wiki

wiki

Mükellef ve Davranışları

Mükellef, ergenlik çağına gelen ve akıl sağlığı yerinde olan; dinin be lirlediği hükümlerle sorumlu tutulan kişi demektir. Dinen mükellef (yükümlü) olan kişinin, yapmak ve yapmamakla sorumlu tutulduğu işlere ise e f âl-i mükellefin (mükellefin iş ve davranışları) denir. Mükellefin iş ve davranışları Hanefî mezhebinin tasnifine göre aşağıdaki sekiz sınıftan birine girer: 1. Farz: Yapılması dinimiz tarafından kesin bir şekilde emredilen ...

Devamını Oku »

Şiir

Bu şiir kendi şiirim başka bir siteden veya başka biyerden ama dildir. Arkadaş   YORUMLARINIZI BEKLİYORUMMM😃😃😃😉   Sen gitinden beli yanızım . 👭👭👭👭👭👭👭👭👭👭👭 Sen olmadından beli üzgünüm. 👭👭👭👭👭👭👭👭👭👭👭👭 Çeşke gitmeseydin uzak ülkeler. 👭👭👭👭👭👭👭👭👭👭👭👭👭 Çeşke kalsaydın benle.

Devamını Oku »

Temiz İnsan, Temiz Müslliman, Temiz Toplum

İnsan, aklı, ruhu ve bedeniyle bir bütündür. İnsanın her yönüyle temiz kalması hem bedenen hem de ruhen sağlıklı olmasını sağ lar. Temizlik, bireyin kendi sağlığı için olduğu kadar toplumsal düzen ve huzurun devamı için de gereklidir. Maddî veya mânevî temizliğe dikkat etmeyen kişi, hem sağlığını kaybeder hem de yaşadığı sosyal çevre tarafından dışlanır. İşte bu sebeple temizliğin İslâm’da önemli ve ...

Devamını Oku »

Temizlik Çeşitleri

Islâm’da üç çeşit temizlikten bahsedilebi lir: maddî temizlik, hükmî temizlik, mânevi temizlik. İbadetler ile temizliğin her üç çeşidi arasında sıkı bir ilişki bulunur. Örneğin bir müslüman namaz kılacağı zaman hem elbisesinin, bedeninin ve çevresinin temiz olmasına, hem abdestli olmaya, hem de kalbini mânevi kirlerden uzak tutmaya dikkat eder. Görüldüğü gibi bu üç temizlik, ibadet için gerekli ortamın oluşmasını sağlayan bir ...

Devamını Oku »

Abdest

Peygamberimizin(sas) genel uygulamasına uygun bir şekilde ab dest şöyle alınır: • Abdest almaya niyet edilir. • Eûzü besmele çekilir. • Eller bileklere kadar üç kere yıkanır. Eller yıkanırken parmak ların arası ovulur. • Sağ el ile üç defa ağza su verilir, ağız çalkalanır. Varsa misvakla veya diş fırçasıyla dişler temizlenir, yoksa başparmak ve işaret parmağı ile dişler ovalanır. • Sağ ...

Devamını Oku »

Abdesti Bozan Durumlar

• Küçük veya büyük tuvaletini yapmak • Yellenmek • Vücudun herhangi bir yerinden kan, irin, sarı su çıkması • Meni veya mezi gelmesi •Ağız dolusu kusmak (Şâfıî mezhebine göre bozmaz.) • Uyumak • Namaz kılarken yandaki kişinin işiteceği kadar gülmek Bayılmak, sarhoş olmak gibi şuurun kontrolüne engel olan durumlar Cinsel ilişki veya aşırı temas ve dokunma Teyemmüm eden kişinin mazeretinin ...

Devamını Oku »

Gusül

Gusül, büyük hadesten temizlenmek için kuru hiçbir yer kalmayacak şekilde bütün bedeni yıkamak demektir. Guslün diğer bir adı da boy ab de s tidir. Şöyle alınır: • Besmele çekilip gusletmeye niyet edilir. Eller bileklere kadar üç defa yıkanır.• Avret yerindeki ve diğer yerlerdeki pislik ler temizlenir. • Tekrar eller yıkanır. •Sağ avuca su alınıp ağız boğaza ka dar çalkalanarak iyice ...

