Çin

Çin:

Çin:

Çın, Portekizlilerin bu kıtaya ilk geldikleri 1Ş17 tarihinden 1340 yılım kadar bütün dünyaya karşı kapak olarak kaldı. Avrupalılar bu süre içuui» ancak Çin’in güneyinde bulunan Makao adası’ nda Çinlilerle ticaret yapabil’ diler,

Bu »av«y bir yıl sürdü. İngilizler Kanton ve Şang* hay |«hirl«rtni nlarnk Nnnkin’e kadar geldiler. Çinliler barış istediler. Yapılan anlaflıtnya t?<>re, Hongkong adasını İngilizler aldılar. Çinliler Kanton ve Şang> hay buylıi olmak üzere beş büyük Çin limanını İngiliz ticaretine açtılar (1841). Bu *rıi(İH Birleşik Amerika Devletleriyle Fransa’ya bazı imtiyazlar verdiler. Buna rnjimcn Çinliler, Avrupalılan sevmiyorlardı. Bir Fransız misyonerinin Çinlilar tarafından öldürülmesini bahane eden İngiliz ve Fransızlar Çin’e kargı yeni bir »*ıvaş açtılar. Çinliler bu sefer de yenildiler. Bu iki devlete bazı limanlarını dnha açmak zorunda kaldılar (1860).

Çin bu halde iken komşusu Japonya büyük bir devrim yapmış, Avrupalı îir devlet haline gelmişti. Japonlar, Çin’in uyuşukluğundan faydalanarak, 1894 te Kore yüzünden Çinlilerle savaya tutuştular. Çinlileri, Kore’den atarak, ’ortartür’ü aldılar. Çinliler, korkularından Japonlarla barış yaparak Formoza datım onlara bıraktılar.

1904 – 1905 Rus – Japon savaşından sonra Japonlar, Çin’de üstünlük urmak istediler. Çinliler kendilerini kurtarmak amacıyla 1912’de cumhuriyet İn ettiler. Doktor Sun – Yat – Sen» cumhurbaşkanı oldu. Çin bundan sonra ırafsız bir siyaset güttü. Birinci Cihan savaşına karışmadı. Savaştan sonra ıponlar tekrar Çin’i egemenliği altına almak için çalışmaya başladı. Nihayet )31de Mançurya yükünden Çin’le yeni bir savaş başladı. Bu savaş 1945 tına, yani İkinci Cihan savaşının sonuna kadar devam etti. Savaştan sonra ta Çin’inde komünist bir devlet kuruldu. Bu devlet 1973 yılında Birleşmiş illetlere girdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.