Arama Motor

Arama Motor

Büyü ve Gerçek Aşk

İzmir’in alaçatı ilçesine bağlı kare köyünde yaşayan 18 yaşındaki Zimay tek başına mutlu bir hayat yaşıyordu ya da yaşamaya çalışıyordu. Köylüler durmadan arkasından konuşur iftira atarlardı. Zimay uzun boylu edebli, dinine bağlı bir genç kızdı. Kimseyle konuşmaz sadece işine bakardı. Günlerden birgün köye şehirden bir baba ve oğul gelmişti. Herkes yeni gelen baba ile oğlunu konuşuyordu. Zimay’ın arkadaşı Elvan yeni ...

Devamını Oku »

Nasıl Yaşarsan Öyle Ölürsün

Bir varmış bir yokmuş uzak bir köyde dinine bağlı bir kadın varmış. Allah’a her gün dua eder Azraili görmek istermiş. Yine Allah’tan azraili ona güstermesi için dua ederken birden kapı çalınca duayı yarıda bırakıp kapıyı açmış. Karsısında beyaz takım elbiseli elinde sarı bir karanfil olan yakışıklı bir adam çıkmış. Yarın Hatice’lere gelmesini süylemiş. Kadın birşey anlayamamış ama yinede dediğini yapıp ...

Devamını Oku »

İslâm

İslâm   Hazreti Muhammet’in elçiliğiyle insanlığa duyurulmuş ve yayılmış din. Kur’an’ın bir ayetinde geçen İslâm sözcüğü. Arapça “seleme” kökünden türemiş bir sözcüktür. “Allah’a bağlanmış”, “teslim olmuş” anlamına gelir. İslâm dini, Allah’a ve onun buyruklarına koşul koymadan inananların dinidir. Bu dine inananlara, “müslüman” adı verilir. Bu sözcük de, arapça “İslâm dinini kabul eden” anlamındaki “müslim” sözcüğünden türetil- İslâm dininin kurucusu Hz. ...

Devamını Oku »

İskender Mirza

İskender Mirza   Karakoyunlu hükümdarı (öl. Alancak, Nahcivan ١ 438). Koca Yusuf Bey’in oğlu olan İskender Mirza, 142©’de tahta çıkıp, Şahruh’a yenildiyse (1421) de, bundan ya- rarlanarak hükümdarlığını İlan eden kardeşi isfehan Mirza’yı yenerek yeniden tahta çıkmayı (1423) başardı. Timuroğullarıyla savaşıp, Şahruh’a yenilince (1434), OsmanlIların elindeki Tokat’a sığındı. Şahruh’un çekil- meşinden sonra ülkesine döndüyse de, ayaklanan öbür kardeşi Cihanşah’a yenildi ...

Devamını Oku »

İskandinav müziği

İskandinav müziği   İskandinavya ülkelerinde (Danimarka, İsveç, Norveç ve Finlandiya) geliştirilmiş müzik yapıtlarını belirten terim. İskandinavya ülkeleri müziklerini, doğrudan doğruya güneylerindeki Avrupa merkezlerine, özellikle de Almanya’ya yakınlıkları oranında geliştirmişlerdir. Vi- kingler çağının (X. – XI. yy’da) ilk müzik örnekleri günümüze kalmamıştır. Ortaçağ düzşarkısının ve çok sesli dinsel müziğinin de İskandinavya’da geliştirilmiş örnekleri çok azdır. Çoğunlukla XVIII. yy’da Avrupa’da gelişen müzik ...

Devamını Oku »

İsidoros, Miletoslu

İsidoros, Miletoslu   i.S. VI. yy’da etkinlik göstermiş Bizanslı mimar. İskenderiye ve İstanbul (üniversitelerinde statik, kinetik ve fizik dersleri veren Miletoslu İsidoros, özellikle Trallesli Anthemios’la birlikte İstanbul’da yakılıp yıkılmış Aya- sofya kilisesini bütünüyle yeni bir plana göre yeniden yapmış (532-537) olmasıyla tanınır (Bk. AYASOFYA). Yapının kubbesi 558’deki depremde çökünce, oğlu ya da yeğeni olan Genç İsidoros tarafından yeniden yapılmıştır. SİS ...

Devamını Oku »

îsherwood, Christopher

îsherwood, Christopher   ABD uyruğuna geçmiş İngiliz yazarı (High Lane, Ches- hire 1904-Los Angeles 1986). Londra’da tıp öğrenimi görmeye başlayan (1928)Christopherİsherwood, çok geçmeden üniversiteden ayrılıp, Almanya’ya giderek, 1933’e kadar orada yaşadı. Nazizmin gelişmesinden önemli ölçüde etkilenip, Hitler’in iktidara gelmesinden önce Almanya’nın havasını yansıtan yarı belgesel nitelikli romanlar (Mr. Norris Changes Trains [Mr. Norris Tren Değiştiriyor, 1935]; Sally Bowles \[ 1937]; ...

Devamını Oku »

ishal

ishal Bağırsakların çoğunlukla yumuşak ve normaldekinden daha sulu dışkı çıkararak sık boşalması. Başlı başına bir hastalık olmamakla birlikte, temelde yatan bir bozukluğun belirtisi olan ishal, bazı besinlere, aşırı alkol tüketimine, müshillere, enfeksiyonlara ya da duygusal sorunlara bir tepki olarak ortaya çıkabilir. Ayrıca, yaralaşmalı kalın bağırsak iltihabı (ülseratif kolit) ya da kalınbağırsak kanseri gibi ciddi bir hastalığın belirtisi de olabilir. Bebeklerde ...