Devamını Oku »

Guslü Gerektiren Durumlar

• Cünüplük: İki sebeple oluşur: cinsel ilişki veya vücuttan şehvetle meninin çıkması. Meni gelsin veya gelmesin cinsel ilişki gerçekleştiğinde kadın da erkek de cünüp olur. Tenasül uz vundan gelen sıvılar üç çeşittir: Meni, mezive vedi. Meni, şehvetle yerinden ayrılıp şehvetli veya şehvetsiz olarak tenasül uzvundan dışarıya çıkan ve kendine özgü kokusu olan, çoğunlukla beyaz renkli koyu bir sıvıdır. Mezi, şehvetsiz ...

Devamını Oku »

Teyemmüm

Teyemmüm, su bulunmadığı veya suyu kullanma imkânı ol madığı (suyun veya havanın çok soğuk olduğu, su kullanılması hâlinde mevcut bir hastalığın şiddetleneceği) durumlarda temiz toprak veya toprak cinsinden bir şeye elleri sürüp kolları ve yüzümeshetmek suretiyle yapılan, abdest ve gusül yerine geçen özel bir temizliktir. Toprak yerine taş, kum, çakıl, tuğla, kiremit gibi maddelerle de teyemmüm yapılabilir. Teyemmüm, su bulununcaya ...

Devamını Oku »

Mest Üzerine Mesh

Mestin abdestli iken giyilmiş olması şartı ile mest üzerine mes- hederek abdest alınabilir. Bu durumda ayakların yıkanmasına gerek kalmaz. Mestin üzerinde elin üç parmağı kadar yerin elin ıslaklığı ile bir defa meshedilmesi yeterli olur. namaz vaktinde mesh süresi başlar. Bundan sonra bir gün (yirmi dört saat) boyunca mest üzerine meshederek abdest alınabilir. Yolcular için bu süre daha uzundur: üç gün ...

Devamını Oku »

Sargı Üzerine Mesh

Yara nedeniyle sarılmış, kırık sebebiyle alçıya alınmış veya her hangi bir rahatsızlık sebebiyle bir şekilde üstü örtülmüş organla rın abdest ya da gusül esnasında yıkanması zararlıysa bu organlar yıkanmaz, bunun yerine sargı vb. üzerine meshedilir. Sargının abdestsiz veya gusülsüz iken sarılmış olması, üzerine meshederek abdest alma konusunda bir engel teşkil etmez. Sargı üzerine mesh için belli bir süre söz konusu ...

Devamını Oku »

Kadınlara Mahsus Haller: Hayız, Nifas ve İstihâze

Hayız ve nifas halleri, Islâm dininde bazı ibadetlerin yapılmasına engel olan hükmî kirlilik (hades) olarak değerlendirilmiştir. Ha yız veya nifas halindeki kadının; • Namaz kılması ve oruç tutması haramdır. Bu sürede kılmadığı namazları kazâ etmez. Fakat tutamadığı farz ve vâcip oruçları sonradan kazâ eder. • Kâbe’yi tavaf etmesi yasaktır. Ancak bu durumdaki kadın hacla ilgili tavaf dışındaki diğer bütün işleri ...

Devamını Oku »

Özürlünün Temizliği

Burnun veya bir yaranın devamlı kanaması, idrarını tutamama, de vamlı yellenme, ishal, istihâze vb. bir rahatsızlık yaşayan ve bu du rumu en az bir namaz vakti boyunca kesintisiz devam etmiş olan kimseler özürlü adını alır. Özür sabit olduktan sonra, aynı şiddette (bir namaz vakti boyunca kesintisiz) devam etme şartı olmaksızın özür hâli geçerlidir. Ancak söz konusu rahatsızlık bir namaz vakti ...

Devamını Oku »

Ahlâk Nedir?

