İslam

ÂLİMLERİN KANI ZEHİRDİR

ÂLİMLERİN KANI ZEHİRDİR İmâm-ı A’zam talebeleri arasında bulunduğu bir sırada vücûdunu bir akrep soktu ve yere düştü. Talebeleri akrebi öldürmek isteyince; “Onu öldürmeyiniz, kendimi onunla tecrübe etmek istiyorum, bakalım haklarında hadîs-i şerifte; “Âlimlerin kanı zehirdir” buyrulan âlimlere dâhil miyim?” dedi. Talebeleri akrebe baktılar, kıvrandı, büzüldü ve hemen öldü.

Devamını Oku »

ALLAHÜ TEÂLÂ BİLDİRİYOR

Tatlı nar bulduğum zaman yerim deyip, yoluma Devam ettim. Bir yere varınca, eli, ayağı ol­mayan, zayıf, hâlsiz, yaralı bir kimse gördüm. Yarala- rına kurt düşmüş, hattâ birçok eşek arısı yaralarına hücûm etmiş, zavallıya ızdırab veriyorlardı. Onun bu çâresiz ve muzdarib hâline acıyarak, yanına varıp; “Bu halden kurtulmak .ster misin?” dedim. “Hayır” dedi. Ben hayretle “Niçin?” dedim. “Sağ sâlim olmak nefsimin ...

Devamını Oku »

İşçinin ücretini teri kurumadan önce verin

Helal ile haramın önemsenmediği işçinin haklarının gözetilmediği herkesin çıkarları doğrultusunda hareket ettiği bir topluluk da yaşamaktayız. Yapılan işi, en iyi şekilde değilde baştan savma yapıldığı , ticaret adı altında kolay ve ucuz bir işi üstüne baya fark koyarak karşı tarafı düşünmeden en önemlisi de doğru olduğunu düşünmeden hareket edilen bir zamandayız. Ticaret yapanların daha doğrusu yaptığını zannedenler  düzgün mal üretmeyip ...

Devamını Oku »

Ey Ademoğlu niçin Aldandın?

Sonra Allah ona şöyle buyurur :Ey Ademoğlu benim hakkımda seninle aldattı ?Ey Ademoğlu bildiğin ile ne  Amel ettin? Ey Ademoğlu peygamberlere ne cevap verdin? Yine Abdullah Bin Mesut’tan rivayet edilmiştir ki o sözüne Yeminle başlayarak şöyle dedi :Vallahi sizden hiç kimse yoktur ki ;Birinizin gördüğü Dolunay ile başbaşa kaldığı gibi Rabbi ile başbaşa kalmasın sonra; Allah ona şöyle buyurur :Ey ...

Devamını Oku »

KALPLER ANCAK ALLAHI ANMAKLA HUZUR BULUR

Çaresiz kaldığında içinde sıkıntılar olduğunda kimsesiz kaldığında tek yapman gereken ümidini kaybetmeden Allaha sarıl abdest al ve namaz kıl Rabbine sarıl kalpler ruhlar ancak Allahı anmakla huzur bulur. Allah CC bütün yaptığımız yanlişlara günahlara rağmen bize merhamet eder. Bizi cezalandırma, kötü günlerimizde bize yardım.eden bizi rızıksız bırakmayan Allah CC . Ellerimizi açıp ,ne istersek bize verir. Ne derdiniz ne sıkıntınız ...

Devamını Oku »

el aziz isminin fazileti

el aziz isminin fazileti

Devamını Oku »

Mükellef ve Davranışları

Mükellef ve Davranışları Mükellef, ergenlik çağına gelen ve akıl sağlığı yerinde olan; dinin belirlediği hükümlerle sorumlu tutulan kişi demektir. Dinen mükellef (yükümlü) olan kişinin, yapmak ve yapmamakla sorumlu tutulduğu                                  işlere ise e f âl-i mükellefin (mükellefin iş ve davranışları) denir. Mükellefin iş ve davranışları ...

Devamını Oku »

Başlıca İbadetlerimiz

Başlıca İbadetlerimiz   Hayatın tamamına yayılmış bu ibadet anlayışından başka, zamanı, yeri, yapılış tarzı ve miktarı dinimizce belirlenmiş özel birtakım ibadetler de vardır. İbadetleri, yapılma şekli yönünden kendi içinde üç gruba ayırabiliriz: bedenle yapılanlar (namaz, oruç vb.), malla yapılanlar (zekât, kurban vb.) ve hem beden hem de mallayapılanlar (hac, umre vb.).     Namaz İslâm’ın, kelime-i şehâdetten sonra en önemli ...

