Çıkar Paradigması’ çöktü

Çıkar Paradigması’ çöktüçıkar paradigması

Dolayısıyla ABD’nin bile notunun kı­rılması ve borçlanma sınırına gelmesi, bir önceki sayıda detayını verdiğimiz Adam Smith’in ‘Çıkar paradigması’nm çöktüğünü gösteriyor. Lokomotif gitmiyor, peki katar­larda durum nedir? Üretmeden tüketim çıl­gınlığına giren Yunanistan ve Portekiz gibi ülkeler de resmen iflas ettiler, raydan çıktı­lar. İflastan kurtuluş için kemer sıkmaları ge­rekiyor. işçi ve memur maaşlarından kesinti yapılması, emeklilik yaşlarının uzatılması olmazsa olmaz tebdir olarak görülüyor. Fa­kat bir türlü bu tedbirler alınamıyor. Çıka­rı peşinde koşmaya şartlandırılmış bu ülke halkları, meydanlarda bedel ödemeyecekle­rini haykırıyorlar. Bu yüzden IMF ve AB’den

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.