İnsanın doğuştan getirdiği ve sonradan kazandığı birtakım değerleri vardır. Bu değerler insanın kalbinin derinliklerinde yer eder, maddî ve mânevî varlığını etkisi altına alır, hiç uyu- mayıp daima iyi ve kötü arasında hakemlik yapan bir iç ses olan vicdam besler. Ahlâk, insanın içinde kökleşmiş değerler bütünüdür. Kişinin söz ve davranışları da onların dışa yansıması, ete kemiğe bürünmesidir. insanın bağlı olduğu değer ...

Devamını Oku »

DAİRE

Çemberin sınırladığı alan parçası. Düzlem içinde bir noktaya eşit uzaklıktaki noktaların geometrik yerine çember, verilen noktaya merkez, sabit uzunluğa yarıçap, çember üzerinde A,B gibi iki nokta arasındaki çember parçasına yay, A,B,’den geçen doğruyu kesen, A,B noktaları arasındaki AB doğru parçasına kiriş, merkezden geçen kirişe çap, bir kirişin dairede ayırdığı parçaların her birine daire parçası, iki yarıçap arasında kalan kısma daire ...

Devamını Oku »

DAHVE VAKTİ

Oruç müddetinin yarısı. Dahve vakti imsak ile güneş batımı arasındaki vaktin yarısıdır ki, bu da öğleden bir saat kadar evveldir. Orucun farzlarından biri, niyet etmektir. Niyetin ilk ve son vaktini bilmek de farzdır. Dahve zamanı Ramazan orucuna niyetin son vaktidir. Ramazan orucuna bir gün evvel güneş batmasından, oruç günü dahve zamanına kadar niyet edilebilir. Bir yerde öğle ezânı saat 13.05’de ...

Devamını Oku »

DAĞ TUTMASI

2000 m’den daha yükseklere çıkan şahıslarda ortaya çıkan bir takım rahatsızlıklar. Yükseklere çıkıldıkça hava basıncı düşer ve buna bağlı olarak oksijen miktarı azalır. Adapte olabilecekleri zamandan daha kısa sürede yüksek rakımlara çıkan kişilerde oksijen azlığının rahatsızlıklan ve belirtileri ortaya çıkar. Bebekler, çocuklar ve adet öncesi safhada kadınlar dağ tutmasına daha hassastırlar.^ Üç bin metrede yaşayan kişiler düşük rakımlarda kısa bir ...

Devamını Oku »

DAĞ KEÇİSİ

Yaşadığı yer: Avrupa ve Kafkasya’nın yüksek dağlan. Özellikleri: Çift parmaklı, geviş getiren, çevik bir hayvan. Ömrü: 22 yıl. Çeşitleri: Beyaz dağ keçisi ayn bir tür olup, Kuzey Amerika’da yaşar.Tıknaz gövdeli, boynu ve baçakları uzun, çevik bir hayvan. Bir sıçrayışta 7 metre öteye atlayabilir. Tırnaklarının oturduğu kısım esnektir. Boyu 120 cm, yüksekliği 75 cm’dir. Boynuzları parlak, uzun ve geriye doğru çengel ...

Devamını Oku »

DAĞISTAN

Sovyetler Birliği’nin Avrupa kısmında, Kafkas sıradağlarının kuzey kanadı ve H a z a r batı kıyısında muhtar bir Cumhuriyet. Kelime mânâsı dağlık bölge demektir. Coğrafi mevki bakımından 44 derece 33 dakika ve 48 derece 35 dakika doğu boylam daireleri ile 41 derece 15 dakika ve 45 derece 8 dakika kuzey enlem dairelerinde yer alır. 16. asırdan beri, bu isim altında ...

Devamını Oku »

DAĞ ELMASI

Türkiye’de yetiştiği yer: Ege Bölgesi. 0,5-1,5 m boyunda, morumsu çiçekli, çok senelik otsu bir bitki, Elma otu olarak da tanınır. Bitkinin yaprakları uzunca ve mızraksı olup, 2-5 cm uzunluğunda ve tüylüdür. Yaprağın tabanında genellikle iki küçük kulakçık bulunur. Çiçek durumu 15 cm. kadar uzunlukta ve yapışkanlıdır. Çanak yaprakları yeşil, iki dudaklı ve dişlidir. Taç yaprakları morumsu renkli olup, çanak yapraklarından ...

Devamını Oku »
bool(false)