Çimkent

Çimkent

- in wiki
2
0

Çimkent, Kazakistan Sovyet Sosyalist
Cumhuriyeti’nin Çimkent yönetim biriminin
(oblast) merkezi kent. Sayram Irmağı
vadisinde, Ugam Sıradağlarının eteklerinde
512 m yükseklikte yer alır.
Orta Asya’dan Çin’e ulaşan kervan yolu
üzerinde en geç 1 2 . yüzyılda kuruldu.
Birkaç kez göçebe saldınlan sonucunda
yıkıldı. 19. yüzyıl başlannda Hokand Hanhğı’nın
bir parçası durumuna geldikten sonra,
1864’te Ruslar tarafından işgal edildi.
1885’te burada bir ilaç (santonin) fabrikası,
kuruldu.
Çimkent bugün Kazakistan’ın üçüncü büyük
kenti ve önemli bir demiryolu kavşağıdır.
Aynca bölgenin bellibaşlı sanayi ve
, kültür merkezlerinden biridir. Kentte bü-
‘ yük ölçekli kurşun, otomatik pres ve çimento
fabrikalan, kimya (Karadağlar’dan çıkanlan
fosfat burada işlenir) ve gıda sanayileri
ile hafif sanayi kuruluşlan bulunur. 1979’da
bir petrol rafinerisi işletmeye açılmıştır.
Çimkent’te eğitim, teknoloji ve kültür enstitüleri,
çimento araştırma birimleri, Karakul
koyunu ıslah enstitüleri ile Kazak ve Rus
tiyatrolan vardır. Asya kültürü özelliklerini
yansıtan tarihsel bir mahalle bugün de
1 ayaktadır. Nüfus (1985 tah.) 369.000.

About the author

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

You may also like

Tarih-i âiemârâ-yı Emini,

Fazlullah el-Emin bin Rüzbihan el-Hunci’nin farsça yapıtı. Akkoyunlular’dan