Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

CEZA

H azret-i îsa Aleyhisselâm geçmekte olduğu yo-> • 1un kenarındaki çukurda bir gencin ak sakallı bir ihtiyarı sürükleyerek tekmelediğini görünce mani olmak istedi. İhtiyar: — Dokunmayın, dokunmayın, diye ricada bulundu ve sebebini de şöyle anlattı: — Ben de babamı burada aynı şekilde şu ilerideki tepeye kadar sürüklemiştim. Bu benim oğlum da bana aynını yapıyor, babama ettiğimin intikamını alıyor! Evet, insanlar zulüm ve haksızlıklarının cezasını çoğu zaman âhirete götürürlerse de anne, babaya itaatsizliğin cezasmı ekseriya dünyada da görür, hem dünyada hem de âhirette olmak üzere iki katlı azaba mâruz kalırlar. Geçenlerde yazdığım ana, babaya itaat hakkmdaki bir yazımı bahis mevzuu eden bir okuyucum, tanıdığı birinin anne, babasına isyan edip, zulmetmesine rağmen hâlen işinin yolunda gittiğini, zulmünün cezasız kaldığını söylüyor. Şurasını unutmamak gerekir, ki, hiçbir kimsenin zulmünün karşılığını görmeyip, ettiğinin yanında kaldığı görülmemiştir. Mutlaka her zalim ettiğinin karşılığını görecektir. Şu kadar var ki, Allahu Azımüşşan bizler gibi aceleci değildir. Bazen mühlet verir, hatta bu mühletini Âhirete. kadar uzattığı bile olur.’ Maneviyat büyüklerinden biri bir yplda gidenken, devrin zaliminin atını koşturarak arkadan geldiğini görmüş, fakât ona tâzifn için yaldan kenara çekilerek, başını’ yerlere doğru eğmemiş. Buna Hiddetlenen zâlim, Al- ,lah âdâmımn yanmdan geçerken elindeki kamçısıyla in- sâfsızcasma çarpmış ve atım mahmuzlayârak hızla ileİ> lemiş. * / Zâlimin kamçısı boynuna dolanmış olan mazlum: t — Seni Allah’a havale ediyorum, O bana yeter, demekle iktifa etmiş. * , Biraz ,ileriye Varınca, zalimin, ştınuı, bir kuştan ürkerek üzerindşkini yere çarpıp kaburga kemiklerini kır- , JLğıni hayretle görmüş.
Yerde inleyerek, yatan zalim: — Baba sana’ ettiğim zulmün cezasi olarak Allali beni yere çarptı, görüyor musun ? Demiş. *
Fakat Allah, adamı itiraz, etmiş. , 1 — Hayır hayır, senin kaburga kemiklerinin kırılışı bana«; ettiğin zulümden dolayı değildir. Çünkü- Allah bifc’ zulmün cezasını böyle acele Vermez. Olsa olsa senin bu cezan gok evvel âhını. aldığın bir başka mazlumun intiza- nndandır,. bana çarptığın kamçının cezası ilerde verilecektir, demiş.
Demek oluyor ki, Hiç bir zâlim zuîinünün cezasını çekmeden,” kalmaz. Ne var ki bfzler aceİe ettiğimiz için hemen neticeyi gömlek isteriz. Hikmetler sahibi Zülcelai Hazretleri ise, münasip olan gün ve vaktim takdir buyurmakta herkesten iyi bilendir. Zamanını bekler., Allah mühlet verir, imtihan eder, kul ekseriyetle ihmalkâr âavr’ânır acele eder.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.