Anlamlı Sözler

anlamlı sözler

Yer ve gök her zaman değişir.

Yer ve gök her zaman değişir. Her mevsim değişir. Hergün değişir. Her an değişir. Fakat güzellik eksik olmaz ne yerde, ne gökte. O her an haşka h ir kılıkla karşımızdadır. Bahar sabahında dünya çiçeklerle güler. Renk renk güzellikler kaplar yerin yüzünü. Gök mavi, bulutlar kar beyazı, yer yem yeşil, çiçekler rengârenktir. Göz nereye baksa bir güzellik bulur. Mevsim ilerledikçe renkler ...

Devamını Oku »

Mezar Taşlarında Hat Sanatı

Mezar Taşlarında Hat Sanatı Ebced ile tarilı düşürme sanatı, mezar taşlarından gelişmiştir. Şiirle doğrudan ilgisi bulunan bu sanat, bir bakıma ölümden sonra yaşanmış bayatın veciz bir şifresi olarak mezar taşlarına kazılmıştır. İstanbul mezar taşlarını eşsiz birer kültür eserine dönüştüren ise, bat sanatıdır. Sülüs ve ta lik battın celf şekliyle yazılanı bu kitabeler, 18.-19. yy larda en başarılı örneklerini veren bu ...

Devamını Oku »

mezar taşlarındaki tarihin önemi

İstanbul mezarlıkları ve mezarları, sanıp oldukları mezar taşlan balemımclan, Osmanlı sanatının bellibaşlı bütün üsluplannı yansıtan Lir sanat taribi laboratuvarı veya müzesi dumnııınd^dırlar. Mezar • •. taşlan, kitabelerinin içerikleri ile de çeşitli sosyal bilim dallan açısmdaıı önemlidirler. Böyl ece milli Lir servet tluruımında ‘İ an H h ı K mezarlar, aynı zamanda, tankın akışı içerinde etnik yapıyı M M ! m ...

Devamını Oku »

b a y r a m d a n bayrama ziyaret e d e b ild iğ im iz kabristana

Mezarlıkları şehir dışına nakledip, etrafına muhkem duvarlar, tel örgülü çitler çevirerek iyice tecrid ederken acaba, ölüm florinin ürkütücülüğünden mi uzaklaşmak istiyorsunuz? Ancak ” b a y r a m d a n bayrama ziyaret e d e b ild iğ im iz kabristana, bu defa uzanır vaziyette yapacağımız son ziyareti erteleyebilir mi bu vehim?Hiç kimse bilemez. Mezarlık fikrini munisleştirmek için, ...

Devamını Oku »

iz bırakmadan sönüveren tir ömrün merareti

Azameti, fukara taşlarında iz bırakmadan sönüveren tir ömrün merareti (acılığı) okunsa da, to p rağ ın kemen kir kanş altında kıçkır dünyevi otorite n in tem in ed em iy e c e ğ i m ü t lı iş k ir müsavat vardır. İnsana malum olduğu kadar meçkul kalan öteki dünya nın eşitliğini, kayatm en çarpıcı kakikati olan ölüm ...

Devamını Oku »

Ölüdüren kim

Öldüren kim ? dirilten kim ? güzelliği veren kim ? alan kim ? Bir güzel göstersin gören gözlere ?

Devamını Oku »

Münezzeh bir güzellik

Hepsinde de ebedî ve münezzeh bir güzelliğin bir küçücük tecellîsi, o varlıkların ve bu fani dünyanın kendi kabiliyetince parlamaya devam eder. • • • Aynalara âşık olanlar için, ber sonbabar binlerce ölüm demektir. Aynaların gösterdiğini görenler ise, o ölümler içinde binlerce diriliş müjdesi bulur. Çünkü aynalar faniyse de, aynalarda eserini gösteren güzellik bakîdir. Ve o güzellik, o rabmet, o cemal, ...

Devamını Oku »

Yapraklarla beraber niceleri göç etti

Yapraklarla beraber niceleri göç etti buralardan. Güller soldu, kuşlar sustu, kelebekler kayboldu. Ağaçlar isk elete, ormanlar mezarlığa döndü. Birkaç ay önce ker karışı kayat kaynayan ku yerlerde şimdi dolaşan, yalnız cenaze memurlarından ikaret… Oysa kuradan göçenler, gelirken gülerek g e l m i ş l e r d i . Hepsi de mutluydu kuralarda olmaktan. Niye gittiler öyleyse? Çünkü gitmek ...

