Çimkent

Çimkent, Kazakistan Sovyet Sosyalist
Cumhuriyeti’nin Çimkent yönetim biriminin
(oblast) merkezi kent. Sayram Irmağı
vadisinde, Ugam Sıradağlarının eteklerinde
512 m yükseklikte yer alır.
Orta Asya’dan Çin’e ulaşan kervan yolu
üzerinde en geç 1 2 . yüzyılda kuruldu.
Birkaç kez göçebe saldınlan sonucunda
yıkıldı. 19. yüzyıl başlannda Hokand Hanhğı’nın
bir parçası durumuna geldikten sonra,
1864’te Ruslar tarafından işgal edildi.
1885’te burada bir ilaç (santonin) fabrikası,
kuruldu.
Çimkent bugün Kazakistan’ın üçüncü büyük
kenti ve önemli bir demiryolu kavşağıdır.
Aynca bölgenin bellibaşlı sanayi ve
, kültür merkezlerinden biridir. Kentte bü-
‘ yük ölçekli kurşun, otomatik pres ve çimento
fabrikalan, kimya (Karadağlar’dan çıkanlan
fosfat burada işlenir) ve gıda sanayileri
ile hafif sanayi kuruluşlan bulunur. 1979’da
bir petrol rafinerisi işletmeye açılmıştır.
Çimkent’te eğitim, teknoloji ve kültür enstitüleri,
çimento araştırma birimleri, Karakul
koyunu ıslah enstitüleri ile Kazak ve Rus
tiyatrolan vardır. Asya kültürü özelliklerini
yansıtan tarihsel bir mahalle bugün de
1 ayaktadır. Nüfus (1985 tah.) 369.000.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)