Cima

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Sık cima zararlıdır. Kadının aybaşı âdeti bitip temizlendikten sonra cima etmelidir. Cimadan önce insan ailesi ile oynaşmalıdır. Hz. Câbirin rivayet ettiği bir hadiste: «Kız alsaydın ya, birbirinizle oynardınız.» deniliyor. Hz. Câbir şöyle demiştir: «Peygamberimiz S.A.V. oynaşmadan önce cima yapmayı menetmiştir.» Evlilik, Peygamberlerin sünnetlerindendir. Cima’- nın en uygun zamanı, sindirimden sonra ve formunda iken yapılanıdır. Formun dışında yapılacaksa, tok kamına olanı daha az zararlıdır. Ibn-i Ömer’in cima ile iftar ettiği varid olmuştur. Yorgun iken, kederli ve sıkıntılı iken ve ilaç kullandıktan sonra cima etmemelidir. Cima için şehvet tam ve kuvvetli olmalıdır. Şehvet; zoraki olmamalıdır, düşünmekten ve bakmaktan meydana gelmemelidir; meninin birikmesi için onu tahrik etmelidir. Normal aralıklarla yapılan cima, harareti ayarlar, nefse ferahlık verir, vücudu gıdaya istekli hale getirir, kötü düşünceyi izale eder, sevdadan mütevellit vesveseyi defeder. Cima etmeyenler, çoğunlukla hastalığa yakalanırlar. Demek oluyor ki cima, sağlığı koruyucu bir sebeptir. Çoğu vücutta titreme ve felçlere sebep olur. Gücü ve görmeyi zayıflatır. Peygamberimiz S.A.V. şöyle buyurmuştur.- «İçinizden kimin evlenmeye gücü yeterse evlensin, çünkü, evlilik gözü namahremden, namusu tehlikeden daha iyi korur.» Hadis sahihtir. — Ebu Nuaym rivayet etmiştir. İhtiyar kadınlarla, çok küçük olanlarla ve âdet görenlerle cimadan sakmılmalıdır. Şu âyetiyle Cenab-ı Allah C.C. bunu yasak etmiştir: «Sana âdet görmeden soruyorlar. De ki: O eziyettir. Adet halinde kadınlardan çekilin, temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın.» — Bakara: 222 Çünkü âdet kanı bozuk bir kandır. Erkeğin penisine zarar verir, yara açar ve ben de bunu gördüm.

