Châlons-sur-Marne

Châlons-sur-Marne, Fransa’nın kuzeydoğu
kesimindeki Champagne-Ardenne planlama
bölgesine (region de programme) bağlı
Marne ilinin (departement) merkezi. Marne
Irmağının doğu kıyısında, engebeli Champagne
bölgesinin tam ortasmdadır. Kentin
içinden Marne Irmağının kollan geçer.
Galyalı Catalauni kabilesinin en önemli
kenti olan yerleşme Romalılarca Durocatalaunum
adıyla biliniyordu. Durocatalaunum
ile Troyes arasında uzanan Catalaunian
Ovasında İS 451’de yapılan savaşta Roma
ve Vizigot askerlerinden oluşan birleşik
kuvvetler, Attila’yı yenerek Hunların Avrupa’daki
ilerleyişini durdurdu. Kent,
10. yüzyılda Fransa’nın kilise soyluları olan
piskoposlann yönetimi altında hızla gelişti.
Kral II. Philippe August’ün yönetimi altındaki
Fransızlann, müttefik birliklerini kesin yenilgiye uğrattıkları Bouvines Çarpışması’
na (1214) yöredeki milisler de katıldı. Kent
halkı İngilizleri 15. yüzyılda surlardan püskürttü.
Châlons-sur-Marne, Din Savaşları
sırasında IV. Henri’yi destekledi; IV. Henri
de Paris Parlamentosu’nu 1589’da
Châlons’a taşıdı.
Kentin 26 km kuzeyindeki askeri kampı
1856’da III. Napoleon kurdu. I. ve II.
Dünya savaşları sırasında Almanlann eline
geçen kent, büyük hasar gördü. 13. yüzyıldan
kalma Saint-Etienne Katedrali onanlmıştır.
Kentin ortaçağdan kalma öteki yapılan
Notre-Dame-en-Vaux, Saint Alphin ve
Saint-Jean-Baptiste kiliseleridir. Belediye
binası yakınlarındaki 13. yüzyıl yapısı bir
evde 12-15. yüzyıllardan kalma el yazmalannın
bulunduğu bir kütüphane vardır.
Daha başlangıçta sanayi bölgeleri oluşturulduğu
için, kent bugün büyük ölçüde
sanayileşmiş durumdadır. Elektrikli eşya,
makine, deterjan üretiminin yanı sıra, kağıt,
konfeksiyon, bira üretimi ve şapka
yapımcılığı gibi geleneksel ekonomik etkinlikler
sürdürülmektedir. Kent aynı zamanda
bir ticaret merkezidir. Nüfus (1982) 49.941

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)