wiki

wiki

Ç Ö L

Aim. Wuste (f), Fr. DĞsert (m), İng. Desert. Bitki örtüsünün hiç bulunmadığı veya çok seyrek olduğu geniş arazi. Çöl terimi, daha çok kurak yerler için kullanılan bir terimdir. Çöller, kumlu ve susuz araziler halindedir. Yeryüzünde, bulunduğu yerlerde geniş alanları kaplamaktadırlar. Çöller, bulundukları yerlerin özelliklerine göre muhtelif isimler alırlar. Bunlar; kumlu çöller, soğuk çöller, tuzlu çöller, taşlı ve kayalık çöllerdir. Çöllerde, ...

Devamını Oku »

Ç Ö K E L T İ

Aim. Prâzipitat (n), Niederschlag (m). Fr. Precipitation (f), depât, precipite (m). İng. Precipitate. Sıvı ortam da kimyasal bir reaksiyon sonucunda teşekkül eden katı madde. Bir sıvıda (meselâ suda) iyi çözünmeyen bir bileşiğin iyonları bir araya geldiğinde, bunlar birleşerek bir çökelti meydana getirirler. Gümüş nitrat ve sodyum kolürür suda iyi çözünen bileşiklerdir. Bunların çözeltileri hazırlanıp aynı kaba boşaltılırsa, bu takdirde suda ...

Devamını Oku »

Sungurlu:

1980 nüfus sayımına göre toplam nüfusu 100.000 kişi olup, 24 bin 309 kişi kentlerde, 75 bin 691 kişi köylerde yaşar. Yüzölçümü 2604 km2, yükseklik 780 m.dir. Sungurlu merkez ilçesine bağlı 116 köy, Boğazkale bucağına bağlı 15 köy vardır. Nüfus yoğunluğu 38’dir. Çorum’un en hızlı gelişen en büyük ilçesidir. Ekonomisi tarıma dayanır. Bağcılık, hayvancılık ve el dokumacılığı yaygındır. Tuğla ocakları oldukça ...

Devamını Oku »

Osmancık

1980 nüfus sayımına göre toplam nüfus 63.018 kişi olup, bunun 15.477’si kentlerde ve 47.541’i köylerde yaşar. Yüzölçümü 1403 km2dir. Nüfus yoğunluğu 45 kişidir. Osmancık ilçe merkezine bağlı 48, Kamil bucağına bağlı 12 köyü vardır. Nüfusun çoğu köylerde yaşar. Ekonomisi tarıma dayanır. Tahıl, baklagiller, sebze ve meyve yetişir. 430 m. yüksekliktedir.Kızılırmak vadisindedir. Baltacı Mehmed Paşa burada doğmuştur. Yaptırdığı 4 tarihi çeşme ...

Devamını Oku »

Ortaköy:

1980 nüfus sayımına göre toplum nüfusu 12.240 kişi olup, bunun 2.712’si ilçe merkezinde, 9.708’i köylerde yaşamaktadır. Yüzölçümü 242 km2dir. Ortaköy ilçesine bağlı 15 köy vardır. Nüfus yoğunluğu 51 kişidir. Nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu ilçedir. 1959 yılında ilçe olmuştur. 720 m. yüksekliğindedir. Nüfus bakımından en küçük ilçedir. Ekonomisi tarıma dayanır. Buğday ve pirinç yetişir. Karahacip deresi vadisineyakın kurulmuştur.

Devamını Oku »

Kargı:

1980 nüfus sayımına göre toplam nüfusu 31.247 kişi olup, bunun 5.229’u ilçe merkezinde, 26.008’i köylerde yaşar. Yüzölçümü 1301 k n rd ir. Kargı ilçe merkezine bağlı 49, Hacıhamza bucağına bağlı 9 köyü vardır. Nüfı™ yoğunluğu 24 kişidir. Yüksekliği 450 metredir. Ekonomisi tarıma dayanır. Tahıl, sebze ve meyve yetiştirilir. Kıl ve tiftik keçisi çoktur. Samsunİstanbulkarayolu üzerindedir.Mecitözü: 1980 nüfus sayımına göre toplam ...

Devamını Oku »

İskilip:

1980 nüfus sayımına göre toplam nüfusu 72.569 kişi olup, bunun 16.846’sı kentlerde, 55.723 kişi köylerde yaşar. Yüzölçümü 1678 k n rd ir. Nüfus yoğunluğu 43 kişidir. Çorumun en eski ilçesidir. Merkez ilçeye bağlı 70 köyü vardır. Ekonomisi tarıma dayanır. Küçük el sanatları, dericilik ve kunduracılık yaygındırLise ve hastanesi vardır.

