ÇOCUĞUNA KUR’ÂN ÖĞRETEN KİMSENİN FAZİLETİ HAKKINDA VÂRİD OLAN HADÎSLER

Abdullah bin Semurete’den (RA.) yapılan rivâyete göre bir adam Peygamber (S.A.V.) Efendimiz’e gelerek şunu sordu : — Ya Resûlellah! Çocuğuna Kur’ân öğreten kimsenin sevap ve mükâfatı nedir? — Allah Kelâmı, O’nun için bir sınır yoktur., buyurdu. Az sonra Cibrîl-i Emîn geldi. Peygamber (S.A.V.) ona sordu : — Ya Cibril! Çocuğuna Kur’ân öğreten kimsenin sevap ve mükâfatı nedir? Cebrâil şu cevabı verdi: — Allah Kelâmı, O’nun için bir sınır yoktur. Ve sonra Cibrîl-i Emîn yukarı çıktı, Îsrâfîl’e (A.S.) sordu. İsrâfîl ona şu cevabı verdi: «Ya Cebrâil! Kur’ân Allah Kelâmıdır; O’nun için bir had yoktur..» Sonra Cibrîl-i Emîn yeryüzüne inerek Resûlüllah Efendi- miz’e geldi ve «Ya Muhammed!» dedi, Rabbin sana selâm ediyor ve buyuruyor ki: Çocuğuna Kur’ân öğreten kimse on bin defa (nâfile) haccetmiş gibi olur. Aynı zamanda on bin Ömre yapmış sayılır. On bin köle (Hz. İsmâil soyundan) hürriyetine kavuşturmuş gibi olur. On bin defa savaşa girmiş, gâzilik pâyesine ulaşmış sayılır. On bin aç müslümanı yedirmiş gibi olur. On bin çıplak müslümanı giydirmiş sayılır. Kur’ân onunla birlikte kabirde olur; kalkıncaya kadar onun yakınlığı devam edeı Terazisi ağır gelir, Sırat’ı şimşek hızıyla geçer. Arzu ettiği kerâmetlerin en üstününe erişinceye kadar Kur’ân ondan ayrılmaz.» Fâtiha-i şerîfenin tefsirinde de bu hadîse yer verilmiştir. Bu konuda diğer hadîsler ise şöyledir: «Çocuğuna Kur’ân’dan bir âyet öğreten kimseye bu, gecesi namaz, gündüzü oruçla geçirilen bin senelik ibâdetten(nâfile ibâdetten) hayırlıdır. Fakir ve miskinlere sadaka olarak dağıtacağı bin dinardan da hayırlıdır.80 Enes bin Mâlik’den (R.A.) yapılan rivâyete göre, Peygamber (S.A.V.) buyurdular ki: «Çocuğuna Kur’ân öğreten kimsenin boynuna Allah öyle nurdan bir gerdanlık takar ki önce gelenlerle sonra gelenler hayretler içinde kalırlar!» «Kur’ân okuyup onunla amel eden kimsenin ana babasına kıyâmet günü öyle bir taç giydirilir ki, ziyâsı, güneşin dünya evlerine vuran ziyâsmdan daha güzeldir. Ya bir de onunla amel eden kimse hakkında ne dersiniz?»81 Bunun için hikmet erbabı demişler ki: Çocuğun babası üzerinde üç hakkı vardır: Doğduğunda ona güzel bir isim koyması, ona Kur’ân ve edep öğretmesi, sünnet etmesi. Çocuğuna Kur’ân öğretmeyen kimse kıyâmet günü kötü bir cezâ ile karşılaşır. Nitekim sevgili Peygamberimiz (S.A.V.) Efendimiz buyurdular ki: «Âdem oğullarına babalarından yazıklar olsun! Onlara Kur’ân öğretmezler, edep ve terbiye vermezler; böylece çocuklar câhil olarak yetişir.. Ben böylelerden beriyim (ilgim onlardan kesiktir).»82 «Bir millet ya da topluluk üzerine Allah kesinleşip hükme bağlanmış azâb gönderir de onların çocuklarından biri mektepte «El-Hamdü lillâhi Rabbi’l-âlemîn..» okur, Allah onun sesini işitir ve bu sebeple o millet ya da topluluk üzerinden kesinleşen azâbı kırk yıl kaldırır.»88 «İçinde Kur’ân’dan bir şey bulunmayan kimse yıkık ev gibidir.»84 et-Tecrîd’de de aynı hadîs rivâyet edilmiştir

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*