Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

KUR’AN DAN İNCİLER

Kursistem Ailesi

Kursistem ailesi 2 siteden oluşur peki bu sistelerin adı ney? Tabikide adları haber.kursistem.com ve www.kursistem.com’dur peki bunların patronun kim tabiki babam olur kendisi adıda. Mehmet Yetim’dir bu siteyi o kurmuştur ve o yükseltmiştir E5 üsstündeki ofisimiz size hizmet vermek için hazırdır( GOOGLE REKLAM WEB SİTESİ HİZMETİMİZ VE SOSYELMEDYA HİZMETİMİZ BULUNMAKTADIR)  

Devamını Oku »

Allahım… Efendimiz ve Peygamberimiz olan Muhammed’e (s.a.s.) ve O’nun akrabalarına (ehli beyt ve dostlarına) salat ve selam getiririm.

Devamını Oku »

Sahur yemeği yiyin, zira sahurda bereket vardır.

Devamını Oku »

Gerçek Aşk

Devamını Oku »

KAF süresi

50 – KAF Bismillahirrahmanirrahim 1.    Kaf vel kur’anil mecid 2.    Bel acibu en caehum munzirum minhum fe kalel kafirune haza şey’un acib 3.    E iza mitna ve kunna turaba zalike rac’um beıyd 4.    Kad alimna ma tenkusul erdu minhum ve ındena kitabun hafıyz 5.    Bel kezzebu bil hakkı lemma caehum fe hum fi emrim meric 6.    E fe lem yenzuru ...

Devamını Oku »

RAMAZAN AYINDA 30 GÜN DEVAMLI YÂSİN-İ ŞERİF OKUMANIN FAZİLETİ

RAMAZAN AYINDA 30 GÜN DEVAMLI YÂSİN-İ ŞERİF OKUMANIN FAZİLETİ En büyük ibâdetlerden biri  Kur’an-ı Kerim okuma ibadetidir. Bunun için bir müslüman, ibadetlerin sevablarının kat kat olduğu Ramazan ayında, her gün ayrı ayrı niyyetlerle okur. Bu niyyetlerle okunan Yâsin-i şerif, okuyan kimsenin feyzinin artmasına vesile olacağı gibi her derde deva olacağı da ümid edilir. 1. Gün, Allah rızasına ermek niyyetiyle okunur. ...

Devamını Oku »

Ayet-i kerime

BİSMİLLÂHİRRAHMANİRRAHİM-”Evet,iman edip de salih amelleri işleyen kimselerin,yaptıklarına karşılık bir ağırlanma olarak barınma cennetleri vardır.”(SECDE/19)

Devamını Oku »

Ayet-i kerime

BİSMİLLÂHİRRAHMANİRRAHİM- ‘Fakat iman edip de salih amel işleyenlere gelince,onlar için nimetlerle donatılmış cennetler vardır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.Bu,Allah’ın gerçek bir vaadidir.O,çok güçlüdür,hüküm ve hikmet sahibidir .”           (LOKMAN/8-9

Devamını Oku »

Ayet-i kerime

BİSMİLLÂHİRRAHMANİRRAHİM- ”Elif,Lâm,Mim.Bunlar,o hikmetli kitabın âyetleridir.Kur’an,güzellik ve iyilik yapanlar için bir hidayet ve rahmettir.Onlar,namazı kılarlar,zekatı  veririler,âhirete de kesin olarak inanırlar.İşte bunlar,Rableri tarafından bir hidayet üzeredirler.Kurtuluşa erecek olanlar da işte onlardır.”        LOKMAN/1-2-3-4-5)

Devamını Oku »

Ayet-i kerime

BİSMİLLÂHİRRAHMANİRRAHİM- ”Her kim inkâr ederse,inkârı kendi aleyhinedir. Kim de salih amel işlerse,onlar kendileri için rahat bir yer hazırlamış olurlar. Çünkü O, iman edip salih amel işleyenlere lütfundan mükâfat verecektir. Çünkü O,kafirleri sevmez.”     (RUM/44-45)

Devamını Oku »

