Chamberlin, Edward Hastings

Chamberlin, Edward Hastings (d. 18
Mayıs 1899, La Conner, Washington – ö. 16
Temmuz 1967, Cambridge, Massachusetts,
ABD), sanayi tekelleri ve rekabet konusundaki
kuramlarıyla ünlü ABD’li iktisatçı.
Iowa Üniversitesi’nde öğrenim gördüğü
sırada iktisatçı Frank H. Knight’dan etkilendi.
Lisansüstü çalışmalarını Harvard ve
Michigan üniversitelerinde sürdürdü. Doktorasını
1927’de Harvard’da tamamladı.
Doktora tezinden kaynaklanan Theory of
Monopolistic Competition (1933; Tekelci
Rekabet Kuramı) adlı yapıtı, tekelci olmayan
firmaların kendi ürün fiyatlarını kontrol
edebildiği, tüketicinin de belli ürünler için
tercihte bulunabildiği koşullarda firmalar arasındaki rekabetin işleyişini konu alan
çoğu tartışmanın kaynağını oluşturdu.
Chamberlin’in ulaştığı çözümler, The Economics
of Imperfect Competition (Eksik
Rekabetin İktisadı) adlı çalışması gene aynı
yılda yayımlanan Cambridge’li iktisatçı Joan
Robinson’un çözümleriyle matematiksel
bakımdan özdeşti. Ama firmaların etkin
biçimde rekabet ettiği bir ekonominin işleyişi,
Chamberlin’in yapıtında daha eksizsiz
sunulmuş, “ürün farklılaştırması” terimi de
gene Chamberlin tarafından iktisat yazınına
kazandırılmıştı. Chamberlin’in çalışmaları,
firmaların karşılıklı bağımlılığının ortaya
çıkardığı sorunları çözememişse de, sanayide
rekabet kuramının gelişmesindeki en
önemli katkılardan biri olmuştur.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)