wiki

wiki

İnsan Davranışlarında Örnekliği

Güzel ahlâkın örneği olan Hz. Peygamber^’115’1 diğer insanlarla ilişkilerinde nazik, şefkatli ve merhametliydi. Her zaman güler yüzlü ve mütevaziydi. Ashabıyla karşılaştığında önce o selâm verir ve karşısındakiyle tokalaşırdı. Karşısındaki elini bırakıncaya kadar da elini bırakmazdı. Birisi onunla konuştuğunda ona doğ ru döner ve muhatabının sözü bitinceye kadar yüzünü çevirmez di. Hasta olan arkadaşlarını ziyaret eder, komşuluk ilişkilerine önem verirdi. İzin ...

Devamını Oku »

Resûlullah’ın(sas) Bir Günü

Hz. Peygamber^ gününü üçe bölerdi. Bir kıs mını ibadetle, bir kısmını ümmetinin işleriyle, geri kalan zamanını da kendi işleriyle geçirirdi. Sabah namazından sonra diz çökerek oturur, güneş doğana kadar öylece kalırdı. Daha sonra ashabı onun çevresine oturur, onun nasihat ve öğütlerini dinlerlerdi. Bu sohbetlerin ardından genellikle ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtılması, ganimet mallarının paylaştırılması gibi toplumu ilgilendiren işleri yapardı. Çoğu zaman ...

Devamını Oku »

İnsan Olarak Hz. Muhammed(s a s)

Hz. M uham m edi bir peygamber olmasının yanı sıra bir in sandı ve diğer insanların sahip oldukları özelliklere sahipti. O da bir anneden doğmuş, bir toplumda yaşamıştı. Herkes gibi günlük işlerini yapmak ve ihtiyaçlarını karşılamak zorundaydı. Hz. Peygamber,(sa-s) Mekkede yaşadığı dönemde ilk gençlik yıl larında bir ara çobanlık yapmış, daha sonra ticaretle uğraşmıştı. Ancak Medine’ye hicret ettiğinde herhangi bir ...

Devamını Oku »

Peygamber Olarak Hz. Muhammed(s a s)

Hz. Muhammed(s a’s,) Allah’ın, kulları arasından seçtiği bir pey Allah’tan aldığı vahyi insanlara bildirir, kendisi de vahyin bil dirdiği şekilde hayatını sürdürürdü. Bu yönüyle bütün insanlık etmiştir. O aynı zamanda bir uyarıcıdır. Allah’a itaat ettiği gibi resûlüne(s a s,) de itaat etmek her müslümanm üzerine bir borçtur. insanların özelliklerine dikkat ederek, onları kırıp incitmeden yerine getirmiş, Allah’ın buyruklarını hep sabırla ...

Devamını Oku »

denizkelebeği

Gastropoda (karındanayaklilar) sınıfının Opisthobranchia altsınıfından küçük deniz yumuşakçalarmın ortak adı; eskiden Pteropoda takımı olarak sınıflandırılırlardı. Kanada benzer bir çift yüzgeci olduğu için bu adla anılan denizkelebekleri deniz yüzeyinde ya da hemen altında yaşar ve çoğunun uzunluğu 1 cm’yi bulmaz. Gymnosomata takımının üyeleri kabuksuzdur ve küçük su hayvanlarını avlayarak beslenir; gövdeleri saydam ve ince bir kabukla örtülü olan Thecosomata takımının üyeleri ...

Devamını Oku »

denizkamçısı,

Anthozoa (mercanlar) sınıfının Pennatulacea(*) takımının Funiculina, Anthoptilum, Balticina, Stylatula ve Virgularia cinslerini oluşturan knidli deniz omurgasızlarının ortak adı. Bir sapla çamur ya da mil gibi yumuşak yüzeylere gömülerek yaşayan bu canlılar, bir ana polipin üstüne yerleşerek kamçıya benzer bir koloni oluşturur. Yeryüzünün hemen bütün denizlerine dağılmış olan denizkamçılarımn Funiculina quadrangularis türüne Akdeniz, Ege ve Marmara denizlerinde de rastlanır.

Devamını Oku »

denizkadayıfı

(Chondrus crispus), Britanya Adaları’nın, Avrupa’nın ve Kuzey Amerika’nın Atlas Okyanusu kıyılarındaki kayalık yerlerde bol bulunan kırmızı alg türü.Yaklaşık 5-25 cm’ye kadar uzayan demet biçimindeki gövdesi (tal), geyik boynuzunu andıran bir dallanma gösterir. Tazeyken rengi yeşilimsi sarı ile koyu mor arası tonlarda, yapısı yumuşak ve kıkırdağımsıdır; güneşte kuruduğunda rengi ağarır, yarı saydam, sert ve boynuzumsu bir görünüm alır. Denizkadayıfınm ana bileşeni ...