Ayet-i kerime

BİSMİLLÂHİRRAHMANİRRAHİM- ”İman edip güzel işler yapanları,muhakkak ki onları,altlarından ırmaklar akan ve içinde ebedi kalacakları  cennet köşklerine yerleştireceğiz.Böyle iyi işler yapanların mükafatı ne güzeldir!Onlar,sabretmiş olup  yalnız Rablerine güvenip dayanmaktadırlar.”(ANKEBÛT/58-59)

Devamını Oku »

Ayet-i kerime

BİSMİLLÂHİRRAHMANİRRAHİM- ”İşte onlara,sabretmelerinden ötürü mükafatları iki defa verilecektir.Bunlar kötülüğü iyilikle savarlar,kendilerine verdiğimiz  rızıktan da Allah rızası için harcarlar.Onlar,boş söz işittikleri zaman,ondan yüz çevirirler ve ”Bizim işlerimiz bize,sizin işleriniz size.Size selâm olsun.Biz kendini bilmezleri istemeyiz”derler. (KASAS/54-55)   

Devamını Oku »

Ayet-i kerime

BİSMİLLÂHİRRAHMANİRRAHİM- ”İşte ahiret yurdu!Biz onu yeryüzünde böbürlenmeyi ve bozgunculuğu arzulamayan kimselere veririz. En güzel akibet,takva sahiplerinindir.”      (KASAS/83)

Devamını Oku »

Ayet-i kerime

BİSMİLLÂHİRRAHMANİRRAHİM- ”İman edip iyi işler yapanların kötülüklerini elbette örteriz ve onlara,yaptıklarının daha güzeli ile karşılık veririz.       ”(ANKEBÛT/7)

Devamını Oku »

Ayet-i kerime

BİSMİLLÂHİRRAHMANİRRAHİM- ”İman edip iyi işler yapanları,muhakkak salihler zümresi içine katarız.”(ANKEBÛT/9)

Devamını Oku »

Ayet-i kerime | Hüdaverdi

BİSMİLLÂHİRRAHMANİRRAHİM-”Ancak,kim haksızlık yapar,sonra yaptığı kötülüğü iyiliğe çevirirse,bilsin ki,ben (ona karşı da)çok bağışlayıcıyım,çok merhamet sahibiyim.”(NEML/11)

Devamını Oku »

Ayet-i kerime

BİSMİLLÂHİRRAHMANİRRAHİM-”Ancak tevbe ve iman edip iyi davranışlarda bulunanlar başka;Allah onların kötülük- lerini iyiliklere çevirir.Allah çok bağışlayıcıdır,engin merhamet sahibidir.Her kim tevbe edip iyi davranış göterirse,şüp- hesiz o,tevbesi kabul edilmiş olarak Allah’a döner.”(FURKAN/70-71                      Bitkisel Tedavi

Devamını Oku »

Ayet-i kerime

BİSMİLLÂHİRRAHMANİRRAHİM-”O gün cennetliklerin kalacakları yer çok iyi,dinlenecekleri yer pek güzeldir.” (FURKAN/24)

Devamını Oku »

Ayet-i kerime

BİSMİLLÂHİRRAHMANİRRAHİM-”De ki:Bu mu daha iyi,yoksa takva sahiplerine vaat olunan ebedilik cenneti mi? Çünkü orası,onlar için bir mükafattır ve bir varış yeridir.Onlar için orada ne isterlerse var,hem orada ebedi kalacaklar. Çünkü bu Rabbinden yerine getirilmesi istenen bir sözdür.”(FURKAN/15-16)

Devamını Oku »

Ayet-i kerime | Hüdaverdi

BİSMİLLÂHİRRAHMANİRRAHİM-”Mü’minler ancak,Allah’a ve Resûlüne gönülden inanmış kimselerdir.Onlar o Peygam ber ile birlikte sosyal bir işle meşgul iken,ondan izin istemedikçe bırakıp gitmezler.Resûlüm!Şu senden izin isteyenler,ha- kikaten Allah’a ve Resûlüne iman etmiş kimselerdir.Öyle ise,bazı işleri için senden izin istediklerinde,sen de onlardan di- lediğine izin ver;onlar için Allah’tan bağış dile;çünkü Allah mağfiret edicidir,merhametlidir.”(NUR/62)  

Devamını Oku »