Devamını Oku »

Bayat:

1980 nüfus sayımına göre toplam nüfusu 31.957 kişi olup, bunun 5.366 kişisi ilçe merkezinde 26.591 kişisi de köylerde yaşar. Yüzölçümü 784 k n rd ir. Kilometrekareye 41 kişi düşmektedir. Bayat ilçe merkezine bağlı 36 köyü vardır. Ekonomisi tarım ve hayvancılığadayanır.

Devamını Oku »

İskilip Kalesi:

Yüz metre yüksekliktedir. Üç tarafı kayalarla çevrilidir. Yalnız kuzeybatı kısmı girişe elverişlidir. Etrafı surlarla çevrilidir. Dört yanında burçlar bulunmaktadır. Kalenin güneye bakan kısmında bir kapısı vardır. Kalede iki gizli yol bulunmaktadır. Birisi Büyük Câmi yönünde, birisi de Tabakhane mahallesine çıkmaktadır. Kalenin kimler tarafından yapıldığı bilinmemektedir. Osmancık Kalesi: Eski Osmancık ilçesinin doğusunda çok dağlık olan kandiber denilen kalenin içerisinde kurulmuştur. Surlarının ...

Devamını Oku »

Yetişen Meşhurlar:

Ç orum’da yetişen ünlüler; Akşemsettin, asıl adı Mehmet Şemsettin olup Şamlıdır. 1390 yılında doğmuştur. Osmanlı İmparatorluğunun büyük bir din âlimi, aynı zamanda doktordur. (Bk. Akşemseddin) Koca Mehmed Paşa, Sultan ikinci Murad Han zamanında 10 yıla yakın baş vezirlik yapmış olan Koca Mehmed Paşa Osmancıklıdır. Doğum yılı kesin olarak bilinmemektedir. 1439 yılında 10 yıllık bir başvezirlikten sonra ölmüştür. Şeyh Muhyiddin-i Yavzi, ...

Devamını Oku »

Milli Sporcular

Güreş, Adil Candemir (Londra Olimpiyat Şampiyonu), Tevfik Kış (Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu), Mahmut Atalay (Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu), Hamit Kaplan (Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu), Dursun Alıcı (Balkan İkincisi), İzzet Büyük (Dünya dördüncüsü), Kâzım Yıldırım, Hayri Polat, Şevket llgaç, İsmail Çevik (Balkan üçüncüsü), Hüseyin Teke, Mehmet Uysal, Kemal Saydam, Muhammed Bodur. Halter: Hasan Has (Mi’.li-Türkiye rekortmeni, Balkan İkincisi). Atletizm: Rıza Kepçeli, ...

Devamını Oku »

ÇORUM

Coğrafi konum itibariyle, Orta Anadolu platosunun kuzey kısmında Ankara-Samsun Devlet karayolu üzerinde, Karadeniz Bölgesinin Orta Karadeniz bölümü ile, İç Anadoluyu bağlayan geçit bölgede 1.281.480 hektar alan üzerine kurulmuş bir ilimiz. Denizden yüksekliği 770 m.dir. 39 derece 54 dakika. 41 derece 20 dakika kuzey enlemleri, 34 derece 04 dakika, 35 derece 28 dakika doğu boylamları arasında yer alır. Alaca, Bayat, İskilip, ...

Devamını Oku »

ÇORUH NEHRİ

Karadeniz havzası nehirlerinden. Karadeniz Bölgesinin doğusundadır. Uzunluğu 375 km.dir. Bunun 355 km.si Türkiye sınırları içinde, 20 km.si S.S.C.B. sınırları içerisindedir. Mescit dağlarının batı yamaçlarından çıkar. Çoruh dağlarının vadilerinden geçerek batıya doğru devam eder. Bayburt yakınlarında kuzeye doğru yönelir, Rize dağlarının güney vadilerine ulaştıktan sonra batı yönünden gelen Pulur suyu ile birleşerek doğuya doğru yön değiştirir. İspir’ den Yusufeli’nin güney yakınından ...

Devamını Oku »

ÇORUH DAĞLARI

Doğu ve Orta Karadeniz Bölgesinin içindeki sıradağların doğu yarısı Kelkit-Çoruh dağlan adını alırlar. Çoruh nehri vadisinin arka tarafında yer alan Kuzey Anadolu dağlarının iç taraftaki sırasına da Çoruh dağları denilmektedir. Kelkit-Çoruh dağlarında Kop, Yalnızçam ve Mescitdağ kütleleri bulunmaktadır.