Devamını Oku »

denizkabuğu tepeciği

antropolojide, daha çok yenebilir yumuşakça kabuklarından oluşan ve insan varlığının izlerini taşıyan tarihöncesinden kalma çöp yığını ya da tepeciği. Dünyanın her yanında görülen bu çöplük biçimi, ilk olarak buzulların çekilmesi ve tarihöncesi insanların avladığı büyük Pleyistosen Bölüm (y. 2,5 milyon – 10 bin yıl önce) hayvanlarının yok olmasıyla ortaya çıktı. Avcılık ve toplayıcılığa dayalı ekonomiyi benimseyen ilk insan toplulukları giderek ...

Devamını Oku »

denizkabuğu koleksiyonculuğu

çeşitli yumuşakça kabuklannın toplanmasını ve genellikle tanımlanıp sınıflandırılmasını kapsayan uğraş. Dünyanın birçok yerindeyaygın bir boş zaman değerlendirme biçimidir. Denizkabukları parlak renkleri, zengin biçim ve desen çeşitleri, kıyılarda bol bulunmaları nedeniyle çok eskiden beri bezemelerde, araç yapımında ve bozuk para olarak kullanılmıştır. Aristoteles ve Yaşlı Plinius denizkabuklan üzerine ayrıntılı bilgi veren yazılar yazmıştır. Pompei’nin kalmtılan arasında ve Yucatân’daki bir Maya piramidinin ...

Devamını Oku »

denizkabuğu

salyangozlar, midyeler, istiridyeler ve kitonlar gibi deniz yumuşakçalanmn gövdesini destekleyip koruyan sert dışiskelet. Temel bileşeni kalsiyum karbonat (kalker ya da kireç) olan bu kabuk, gövdeyi saran ve deriye benzer bir doku katmanı olan mantonun salgıladığı maddelerden olu-şur. Yapısında genellikle, mikroskopik dokuları ve mekanik özellikleri birbirinden farklı birkaç katman ayırt edilir. Bu katmanlar mantonun değişik bölümlerinden salgılandığı halde, kabuğun kenarlarından başka ...

Devamını Oku »

denizineği

(Hydrodamalis gigas), Sirenia takımından, eskiden Bering Denizinin soğuk sularında, özellikle Bering ve Copper adalarının çevresinde yaşayan iri memeli türü. Takımın yaşayan iki türü, manati(*) ve dugong(*) için de bazen bu ad kullanılarak Sirenia takımına denizinekleri dendiği olur. Denizineği 1741’de bulundu ve Vitus Bering’in keşif gezisine eşlik eden Georg W. Steller tarafından tanımlandı. Uzunluğu 7,5 m’yi aşabilen bu iri hayvanın başı ...

Devamını Oku »

deniziğnesi,

Gasterosteiformes takımının Syngnathidae familyasından 150’yi aşkın balık türünün ortak adı. Deniziğnelerinin çok ince ve uzun gövdelerini, aynı familyadanakrabaları olan denizatlarmdaki gibi halka biçiminde dizilmiş kemikli bir zırh örter. Bu balıkların da burunları uzun ve hortum biçiminde, ağızlan küçüktür; tek bir sırt yüzgeçleri ve türlerin çoğunda küçük bir kuyruk yüzgeci vardır. Uzunlukları türe bağlı olarak 2,5-50 cm arasında değişir. Deniziğnelerinin çoğu ...

Devamını Oku »

denizhıyarı

Echinodermata (derisidikenliler) filumunun Holothuroidea (ya da Holothurioidea) sınıfını oluşturan 1.100 kadar omurgasız deniz hayvanı türünün ortak adı. Denizhıyarları 2-200 cm uzunluğunda, 1-20 cm kalınlığında, genellikle donuk koyu renkli, bazen üstü pürtüklü olan yumuşak, silindir biçimindeki gövdeleriyle gerçekten hıyara benzerler. İç iskeletleri, derinin arasına dağılmış, biçimi türlere göre değişen çok sayıda ve çok küçük kireç levhacıklara indirgenmiştir. Türlerin çoğunda, ağızdan anüse ...

