Çim

çim, buğdaygiller (Poaceae) familyasından,
kuzey yarıkürenin ıhman bölgelerinde yaygın
olan Lolium türlerine verilen ad. Park,
bahçe ve spor alanlannı yeşillendirmede
yararlanılan, aynca yem bitkisi olarak kullanılan
İngiliz çimi (L. perenne) ve İtalyan
çimi (L. multiflorum) en önemli türleridir.
Lolium cinsinin çok yaygın bir başka türü
ise delice(*) adıyla bilinen L. temulentum’dvx.
İngiliz çimi 30-60 cm boyunda, dik ve
silindir gövdeli çokyılhk bir bitkidir. Sivri ya
da küt uçlu tüysüz yapraklan vardır. Çiğnenmeye
ve biçilmeye dayanıklı bir tür
olduğu için yeşil alanlar oluşturmak amacıyla
yaygın biçimde yetiştirilir. Nemli topraklarda
iyi yetişen bitki, sık sık biçilir ve
biçildikçe gelişir. Daha uzun boylu olan
İtalyan çimi ise bir ya da ikiyılhk bir bitkidir
ve gene benzer biçimde kullanılır. Bu iki tür
dışında yumak (Festuca), salkımotu (Poa) ,
aynkçimi (Agrostis), brom (Bromus) türleri
gibi çeşitli bitkiler de yeşillendirme amacıyla
kullanılır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)