Chamberlain, Houston Stewart

Chamberlain, Houston Stewart (d. 9
Eylül 1855, Southsea, Hampshire, İngiltereö.
9 Ocak 1927, Bayreuth, Almanya),
İngiliz asıllı, Alman dostu siyaset felsefecisi.
Avrupa kültüründeki “Âri” unsurun ırksal
ve kültürel üstünlüğünü savunarak, pangermenizmi
ve Alman milliyetçiliğini, özellikle
Nasyonal Sosyalist hareketi etkilemiştir.
Versailles, Cenevre ve Viyana’da öğrenim
gördü. Richard Wagner’in hayranlanndan
olan Chamberlain ilk kitabı Notes sur
Lohengrin’i (Lohengrin Üzerine Notlar)
1892’de yayımladı. Bunu, Wagner oyunlarının
bir çözümlemesi (1892) ve bestecinin
yaşamöyküsü (1895) izledi. Bu kitaplarda
Chamberlain, Wagner’in yapıtlarında Toton
kahramanlığını yansıtan öğeleri vurguladı.
1899’da yayımladığı iki ciltlik Die
Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts
(Ondokuzuncu Yüzyılın Temelleri) Avrupa
kültürünün geniş, ama taraflı bir çözümlemesiydi.
Bu kitapta, Avrupa’nın yücelik ve
yaratıcılığının Batılı Âri halklardan kaynaklandığını,
Yahudi etkisinin ise temelde
olumsuz olduğunu öne sürdü. Chamberlain,
bu kuramı oluştururken, “Kuzeyli” ırkın
üstünlüğünü kanıtlamayı ilk kez deneyen
Gobineau kontu Joseph Arthur’un yazılanndan
geniş ölçüde yararlanmıştı.
Chamberlain’in sonraki’yapıtlan arasında
Kant (1905) ve Goethe’yi (1912) konu alan
çalışmaları, I. Dünya Savaşı’nda Almanlann
askeri amaçlannı ve girişimlerini savunan
birçok deneme, kendi yaşamöyküsü
olan Lebenswege meines Denkens (1919;
Düşüncenin İzlediği Yollar) ve Rasse und
Persönlichkeit (1925; Irk ve Kişilik) sayılabilir.
Chamberlain 1907’de Bayreuth’e yerleşmiş,
ikinci evliliğini Wagner’in tek kızı
Eva’yla yapmıştır. I. Dünya Savaşı boyunca
Almanya’da kalan Chamberlain 1915’te Alman
Askeri Haç Nişam’m almış, ertesi yıl
da Alman uyruğuna geçmiştir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)