Devamını Oku »

İshak Hoca   Türk şairi ve yazarı (Bursa 1708). Şirvan’a giderek Hoca Nimetullah’tan icazet alan İshak Hocası (asıl adı Ahmet tir), dönüşünde Bursa’ya yerleşerek, Muradiye medresesinde ders verdi. Bursa’nın ileri gelenlerinden İshak Efendi adlı birinin oğlunu okuttuğu, uzun süre bu zenginle birlikte bulunduğu için “İshak Hocası” lakabı takıldı. İshak Hocası dil, edebiyat, hadis, tefsir, vb. alanlarda onbeşe yakın yapıt vermiştir. ...

Devamını Oku »

İshak el-Mavsili

İshak el-Mavsili   Arap bestecisi, müzik kuramcısı şairi ve yazarı (Rey 767-Bağdat 850). Amcası ve babasından müzik öğrenen İshak el-Mavsili, Harunnurreşit’in yakın çevresine girdi. Babasının ölümünden sonra döneminin en büyük müzikçisi sayılıp, Halife el-Emin, lel-Memun, el-Muta- sım,el-Vasık ve el-Mütevekkil dönemlerinde halifelik sarayında gerek güzel sesi, gerek besteleri, gerek şiirleriyle büyük beğeni kazandı. Başlıca yapıtları: Kitab ül-Egani ül-Kebir(Büyük Ezgiler Kitabı), Kitab ...

Devamını Oku »

İshak Çelebi, Kılıççızade

İshak Çelebi, Kılıççızade Türk şairi (Üsküp 1493’e d.- Şam 1536 ya da 1537). Kılıç yapmakla geçinen İbrahim adlı birinin oğlu olan Kı- lıççızade İshak Çelebi, medrese öğrenimi görüp, Edirne, Üsküp, Bursa ve İznik’te müderrislik yaptı. Kadı olarak atandığı (1535) Şam’da öldü. İshak Çelebi gazellerinde yalın bir dil kullanmış, söz sanatlarından kaçınmış, yaşantısını içtenlikle dile getirmeye çalışmıştır. Yavuz Sultan Selim’in kahramanlıklarını ...

Devamını Oku »

İshak peygamber

İshak peygamber İbrani peygamberi. İbrahim peygamber ile Sara’nın oğlu olan İshak, Esav ile Yakup’un babasıdır. Tevrat’a göre, İbrahim peygamber, İsmail’i değil Ishak’ı kurban etmesi için Tanrı’dan buyruk almıştır

Devamını Oku »

isère

isère   Fransa’nın güneydoğu kesimimde ırmak. Alp dağların- da, 2 400 m yükseltide doğan işere önce batıya, sonra güneybatıya doğru akıp, Valence yakınlarında Rhöne ırmağına katılır; uzunluğu 290 km’dir. Elektrik üretimin- de yararlanılan ırmağın kıyısında kurulmuş kentlerin başlıcası Grenoble’dur.

Devamını Oku »

isak

isak Musevi asıllı Türk bestecisi ( 1745 istanbul 1814). Enderun’da tamburilik yapan Tamburi ¡sak. Selim lll’ün beğenisini kazanıp, tamburiliğinin yanı sıra sinekeman- daki ustalığıyla da ün saldı. Kuyumcu Oskivam, Zeki Mehmet Ağa, Tamburi Mehmet Ağa, vb. öğrenciler ye- tiştirip, klasik üslupla besteler yaptı. Klasik kurallara bağlı lirik bir sanatçı olan Tamburi ؛sak’ın iki ؛edaraban|bestesi Türk müziğinin(en önemli yapıtlarındandır. Günümüze yirmi ...

Devamını Oku »

isa Çelebi

isa Çelebi Türk şehzadesi. Yıldırım Bayezit’in oğullarından biri olan Isa Çelebi, Ankara Savaşı’ndan ve babasının ölü- münden (1402) sonra Balıkesir yöresine çekilip, padi- şahlığını ilan etti. Mehmet Çelebi’nin Anadolu’yu pay- laşma önerisini geri çevirdi. tJlubat’ta Mehmet Çele- bi’yeyenilince önce Bizans’a, sonra da Süleyman Çele- bi’nin yanma sığ؛nıp. Bursa yakınında ikinci kez yenilin- ce, Candaroğlu Isfendiyar Bey’e sığındı. Ankara’ya dü- zenlediği ...

Devamını Oku »

İsa

İsa   Hıristiyanlığın kurucusu. Yaşamı konusundaki bilgiler pek açık olmayan İsa, hıristiyanlara göre tarihi kendinde toplayan bir varlıktır ve kelam onda beden haline girmiştir. Yaşamı konusundaki bilgiler, onunla aynı dönemde yaşamış ve ona inanmış kişilerin, özellikle de havarilerinin yapıtlarından sağlanmaktadır. Incil’e göre İsa, Beytüllahim’de, Yusuf ile evli bakire Meryem’den dünyaya geldi. Celile’nin köylerinden birinde (Nasıra) odunculuk yapıp, I.S. 27-28’e doğru ...

Devamını Oku »