Anasayfa » wiki » Çöl kasrı

Çöl kasrı

çöl kasrı, Suriye, Ürdün- ve Filistin’de
Emeviler döneminde (İS 661-750) yönetici
m ı
ve soyluların kent dışında yaptıkları konaklara
verilen ad. Önceleri kent yaşamından
usanan göçebe kabile reisleriyle hanedan
üyeleri için birer inziva yeri olarak yapıldığı
düşünülen bu kasırların, sulama yapılan
bölgelerde, kışlaların yakınında ve ticaret
merkezlerinde kurulmuş olduğu göz önünde
tutulunca, aynı zamanda kale ve av köşkü
olarak kullanıldıktan da düşünülmektedir.
Çöl kasırlannm çoğu, yaşama bölümlerinden
başka bir cami, bir hamam ve resmî bir
salonu da içermektedir. Bu salonun taht
odası ya da eğlence mekânı olarak kullanıldığı
sanılır.
Günümüze değin varlığını sürdürebilmiş
çöl kasırlannm çoğu zengin bezemeleriyle
ünlüdür. Bu desenler genellikle, göçebe
çadırlarını bezemek için kullanılan dokumalardaki
desenlerin büyütülmüş uygulamalandır.
Hirbetü’l-Mefcer’deki zanf tonozlar
ve hamam kubbeleri, Kasrü’l-Hayr’daki alçı
kabartma cephe, Meşetta’daki kireçtaşı
frizler ve Kasr Amre’deki freskler bu çöl
kasırlarından günümüze ulaşan önemli öğelerdir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.