ÇÖKELTİ

ÇÖKELTİ; Alm. Präzipitat (n), Niederschlag
(m), Fr. Précipitation (f), dépât, précipité (m),
İng. Precipitate. Sıvı ortamda kimyasal bir reaksiyon
sonucunda teşekkül eden katı madde. Bir sıvıda
(meselâ suda) iyi çözünmeyen bir bileşiğin
iyonları bir araya geldiğinde, bunlar birleşerek
bir çökelti meydana getirirler. Gümüş nitrat ve
sodyum klorür suda iyi çözünen bileşiklerdir. Bunların
çözeltileri hazırlanıp aynı kaba boşaltılırsa,
bu takdirde suda çözünmeyen gümüş klorür bileşiği
oluşur ve katı hâlde çöker:
AgN03+NaCl fi AgCl+NaN03
Bir maddenin çökeltisinin oluşabilmesi için,
çöken maddenin iyon konsantrasyonları çarpımı o
maddenin çözünürlük çarpımından büyük olmalıdır.
(Bkz. Çözünürlük)

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)