KUR’AN DAN İNCİLER

Besmele ve Sırları

Eûzu billahi rnineş-şeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahîm. Anlamı: Kovulmuş Şeytan’ın şerrinden Allah’a sığınırım. Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adı ile.. Besmeleyi günlük hayatta dilinden hiç düşürmeyenin Allah her acısını hafifletir, ♦Besmele zalimlik ve adaletsizlik yapanın yüzüne karşı 50 defa okunursa, okuyan şer den korunur. *Besmele 40 gün boyunca, sabah namazının ardından kalkmadan 2500 defa okunursa, okuyanın tüm enerjisi değişir. ♦Besmeleyi günde 1000 defa ...

Devamını Oku »

KAF süresi

50 – KAF Bismillahirrahmanirrahim 1.    Kaf vel kur’anil mecid 2.    Bel acibu en caehum munzirum minhum fe kalel kafirune haza şey’un acib 3.    E iza mitna ve kunna turaba zalike rac’um beıyd 4.    Kad alimna ma tenkusul erdu minhum ve ındena kitabun hafıyz 5.    Bel kezzebu bil hakkı lemma caehum fe hum fi emrim meric 6.    E fe lem yenzuru ...

Devamını Oku »

RAMAZAN AYINDA 30 GÜN DEVAMLI YÂSİN-İ ŞERİF OKUMANIN FAZİLETİ

RAMAZAN AYINDA 30 GÜN DEVAMLI YÂSİN-İ ŞERİF OKUMANIN FAZİLETİ En büyük ibâdetlerden biri  Kur’an-ı Kerim okuma ibadetidir. Bunun için bir müslüman, ibadetlerin sevablarının kat kat olduğu Ramazan ayında, her gün ayrı ayrı niyyetlerle okur. Bu niyyetlerle okunan Yâsin-i şerif, okuyan kimsenin feyzinin artmasına vesile olacağı gibi her derde deva olacağı da ümid edilir. 1. Gün, Allah rızasına ermek niyyetiyle okunur. ...

Devamını Oku »

Ayet-i kerime

BİSMİLLÂHİRRAHMANİRRAHİM- ‘Fakat iman edip de salih amel işleyenlere gelince,onlar için nimetlerle donatılmış cennetler vardır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.Bu,Allah’ın gerçek bir vaadidir.O,çok güçlüdür,hüküm ve hikmet sahibidir .”           (LOKMAN/8-9

Devamını Oku »

Ayet-i kerime

BİSMİLLÂHİRRAHMANİRRAHİM- ”Elif,Lâm,Mim.Bunlar,o hikmetli kitabın âyetleridir.Kur’an,güzellik ve iyilik yapanlar için bir hidayet ve rahmettir.Onlar,namazı kılarlar,zekatı  veririler,âhirete de kesin olarak inanırlar.İşte bunlar,Rableri tarafından bir hidayet üzeredirler.Kurtuluşa erecek olanlar da işte onlardır.”        LOKMAN/1-2-3-4-5)

Devamını Oku »

Ayet-i kerime

BİSMİLLÂHİRRAHMANİRRAHİM- ”Her kim inkâr ederse,inkârı kendi aleyhinedir. Kim de salih amel işlerse,onlar kendileri için rahat bir yer hazırlamış olurlar. Çünkü O, iman edip salih amel işleyenlere lütfundan mükâfat verecektir. Çünkü O,kafirleri sevmez.”     (RUM/44-45)

Devamını Oku »

Ayet-i kerime

BİSMİLLÂHİRRAHMANİRRAHİM- ”İman edip güzel işler yapanları,muhakkak ki onları,altlarından ırmaklar akan ve içinde ebedi kalacakları  cennet köşklerine yerleştireceğiz.Böyle iyi işler yapanların mükafatı ne güzeldir!Onlar,sabretmiş olup  yalnız Rablerine güvenip dayanmaktadırlar.”(ANKEBÛT/58-59)

Devamını Oku »

Ayet-i kerime

BİSMİLLÂHİRRAHMANİRRAHİM- ”İşte onlara,sabretmelerinden ötürü mükafatları iki defa verilecektir.Bunlar kötülüğü iyilikle savarlar,kendilerine verdiğimiz  rızıktan da Allah rızası için harcarlar.Onlar,boş söz işittikleri zaman,ondan yüz çevirirler ve ”Bizim işlerimiz bize,sizin işleriniz size.Size selâm olsun.Biz kendini bilmezleri istemeyiz”derler. (KASAS/54-55)   

Devamını Oku »

Ayet-i kerime

BİSMİLLÂHİRRAHMANİRRAHİM-”Ancak tevbe ve iman edip iyi davranışlarda bulunanlar başka;Allah onların kötülük- lerini iyiliklere çevirir.Allah çok bağışlayıcıdır,engin merhamet sahibidir.Her kim tevbe edip iyi davranış göterirse,şüp- hesiz o,tevbesi kabul edilmiş olarak Allah’a döner.”(FURKAN/70-71                      Bitkisel Tedavi

Devamını Oku »

Ayet-i kerime

BİSMİLLÂHİRRAHMANİRRAHİM-”De ki:Bu mu daha iyi,yoksa takva sahiplerine vaat olunan ebedilik cenneti mi? Çünkü orası,onlar için bir mükafattır ve bir varış yeridir.Onlar için orada ne isterlerse var,hem orada ebedi kalacaklar. Çünkü bu Rabbinden yerine getirilmesi istenen bir sözdür.”(FURKAN/15-16)

Devamını Oku »