Devamını Oku »

Denizhan, Namık

(d. 24 Aralık 1937, Gelibolu, Çanakkale), figüratif anlayıştaçalışan heykelci1956’da İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Heykel Bölümü’ne girdi, 1960’a değin Hüseyin Gezer’in atölyesinde eğitim gördü. 1967’de devlet bursuyla Paris’e giderek Cesar’ın yanında heykel, Stanley William Hayter’la oymabaskı çalıştı, çeşitli araştırmalar yaptı. 1971’de Türkiye’ye döndü, aynı yıl Akademi’nin Heykel Bölümü’ne asistan olarak atandı. 1961’de Şair Eşref büstü yarışmasında ikincilik, 1973’te vali Kâzım Dirik ...

Devamını Oku »

denizgergedanı

(Morıodon monoceros), Monodontidae familyasından, daha çok Kuzey Kutup Bölgesi’nin kıyılarında, bazen akarsularda yaşayan küçük balina türü. Rengi boz üstüne benekli, uzunluğu genellikle 3 ,5 -5 m olan denizgergedanmın sırtyüzgeci yoktur. Her ikisi de üstçenenin ucunda olmak üzere yalnızca iki dişi vardır. Erkeklerin sol dişi, üstdudaktan dışarı taşarak mızrak gibi uzar. Mitolojideki tekboynuzlu hayvanın boynuzuna benzetildiği için ortaçağda büyük değer verilen ...

Devamını Oku »

denizdüdükçünü

Charadriiformes takımının Phalaropodidae familyasını oluşturan üç kıyıkuşu türünün ortak adı. Denizdüdükçünleri yaklaşık 20-25 cm uzunluğunda na-rin yapılı, ince boyunlu kuşlardır. Erkek ve dişiye özgü eşeysel davranış biçimlerinin tersine dönmüş olmasıyla öbür kuşlardan ayrılırlar. Erkeklerden daha gözalıcı renklerle bezenmiş, daha iri yapılı olan dişiler erkeğe kur yapar ve yuvanın bulunduğu bölgeyi koruma görevini üstlenir; buna karşılık yuvayı yapan ve yavruların bakımıyla ...

Devamını Oku »

denizdişi,

Scaphopoda sınıfını oluşturan deniz yumuşakçalarının ortak adı. Dört cinsi ve 350’yi aşkın türü kapsayan bu sınıfın en yaygın ve tipik üyeleri Derıtalium cinsi içinde yer alır. Denizdişlerinin çoğu, bazen 4.000 m’ye ulaşan derin sularda yaşar; derin deniz türleri genellikle çok geniş bir dağılım gösterir. Denizdişleri, iki yanlı bakışım gösteren ince uzun gövdeleri ve iki ucu açık boru biçimindeki kabuklarıyla fillerin ...

Devamını Oku »

denizdanteli

Cnidaria (knidliler) filumunun Milleporina takımının Millepora cinsini oluşturan omurgasız deniz hayvanlarının ortak adı. Denizdantelleri tropik denizlerin sığ kesimlerinde, 30 m derinliğe kadar yaygındır. Bu hayvanlar mercan resiflerinin oluşumuna katılmakla birlikte, gerçek mercanlar gibi Anthozoa sınıfı içinde değil, yakın akrabaları olan hidralarla birlikte Hydrozoa sınıfı içinde sınıflandırılır. Bazı türler 50 cm yüksekliğe kadar ulaşan ağaç gibi dallanmış yapılar, bazılan da iç ...

Devamını Oku »

Denizcilik Bankası Türk AŞ

(DZBANK), DENizciLiK bankasi olarak da bilinir, çalışmalarında özerk, sorumluluğu sermayesiyle sınırlı ve tüzel kişiliği bulunan iktisadi devlet teşekkülü. 10 Ağustos 1951’de kurulan bankanın yönetim merkezi İstanbul’dadır. Kuruluş amacı, ülkenin tasarruf birikimine katkıda bulunmak, bu tasarrufları ekonominin ihtiyaç duyduğu alanlarda değerlendirmek, başta denizcilik sektörü olmak üzere ilgili kuruluşlara kredi vermek, ekonomik gereklere uygun verimlilik ve kârlılık ilkeleri doğrultusunda bu görevlerini bankacılık ...

Devamını Oku »

Denizcilik Bankası Deniz NakliyatıTürk AŞ,

den iz naklİyat olarak da bilinir, Denizcilik Bankası’na bağlı Şilepçilik İşletmesi’nin daha etkin görev yapacak bir kuruluşa dönüştürülmesi hedeflenerek kanunla kurulmuş anonim şirket. Amacı, “iç ve dış sularda her türlü yük, hayvan ve fer’an yolcu nakliyatı ile iç sularda, kara ve havada kombine ya da yardımcı her türlü nakliye ve acentelik işleriyle uğraşmak” olarak belirlenmiştir. Türkiye Denizcilik İşletmeleri (TDİ) Genel ...

Devamını Oku »
bool(false)