Devamını Oku »

ÇORBACI,

Osmanlı ordusunun piyade askerlerinden meydana gelen bölük zabitlerinin ünvanı. Kapıkuluocaklarının kaynağı, otuzbir bölüğü olan Acemi Ocağına • da çorbacı denirdi. Çorbacılar bazen “Subaşı” Unvanını da alırlardı. Çorbacıların kıdemlisine Yeniçeri ortalarında Yavabaşı. bölüklerde de “ Başbölükbaşı” denilirdi. Kırmızı çuhadan kollu cübbe, ince gömlek, kırmızı şalvar, ayaklarına sarı mest pabuç ve başlarına börk giyerlerdi. Yaya bölük komutam olmalarına rağmen atları vardı. Çorbacılar ...

Devamını Oku »

ÇOKGEN,

Aim. Vieleck, Polygon (n). Fr. Polygone (m), İng. Polygon. Doğru parçalan ile her yandan sınırlandırılmış düzlem bir geometrik şekil. Çokgenin doğru parçalarına “ kenar” , kenarlar tarafından meydana getirilen açılara “ çokgenin açıları” , bu açıların köşelerine “ çokgenin köşeleri” , adı verilir. Komşu olmayan iki köşeyi birleştiren doğru parçasına da köşegen denir. Çokgenler kenarlarının sayısına g ö r e ...

Devamını Oku »

ÇOK BACAKLILAR (Myriapoda

Aim. Tausendfüsser. Fr. Myriapodes. İng. Centipedes andmilli- ■ pedes. Eklem bacaklıların zengin bir sınıfı. 270()’den fazla türü vardır. Vücutları baş ve çok sayıda halkalı bir gövdeden oluşur. Başlarında bir çift anten, iki-üç çift ısırıcı-çiğneyici ağız parçası, petek veya basit gözler bulunur. Bazı türlerde göz yoktur. Yaşayışlarına uygun olarak antenlerinde koku alma tüyleri çok gelişmiştir. Vücutları silindirik veya basıktır. Halkalardan birer ...

Devamını Oku »

ÇOCUK T ER B İY E S İ,

Aim. Kindererziehung (t’). Fr. Education (f)de l’enlant. İng. Bringing up children. Çocuğun iyi yetenek (kabiliyet, istidat) ve eğilimlerini geliştirme ve kötülerini silme işi. Terbiye, sistemli olarak çocuğu etkileme ve iyi alışkanlıklar vermekle mümkündür. Etkileme ve iyi alışkanlıklarının verilmesine ne kadar erken başlanırsa sonuç o kadar mükemmel olur. Ferdin fıtratında doğuştan getirdiklerine tabiat, sonradan kazandıklarına kültür diyecek olursak terbiyeyi daha veciz ...

Devamını Oku »

ÇOCUK T ER B İY E S İ,

Aim. Şpinale Kinderlâhmung, Fr. Poliomyelite. İng. Poliomyelitis. Ateş yükselmesi, merkezî sinir sistemi, yukarı solunum yolu veya hazım sistemi bozukluğu belirtileri ile başlayan bir virus hastalığı. Virüsün sebep olduğu en önemli bozukluk, omurilikte yaptığı doku harabiyetidir. Bunlara bağlı olarak felçler ortaya çıkması, hastalığın korkutucu olan sonucudur. Hastalık ilk defa 1840 yılında Heine adlı araştırıcı tarafından tarif edilmiştir. 1877’de Stockholm’de çıkan ufak ...

Devamını Oku »

ÇOCUK F E LC İ ,

Aim. Şpinale Kinderlâhmung, Fr. Poliomyelite. İng. Poliomyelitis. Ateş yükselmesi, merkezî sinir sistemi, yukarı solunum yolu veya hazım sistemi bozukluğu belirtileri ile başlayan bir virus hastalığı. Virüsün sebep olduğu en önemli bozukluk, omurilikte yaptığı doku harabiyetidir. Bunlara bağlı olarak felçler ortaya çıkması, hastalığın korkutucu olan sonucudur. Hastalık ilk defa 1840 yılında Heine adlı araştırıcı tarafından tarif edilmiştir. 1877’de Stockholm’de çıkan ufak ...

Devamını Oku »
bool(false)