Cinani

Cinani, c e n a n ! olarak da bilinir, asıl adı
m u s t a f a (d. Bursa – ö. 1595, Bursa), daha
çok mesnevileriyle tanınan Osmanlı divan
şairi.
Medrese öğrenimi gördü. Hocası Muallimzade’nin
Anadolu kazaskerliği sırasında
kâtipliğini yaptı. Daha sonra Bursa medreselerinde
müderris olarak görev aldı. Türkçe,
Arapça ve Farsça şiirler yazdı. Hikâye
ve kıssa anlatmadaki başarısıyla III. Murad’ın
dikkatini çekti ve onun emriyle fıkra
ve latifelerden oluşan Bedayiü’l-Asâr adlı
yapıtını yazdı. Âzeri İbrahim Çelebi’nin
Nakş-ı Hayal’ine nazire olarak yazdığı Riyazü’l-
Cinan adlı mesnevisi 20 bölümden
oluşur. Her bölümden sonra “destan” başlıklı,
günlük yaşamı konu alan bir hikâye
yer alır. Cilaü’l-Kulûb adlı mesnevisini ise,
Taşlıcalı Yahya’nın Usulname’sine nazire
olarak yazmıştır. Ayrıca, sonradan düzenlenmiş
bir Divan’ı vardır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)