çökelme

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

çökelme, toprak mekaniğinde, suyun içinde
asılı durumdaki katı parçacıkların dibe
çökmesiyle oluşan tortulaşma olayı. Çökelme
hızı, parçacıkların boyutuna, biçimine,
yoğunluğuna ve suyun ağdalılığma bağlıdır.
Parçacıkların büyüklüklerine göre sınıflandırılmasında
bazen bunların göreli çökelme
hızlarından yararlanılır.
Çökelme, aynı zamanda, derin yumuşak
kil yataklarının üstünde yer alan yapıların
hareketini de tanımlar. Bu hareket, belirli
bir yapının oluşumu tamamlandıktan sonra
birkaç yıl daha sürebilir. Kilin içindeki
mineral parçacıkları, sıkıştınlabilir açık bir
yapı oluştururlar. Bu yapı içindeki boşluklar
suyla dolar; boşlukların arasındaki açıklıklar
küçüldükçe su akıntısı giderek engellenir.
Başlangıçta yükün büyük bölümünü,
sıkıştmlması oldukça güç olan su taşır.
Yükün gerilimi, zaman içinde sudan kil
yapıya doğru aktanlmaya başlayınca çökelme
olayı gelişir


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.