İslam

SENÂULLAH-İ PÂNİ-PÜTİ

SENÂULLAH-İ PÂNİ-PÜTİ: Tefsîr, hadîs ve Hanefi mezhebi fıkıh âlimi, tasavvuf mütehassısı. îsmi, Muhammed Senâullah olup, Şeyh Celâl-i Kebîr-i Çeştfnin onikinci torunudur. Mazhar-ı Cân-ı Cânân hazretlerinin en büyük talebelerinden olup, Hz. Osmân bin Affân’m soyundandır. 1143 (m. 1730) senesinde Pâni-püt şehrinde doğdu. 1225 (m. 1810) senesinde Pâni-püt şehrinde vefât etti. Kabri, Mazhar-ı Cân-ı Cânân hazretlerinin zevcesinin kabri yanındadır. Senâullah-i Pâni-pütî, yedi ...

Devamını Oku »

Sabah Namazı İmsaka Göre Mi Kılınır

Sabah Namazı İmsaka Göre Mi Kılınır Sanırım , İmsak ı Diyanet e göre başlatmak, namazı da Süleymaniye ye göre kılmak en doğrusu. Imsaki diyanetin takvimine göre yapıp, namazı geciktirebiliriz   ramazan ayı en kymetli aydır Bu ay, Kur’an ın mesajını anlama,düşünme ve hikmetli yaşama ayıdır.Bu ay Rasül(a.s ) ‘ün örnekliğini model alma ayıdır. Bu ay, ahiret bilincini güçlendirme, gaflet perdesini ...

Devamını Oku »

Bakışları Temiz Tutmak

Bakışları Temiz Tutmak Dünya ve ahirete ait işlerin merkezinde kalp bulunur. Kalbi de en çok meşgul eden, tehlikeye, fesada sürükleyen organ gözdür. Hz. Ali (radıyallahu anh) der ki: “Gözlerine sahip olmayan kimsenin yanında kalbin bir değeri yok demektir.” İnsanın bu en değerli cevheri hakkında yüce Rabbimiz şöyle buyurur: “ResOlüm! Müminlere, gözlerini harama dikmemelenni, ırzlarını da korumalannı söyle. Çünkü bu, kendileri ...

Devamını Oku »

Hakk’a Bakan Pencere

Hakk’a Bakan Pencere Göz, kulak, el, ayak halka bakan pencerelerdir. Ancak terbiye olurlarsa Hakk’a bakarlar. Terbiye olmazsa, mesela göz eşkıyanın da gozudur. Gönlünu agart ki gözün isabetli görsün denmiştir. Göz sadece neferdir. Suç akılda ve kalptedir. Akıl ve kalbin işe yaraması için de nefsin terbiye olması gerekir. Hakk’a bakan pencere insanın kalbidir. O ruhtur, sırdır, hafklir, ahfadır, nefistir. Allah Teala’nın ...

Devamını Oku »

Dört Reçete

Dört Reçete Kalp hastalıklarının çaresi için İmam Gazâli (rahmetullahi aleyh) dört reçete bildiriyor: “Birincisi: Kalbin kusurlannı bilen, gizli âfetlere muttali olan bir mürşide teslim olup huzurunda diz çökmek, bu mürşidi kendisine hâkim tanımak ve mücâhedesinde onun işaretine uymaktır. İkincisi: Sadık ve doğru sözlülerden dini hassasiyet ve basiret sahibi bir kişi bulmak ve gidişatını izlemesi için onu kendisine gözetleyici tayin etmek. ...

Devamını Oku »

ETTEHİYYATÜ DUASININ SIRRI

ETTEHİYYATÜ DUASININ SIRRI Namaz kılarken her gün defalarca okuduğumuz ‘Ettehiyyatü’nün güzelliğini anlayın, üzerinde düşünün. Kalbiniz rahatlayacak. Huzur bulacaksınız. Miraç’ta, Peygamber Efendimizin ALLAH‘ın (cc) huzurunda konuşmaların başlangıcını oluşturan bu sözlerin önemini ve güzelliğini bilmek gerekir. OKUYUN Ettehiyyatü’deki muhteşem güzelliği görün. Ettehiyyatüyü sadece namazlarda değil, teselliye ihtiyacınız olduğu zamanlarda da okuyun. Kendinizi yalnız hissettiğinizde, dertlerinizi unutmak istediğinizde, yatarken uykunuz kaçtığında okuyun. Peygamber ...

Devamını Oku »

Hakikatin İki Yüzü

Hakikatin İki Yüzü Zâhir, bir şeyin dışı, görünen, ortada olan, müşahede edilen, duyu organları ile hissedilen ve bilinen kısmı demektir. Bâtın, bir şeyin iç yüzü, görünmeyen yanı, saklı ve sırtı yönü, tefekkür, feraset ve kalp basiretiyle bilinen kısmı demektir. Dolayısıyla zâhir7 ilim dendiğinde, zâhirde bedenle yapılan iş ve ibadetlerin hükümlerini öğreten ilim anlaşılır. Bâtıni ilim ise iç âlemimizin ilmidir. Kalple ...

Devamını Oku »

Anılmak İçin Anmak

Anılmak İçin Anmak ‘Ayetler, hadisler ve tecrübeler, Allah Teâlâ’yı zikretmenin marifetleri ve meyveteri hakkında özetle şunları söylüyor: Zikir vuslat yoludur. Zikir kulu yüce Rabb’ine yaklaştırır. Zikir insanın marifetini ve muhabbetini artırır, manevi derecesini yükİhlâsla yapılan zikir, kul ile Rabb’i arasındaki bütün perdeleri kaldım, engelleri aştırır. Resâtullah Efendimiz’in (saltallahu aleyhi vesellem) belirttiği gibi, zikirdeki bu özellik hiçbir amelde yoktur. (Tirmizi, ibn ...

Devamını Oku »

Kalp Cilası

Kalp Cilası Zikir kalbin cilasıdır, onu manevi kirlerden temizler, içindeki gafleti yok eder. Kalp, zikrin nurları ile aydınlanır ve parlar. Bu nur insanın bütün vücuduna yayılır, her organ ondan bir pay alır ve nurlanır. Böylece hayat Allah sevgisiyle tatlanır. Zikrin nurlanyla aydınlanan kimsenin yüzü güzel, sözü tatlı olur. Bakışı feyiz akıtır, gülüşü huzur verir. Her hali hayrı yansıtır. Bu kimse ...

Devamını Oku »

Rızık Ne Demektir?

Rızık Ne Demektir? Sözlükte “nasip, hisse, pay” anlamına gelen “rızık” kelimesi, geniş anlamıyla “bir kimseye mahsus olan, başkasına değil, sadece ona ait olan şeyler” demektir. Bu kelimenin günlük dilde çoğu zaman “bir kimsenin kullandığı eşya, mal, mülk veya yediği yiyecek” anlamında kullanıldığını garüyorsak da rızık kelimesi sadece bu anlamı ihtiva etmez. Doğrusu şudur: Elimizde bulundurduğunnuz, yemesek ve kullanmasak bile sahip ...

Devamını Oku »