Cinsel iktidarsızlık

cinsel iktidarsızlık, em po ta n s o l a r a k d a
b ilin ir , e r k e ğ in , k am ış ın ın ( p e n is ) s e r tle ş e –
m em e s i y a d a s e r tliğ in i y e t e r l i s ü r e k o r u y a m
am a s ı n e d e n iy l e , c in s e l b ir l e şm e y i t am
a n lam ıy la g e r ç e k l e ş tir em em e s i. Ayrıca bak.
c in s e l iş le v b o z u k lu ğ u .

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)