Devamını Oku »

Tebük Seferi

Tebük Seferi Mûte Savaşı’nın üzerinden bir yılı aşkın bir zaman geçmişti. Mûte’nin intikamını almak isteyen Bizanslılar’ın müslümanlar ile savaşmak üzere hazırlığa giriştikleri haberi Medine’ye ulaştı. Hz. Peygamber^ bunun üzerine hemen harekete geçti ve büyük bir ordu hazırlamaya başladı. Çıkacağı seferlerin hedefini genellikle gizleyen Resûlullah^ bu kez hedefini açıkça ilân etti. Haber yayıldı, gönüllüler toplanmaya başladı. O sene Hicaz bölgesinde kıtlık ...

Devamını Oku »

Peygamberimizin Haccı ve Veda Hutbesi

Peygamberimizin Haccı ve Veda Hutbesi Ertesi yıl Hz. Peygamber^ hac için Medine’den Mekke’ye yola çıktığında beraberinde 100.000’den fazla müslüman vardı. Bu hac, o güne kadar yapılmış haclardan hiçbirine benzemiyordu. Çünkü bu hacca hiçbir putperest katılamıyor, hacıların tamamı tek olan Allah’a inanan insanlardan oluşuyordu. Sonraları Vedâ haccı diye isimlendirilen bu hac esnasında Hz. Peygambeıt’^ Arafat’ta İslâm’ın temel ilke ve kurallarını açıkla ...

Devamını Oku »

Ölüm ve Sonrası…

Ölüm ve Sonrası… Ölüm meleği gelir ve can bedenden ayrılır. Ardından kabir hayatı başlar. Bedeni gömülsün gömülmesin ölen her can, kabir hayatını yaşar. İyiler için cennet bahçelerinden bir bahçe, kötüler için cehennem çukurlarından bir çukurdur kabir. Kıyamet günü gelip sûra, üfurülünceye kadar herkes kendi yerinde bekler. Kıyamet hem bir yok oluş hem de yeni bir hayata başlayıştır. İsrafil’in sûra ilk ...

Devamını Oku »

Ölüm Ötesiyle İlgili Yanlış Bir İnanış: Reenkarnasyon

Ölüm Ötesiyle İlgili Yanlış Bir İnanış: Reenkarnasyon Reenkarnasyon insanın veya başka bir canlının ölümünden sonra ruhunun başka bir canlının bedeninde yeniden dünyaya gelmesi inancıdır. Bu bâtıl inanca ruh göçü ve tenâsuh adları da verilmektedir. Bu inanca göre insan dışındaki her varlığın insan bedenine yükselinceye kadar değişik can lıların bedenlerinde defalarca dünyaya gelmesi gerekmektedir. Ruh, dünya hayatında işlediği iyilik ve kötülüklere ...

Devamını Oku »

Kader Nedir

Tevekkül: Allah’a dayanıp güvenme, başkasına değil, sadece Allah’a güvenme, elinden gelen her şeyi yaptıktan sonra sonucu nu Allah’a bırakma, çalışıp çabalarken Allah’ı daima yanında bil me, Allah’a güvenip sonuçtan endişe etmeme, sonucu Allah’tan ve yalnız Allah’tan bekleme, Allah’ın takdir edeceği sonuç ne olursa olsun buna razı olma ahlâkıdır. Tembellik, umursamazlık, lâkayıtlık, sorumsuzluk, boşvermişlik, adamsendecilik, uyuşukluk anlamlarına gelmez. Tevekkül sahibi bir ...

Devamını Oku »

Kurban Keserken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Kurban Keserken Nelere Dikkat Edilmelidir? Kurban edilecek hayvan, kesileceği yere eziyet edilmeden getirilir. Hayvanı keserken incitme mek ve ona fazla acı çektirmemek için keskin bir bıçak kullanılır. Hayvanın gözleri bağlanır, başı kıbleye çevrilir. En‘âm sûresinin 79,162-163. âyetleri okunur. Ardından üç defa teşrik tekbiri getirilir. Allah’a dua edildikten sonra “bismillâhi Allahüekber” denilerek kurban kesilir. Dinimize göre kurban kesen kişiler hayvana şefkatle ...

