Çocuklar, mevsim ve hava şartlarındaki değişmelere karşı son derece hassastır

Çocuklar, mevsim ve hava şartlarındaki değişmelere karşı son derece hassastırlar. Nazik yapıları hemen üşütmelerine ve çeşitli hastalıklara yakalanmalarına sebep olur. Uzmanlar teşhisten sonraki ilk işin, çocuğun kulak, burun ve boğaz tedavisine tâbi tutulması gerektiğinde hemfikirdirler.
Bulaşıcı hastalıklardan korunma için alınması gereken tedbirler: Yeni doğan bebekler, özellikle erken doğanlar hastalıklara karşı dirençsizdirler. Bunlarda nezle gibi basit hastalıklar bile ciddi neticeler doğurabilir. Bu bebeklerin korunması için her türlü ilgi ve ihtimam gösterilmelidir. Çocuğun eşyalarının temiz tutulması, yiyeceklerine çok dikkat edilmesi, hasta şahıslarla temasının önlenmesi başta gelen tedbirlerdir. Çiçek, difteri, boğmaca, tetanoz, çocuk felci, kızamık, su çiçeği, kabakulak, tifo’ya karşı koruyucu aşılar yapılmaktadır. Vereme karşı da ilk aylarda BCG aşısı yapılarak bebekler korunmaktadır. Çocuğa “aman bir hastalığa yakalanmasın” zihniyetiyle aşırı ilgi gösterilmesi ve korunması da zararlıdır. Çünkü vücudunu mikroplara karşı savunma maddeleri yaparak güçlenmesi önlenmiş olunur.
Nezle: Yetişkinlere nazaran çocuklarda çok sık rastlanır. Yapan virüslerin çok çeşitli olması nedeniyle önle- nememektedir. Anne nezleliyse, emzirirken veya diğer bakımını yaparken hastalığı bulaştırmamaya çalışması gerekir. Ayrıca eve gelen nezleliler de çocuktan uzak tutulmalıdır.
Difteri: Son derece tehlikeli olan ve geçmişte öldürücü kabul edilen difteri, aşı sayesinde çok azalmış ve korkulan bir hastalık olmaktan çıkmıştır. (Geniş bilgi için bak. Difteri ve Aşılar) Boğmaca: Yaygın çocuk hastalıklarından biridir. Öksürüğü çocukları çok sarstığı için buna halk arasında “Kara öksürük”, “Büyük öksürük” de denir. Özellikle bebekler ve süt çocukları için tehlikeli olan boğmaca son derece sinsi ilerler ve ateşsiz seyreder. Korunmak
Rehber Ansiklopedisi 3
için zamanı geldiğinde aşıları yaptırmalıdır (Geniş bilgi için bak. Boğmaca). Su Çiçeği: Çok bulaşıcı olan bu hastalığın kuluçka süresi 12-20 gün arasındadır. Genellikle 18. gün hastalığın başlangıcı sayılır. Bulaşıcı özelliği çok güçlü olup evdeki diğer çocukların yakalanma ihtimali çok yüksektir. Lekelerin görülmesinden 14 gün sonraya kadar çocuk bulaştırıcılık özelliğini korur. Önce yüz ve bedende beliren lekeler daha sonra kol ve bacaklara yayılır. Kırmızı döküntülerin ortasında toplanan su bir süre sonra cerahat halini alır. Zamanla kabuk bağlar ve dökülür. İlk birkaç gün hastayı yatırmak ve istirahat ettirmek doğru olur. Kaşınmalar başlayınca tırnaklarını kesip ellerini temiz tutmalıdır. Korkulacak bir hastalık olmayan su çiçeğinin özel bir tedavi şekli olmayıp kendiliğinden geçmesi beklenir.
Kızamık: Çocuklar için tehlikeli sayılabilecek hastalıklardan biridir. Kızamıklı biriyle yakın temas sonucu ortaya çıkar. Ortalama kuluçka süresi 10 gündür. Hastalığın belirtisi olan lekeler ortaya çıkmadan dört gün önce ateş, halsizlik, öksürük, nezle hali görülür. Çocuğun gözleri sulanır ve ışığı az olan yerlerde kalmayı tercih eder. Kızamık günümüzde aşı ileönlenebilmekte- dir. Tehlikeli olan tarafı hastalığın seyri esnasında zatürre gelişebilmesidir (Geniş bilgi için bak. Kızamık).
Kızıl: Ateş yükselmesi, boğaz ağrısı, yutkunma güçlüğü, ani kusma, titreme, baş dönmesi ile başlar. Yüzve boyundan başlayan kırmızı döküntüler bedene de yayılır. Çok bulaşıcıdır. Tedavi imkânlarının genişlemesi ile korkulacak hastalıklar sınıfından çıkmıştır. Nabız ve ateş normale dönünceye kadar çocuk yatakta kalmalı, hekimin tavsiye ettiği antibiyotikler verilmelidir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)