Devamını Oku »

Gidenlerin yerine gelenler gülümseyecek

Gidenlerin yerine gelenler gülümseyecek bu sefer yeryüzünde. Öy l e y s e , b a k a r l a : ; gelenlerin ° beraberlerinde İ£t getirdiği güzellik, kendilerine 1 ait değil. Eğer ken d ilerin e ait * olsaydı, onlarla beraber bize veda edip gider ve bir daba görünmezdi. Oysa ber babar bir başka güzellikle bezenir dünya. Yabut ...

Devamını Oku »

İnsanlar uykudadırlar. Ancak ölünce uyanırlar.

Sizi geldik bu gün ziyarete biz Bizi ihya için değilmi ki siz Oldunuz mazil i çek i makber. —A. Hamit Tarhan İnsanlar uykudadırlar. Ancak ölünce uyanırlar. -H z . Ali Anadolu da bir köy mezarlığına gömün beni, Ve de uyarma gelirse, Tepemde bir de çınar olursa, Taş maş da istemez lıani… — Nazım Hikmet Neden bilmem, Hıristiyan mezarlıklarında duyduğum hüznü ...

Devamını Oku »

Dünya madem fânidir

Dünya madem fânidir. Hem madem ömür kısadır. Hem madem gayet lüzumlu vazifeler çoktur. Hem madem lıayat-ı ebediye burada kazanılacaktır. Hem madem dünya sahipsiz değil. Hem madem şu misafirlıane-i dünyanın gayet Hakim ve Kerim bir idarecisi var. Hem madem ne iy ilik ve ne fenalık cezasız kalmayacaktır. Hem madem zararsız yol, zararlı yola tercib edilir. Hem madem dünyevi dostlar ve rütbeler ...

Devamını Oku »

Baharın Ölümü

Baharın Ölümü Önce Lir yaprak düştü ağaçların birinden. Sonra başkaları onu takip etti. Ümit Şimşek— Peş peşe döküldü bütün yapraklar. Vakti gelen, ya toprağın altına girdi, ya bir suya karıştı, gitti.

Devamını Oku »

Toprak, nice sırlar saklar bağrında.

Toprak, nice sırlar saklar bağrında. Ve nicelerini açığa vurur bergün. Neyi sakladığını ve neyi açıkladığını bilmez toprak. Onu, ancak bilen bilir. Ağaçlar nice sırlar saklar bir kış boyunca. Soma ber sır bir çiçek, bir yaprak, bir meyve olur. Neyi sakladığını bilmez ağaç. Onu, bütün sırlan bilen ve dilediğini dilediğ i şekilde açığa vuran bil ir. Ve gönüller nice sırlar saklar ...

Devamını Oku »

Mezar Cennet topluluğunun perdesidir.

Beni mezara koyunca, Elveda demeye kalkışma. Mezar Cennet topluluğunun perdesidir. Sana katmak görünür, ama o doğmadır, parlamadır Mezar, hapis görünür, ama o canın hapisten kurtuluşudur.

Devamını Oku »

Sırların Dökülüşü

Sırların Dökülüşü Bir hayat yatar verin derinliklerinde. Kimse bilmez onun orada olduğunu. Basar ve geçer. Sonra, yerin altında yatan, yeri yarar ve çıkar. Bir narin filizciktir o. Gülerek uzatır kaşını. Gülücüğüne taşlar dayanmaz. Bir gizlilik, kayaları ufalayarak açığa çıkar. _ Bir kay at saklanır koca  gövdelerin içinde. G ö r ü n ü ş t e ondan lıiçkir eser yoktur. Cani anır ...

Devamını Oku »

Kimse görmez

kimse-gormez

Kimse görmez. Herşey gözlerden saklıdır. Fakat kirgün, saklı olan şey, gün ışığına çıkar. Odunlar gülümsemeye kaşlar. Taze kayat fışkırır cenazelerden. Bir gizlilik, yakarcasına açığa vurur kendini kinlerce daldan. Gün ışı gına çıkan da, kalk inin derinliklerinde sırlar saklayarak çıkar. Onlardan kerkirinin içinde görünmez ağaçlar yatar. Ve o sır, kir kat daka görünmezliğe kürünür toprağın alt in da. Kimse onun orada ...

Devamını Oku »

Herşeyden Vazgeçtim

Devamını Oku »

Kimseye Güvenmemeli

Kimseye Güvenmemeli

Devamını Oku »

Hiç Keyfi Yokmuş

Devamını Oku »

seni kim kırarsa kırsın merhametli ol

seni kim kırarsa kırsın merhametli ol

Devamını Oku »