Devamını Oku »

Dua Nedir?

Dua Nedir? Dua, Allah’a yalvarma, yakarma, ondan maddî ya da mânevî bir şeyler istemektir. Dua, Allah ile kul arasında bir iletişim yoludur. Aslında genel anlamıyla bütün ibadetler birer duadır. Namaz kılarak, oruç tutarak, zekât vererek, hac yaparak dua etmiş oluruz. Bunun dışında bir de daha dar ve özel anlamıyla dua vardır. Bu anlamıyla dua, kulun ihtiyacı olan şeyleri yaratıcısından istemesi, ...

Devamını Oku »

Tövbe Nedir?

Tövbe Nedir? Tövbe, bilerek veya bilmeyerek, açıktan veya gizlice işlenmiş gü nahlardan, hatalardan ve kusurlardan pişmanlık duymak, onları bir daha yapmamaya kesin karar vermek ve yeniden aynı gü nahlara düşmemek için çaba göstermektir. Tövbe, Allah’tan özür dilemek, hatalardan dönüp Allah’a yönelmektir, işlenen suç, ka bahat ve kusurlardan dolayı Allah’tan utanarak bağışlanmak için samimiyetle yalvarmaktır. Tövbe, günahları bağışlamaya yetkili tek makamın ...

Devamını Oku »

Tövbenin Kabul Edilmesi

Tövbenin Kabul Edilmesi Tövbenin kabul edilmesi için iki temel şartın bulunması gerekir: 1. işlenen günaha veya hataya yürekten pişman olmak ve bir daha yapmamaya samimi olarak niyet edip karar vermek: Kur’an bu tür tövbeye “nasuh tövbe adını verir. Nasuh, “samimi, içten, yürekten’’anlamlarına gelir. Bu şart, tövbenin zorunlu şartıdır. Bu olmazsa tövbe dilimizle söylediğimiz birkaç kelimeden öteye geçemez. 2. Aynı hata ...

Devamını Oku »

H.z Muhammedin Eşliği

Eş Olarak Hz. Muhammed(s a s ) Hz. Peygamber(s a s-) sevecen, ilgili, hassas, adil, merhametli, düşün celi, sakin, şefkatli, sabırlı, fedakâr, anlayışlı, nazik, duyarlı, saygılı, sorumluluk sahibi, paylaşmayı seven, vefakâr, diğerkâm, güler yüz lü bir eşti. • Ev işlerinde eşlerine yardımcı olurdu. Evi süpürür, koyunları sağar, develeri yemler, elbiseleri ve ayakkabıları tamir eder, ço cuklarıyla ilgilenirdi. • Eşlerine karşı ...

Devamını Oku »

Müminlerin Anneleri

Müminlerin Anneleri Hatice bint Huveylid: Kureyş’in eşrafından Huveylid ile Fâtıma’nın kızıdır. Üstün iffeti ile tanınır ve bu sebeple “tertemiz” anlamındaki “Tâhire” lakabıyla anılırdı. Hz. Peygamber’den(sas) önce iki defa evlendi ve iki çocuğu oldu, ikinci kocasının ölümünden sonra da Kureyş’in ileri gelenlerinden evlenme teklifleri aldı. Fakat Hz. Hatice bunların hiçbirini kabul etmedi. Hz. Muhammed’e(sas) ise kendisi evlenme teklif etti. Hz. Muhammed’e(sas) ...

Devamını Oku »

H.z Muhammedin Babalığı

Baba Olarak Hz. Muhammed ( sas ) Hz. Peygamber^ sevecen, ilgili, hassas, şefkatli, sabırlı, fedakâr, merhametli, çocuklarıyla çocuklaşabilen, biri hariç bütün evlât larının acısını görmüş yüreği yanık bir babaydı. • Çocuklarını çok severdi. Sevgisini sözleriyle ve davranışlarıyla gös terirdi. Örneğin kızı Hz. Fâtıma için bir keresinde şöyle demişti: “Fâtıma benim bir parçamdır. Onu inciten şey beni de incitir.” • Çocuklarına ...

Devamını Oku »
bool(false)