CoIIitz, Hermann

CoIIitz, Hermann (d. 4 Şubat 1855,
Bleckede, Lüneburg yakınları, Honnover –
ö. 13 Mayıs 1935, Baltimore), Hint-Avrupa
dilleri üzerine yaptığı çalışmalarıyla ün kazanmış
Alman asıllı ABD’li dilbilimci,
Sanskrit dilindeki ünsüzler, Germen dille’
rindeki ses değişimleri ve Yunancanın lehçeleri
gibi çeşitli konularda dilbilime katkılarda
bulunmuştur.
Göttingen Üniversitesinde hazırladığı
doktora tezinde (1878) Hint-İran dillerindeki
damaksıl ünsüzlerin kökenlerini araştırdı
ve Sanskrit dilinin gelişiminin ilk
dönemlerinde gerçekleşmiş, fazla üzerinde
durulmamış ve nedenleri ortaya konamamış
bir ses değişiminin açıklığa kavuşmasını
sağladı. Halle Üniversitesi’nde Sanskrit ve
karşılaştırmalı dilbilim dersleri verdiği yıllarda
(1885-86) başka dilbilimcilerle birlikte
Sammlung der griechischen Dialektinschriften’i
(1884-1915, 4 cilt; Yunan Lehçe Yazıtları
Derlemesi) yayımlamaya başladı. Sözcük
dağarcığım kapsayan listelere ve dilbilgisi
incelemelerine de yer veren bu yapıt,
karşılaştırmalı Yunanca dilbilimi alanındaki
en önemli katkılardan biridir.
1886’da Die neueste Sprachforschung’u
(Son Dilbilim Araştırmaları) yayımlayan
Collitz, ABD’ye yerleşerek Pennsylvania’
daki Bryn Mawr College’da Alman dili
doçenti olarak görev aldı ve buradaki
çalışmalarım Germen dillerinin tarihsel ve
karşılaştırmalı incelemesi üzerinde yoğunlaştırdı.
Baltimore’daki Johns Hopkins Universitesi’nde
Germen dili ve edebiyatı profesörü
olarak görev yaptığı sırada (1907-27)
D as schwache Prâteritum und seine Vorgeschichte
(1912; Düzenli Di’li Geçmiş Zaman
ve İlk Biçimleri) adlı kitabını yazdı.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)