ÇOK SIKINTILI DOĞUM YAPAN KADIN HAKKINDA ÂYETLER VE VÂRİD OLAN SAHİH HADÎSLER

Yapılan sahih rivâyete göre, Resûlüllah (S.A.V.) Efendimiz buyurdular ki: «Kadın için doğum yapmak zorlaştığında, tertemiz bir kap alınır; içine şu âyeM kerîme yazılır: KEEN- NEHÜM YEVME YERAVNE MÂ YÛADÛNE LEM YELBİsû İllâ sâaten mîn naharîn… îllel kavmül fâsîKUN 471 Meâli: «Onlar kendilerine söz verileni gördükleri gün dünyada sadece gündüzün bir müddeti eğlendiklerini sanırlar. Bu bir bildiridir; yoldan çıkmış olanlardan başkası mı yok edilir?» Ayrıca şu iki âyet de yazılır: KEENNEHÜM YEVME YE- RAVNEHÂ LEM YELBÎSÛ İLLÂ AŞÎYYETEN EV DUHÂHÂ LEKAD KÂNE FÎ-KISASlHÎM ÎBRETÜN Lİ ÜLÎL ELBÂB.472 Meâlleri: «Kıyâmeti gördükleri gün dünyada ancak bir akşam yâhut bir kuşluk vakti kadar kalmış olduklarını sanırlar.» «Andolsun ki, peygamberlerin kıssalarında, aklı olanlar için ibretler vardır.» Sonra bu âyetler temiz su ile yıkanır ve doğum yapmak üzere bulunan kadına içirilir. Bir kısmı da karnı üzerine serpilir.»473 / Büyük sahâbî îbni Abbas (R.A.) diyor ki: «Doğum yap
mak kadına güçleştiği zaman, şu iki âyet bir sahife üzerine yazılır; sonra su ile yıkanarak o kadına içirilir«Halim ve Kerîm olan Allah’tan başka hak ma’bud yoktur. Aliyyü’l-Azîm olan Allah’tan başka tapılacak ma’bud yoktur. Yedi göklerin ve büyük yüce Arş’ın Rabbi olan Allah’ı her türlü noksanlıktan ve beşerî sıfatlardan tenzih ederim.»474 Ben fakîr —yüksek kudret sâhibi Allah ona iyilikte bulunsun!— derim ki: Bir kâse üzerine ÂYETÜ’L-KÜRSÎ’yi, Fâtiha sûresini, îhlâs sûresini, VE NÜNEZZÎLÜ MÎNE’L-KUR’- ÂNİ MÂ HÜVE ŞÎFAÜN VE RAHMETÜN LÎL-MÜ’MÎNÎN ile LEV ENZELNÂ’yı sonuna kadar ve şu salâvatı: Lâ ilâhe illâl- lahü muhammedün resûlüllahi allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammedin fi külli lemhatin ve nefsin bi adedi külli ma’lûmin leke, yazdım —tabii kâse bulamıyan, bir kâğıt üzerine de yazabilir— bir türlü doğum yapamıyan, bu yüzden fazla sıkıntı çeken bir kadına verdim. îçti ve Allah’ın izniyle hemen doğumunu yaptı. Medine’de yakın komşunun karısı doğum yaparken çocuğun yarısı dışarı çıkıyor, yarısı içerde kalıyor ve bu hal iki gün devam ediyor. Bir çok tıbbî müdahalelere rağmen kadım kurtaramıyorlar. Sonra bize geldiler. Ben o sırada Ravza-i Mutah- hara’da oturuyordum. Vakit de kuşluk idi. Belirttiğim âyet ve duâlan bulunduğum yerde yazıp kocasına verdim. Kadına suyunu içirdiklerinde Allah’ın izniyle çocuk yere düşüyor. Hiç hatınmdan çıkmaz, takvim o gün hicrî 1261’i gösteriyordu. Ve o tarihten sonra seksen altı tecrübem daha oldu bu konuda, hepsi de Allah’ın yardımıyla, güç ve kudretiyle sıhhat buldu

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*