Bu hususda Peygamberimiz S.A.V. şöyle buyuruyorlar: «Adetli kadına her şey yapın, ancak belli yerden uzak durun.» Bir rivayette de: «Ancak cimadan uzak durun. Her kim adetli kadına yaklaşırsa bir veya yarım dinar sadaka versin.» deniyor. Buna tevbeden başka çare yok diyenler de vardır. Bu hadisin sebebi vürudu şöyledir: Yahudiler, âdet gören kadınlarına yaklaşmazlar, evlerine girmez; onlarla birlikte yemek yiyip su içmezlerdi. Bu durum Peygamberimize S.A.V. bildirilince Peygamberimiz yukarıdaki hadisi söylemişler. Bizim için Yahudilere muhalefet etmek esastır. Onlar Allah’ın C.C. lanetine ve gazabına düçar olmuşlardır. Uzun müddet cima edilmemiş, hasta ve çirkin kadından sakınmalıdır. Sevilen kadmla cima etmek kolaydır. Etek tıraşı olmak cima isteğini arttırır. Bu konuda çeşitli hadisler varid olmuştur. Hz. Ali K.V. diyor ki: «Bir adam, Resulullah S.A.V.’e çocuğunun azlığından şikâyet etti. Peygamberimiz ona yumurta yemesini buyurdu.» Ebu Hüreyre de şu hadisi rivayet etmiştir: «Bir adam Peygamber S.A.V.’e iktidarsızlıktan şikâyet etti. Peygamberimiz S.A.V. ona: Keşkek yesene, o, kırk kişilik kuvvet verir, dedi.» Ebu Râfi hadisinde de şöyle deniyor: «Peygamberimiz S.A.V.’in yanında oturuyordum. Elini başına sürdü ve şöyle dedi: Saçlarınızı boyaların efendisi kına ile boyayın. Çünkü kına cilde güzellik verir, cima gücünü arttırır.» Bir rivayette de «Kına yakınız, çünkü o, gençliğinizi, cima ve evlenme gücünüzü arttırır.» Bir başka rivayette «Saçı kesmek cimaı arttırır.» denmiştir. — Ebu Nuaym. Bunun için en iyi besin maddeleri şunlardır.- Nohut, soğan, yumurta, horoz ve serçe eti, cimadan sonra süt içilip istirahat edilmesi tavsiyeye şayandır. Bu arada şunlar da zikredilebilir: Çam fıstığı, fasulye, şalgam, havuç, üzüm, kuşkonmaz, fıstık içi, badem, fındık vs. Bu arada ekşi, tuzlu şeylerden çekinmelidir. ilaçlar bölümünde bundan bahsedeceğiz Inşaallah. Yeniden cima yapmak isteyenler, abdest almalıdırlar. Peygamberimiz S.A.V. böyle emretmişlerdir. Ebu Said R.A.’den rivayet edilmiştir: «Biriniz ailesine gelip de tekrar etmek isterse, abdest alsın.» — Müslim. Cimaa başlarken «Besmele» çekmek müstahaptır. Peygamberimiz S.A.V. şöyle buyurmuşlardır: «Her kim ailesine yaklaşır da (Bismillah) Yâ Rabbi bizi ve bize nasip edeceğin çocuğumuzu şeytandan koru, derse, eğer, çocukları olursa, ona şeytan dokunamaz.» Cima eden kimse için abdest almadan uyumamak müstahaptır. Hz. Aişe ve diğerlerinin rivayet ettikleri hadiste böyle buyurulmuştur. Yemek yemek veya su içmek isteyince de abdest almalıdır. Çünkü içinde cünup bulunan eve melâike girmez. Ölürse cenazesine melekler gelmez. Peygamberimiz S.A.V. evlenmeleri kontrol eder, emir buyururlardı ve şöyle derlerdi: «Dünyada şu üç şey bana sevdirildi: Kadın, güzel koku ve gözümün nuru namaz.» — Nesei. Güzel koku ruhun gıdasıdır. Ruh ise, bütün kabiliyetlerin binitidir. Cimadan sonra, koku kadar bu kabiliyetleri takviye eden yararlı bir şey yoktur. Kadın ve kokudan sonra namazın zikredilmesi ise, şu sebepledir: Çünkü cima şehvetin galip olduğu bir andır. O sırada şehvet aklı yener, basireti bağlar, fikri hapseder, düşünceyi keser, dini bozar. Bu yüzden doktorlar bu ana delilik derler. Hem de nasıl delilik. İnsanı bir vurdu mu bir daha belini doğrultamaz. Peygamberimiz S.A.V. kadınlara hitaben şöyle demişlerdir: «Aklı ve dini az, sizin gibi erkeğin akimı başından alan bililerini görmedim.» Kadın karşısında erkeğin akimın gitmesi şehvetinin şiddetinden dolayıdır. Hâl böyle olunca, kişi namazda niyetini bozar ki, niyetsiz namaz sahih olmaz. Aşırı vesvese olunca, birçok ulemaya göre namaz bozulur. îşte bunlardan dolayı Peygamberimiz böyle demiş ve kadınla namazı bir arada zikretmiştir. Tâ ki, kişi namazını temiz kalple ve kötü düşüncelerden uzak olarak kılsın, namazı tamam olsun. Yine bunun içindir ki, cimadan sonra gusül farz kılınmıştır. Doğrusunu Allah C.C. bilir. Doktorlar, şöyle diyorlar: Elle oynayarak meni çıkarmak (Mastürbasyon) insanı sıkıntıya düşürür, şehveti azaltır. Bu gibilerin âletleri kalkmaz. Dinimiz bu gibi şeyi mekruh görmüştür


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.