Castro, Fidel

Castro, Fidel
Kübalı devlet adamı (Oriente 1927). Hukuk öğrenimi
görüp, Batista hükümetini devirmek için devrimci eylemlere
girişen (1953) Fidel Castro, iki kez yurt dışına
sürüldü. Aralık 1956’da Che Guevara’yla birlikte geri
dönüp, yandaşlarıyla birlikte sürdürdüğü gerilla savaşımı
sonunda yönetimi ele geçirdi ve Batista’yı Dominik
Cumhuriyetine kaçmak zorunda bıraktı (1 Ocak
1959). Başbakanlığa seçilip (15 Şubat 1959), ABD’nin
yaptığı iktisadi ve siyasal baskılara karşı koymaya çalıştı;
bütün Latin Amerika ülkelerinin de aynı yolu benimsemeleri
için çaba harcadı. SSCB’yle ticaret anlaşması imzalayıp
(1960), büyük bir tarım reformuna girişerek, sanayinin
bir bölümünü ulusallaştırdı. Marksçılığa bağlılığını
ve “emperyalizm”le savaşacağını açıklaması üstüne
(1 Ocak 1961), ABD, Amerika’daki Kübalı göçmenleri
CİA yoluyla destekleyerek bir istila hareketine girişmelerini
sağladıysa (Domuzlar Körfezi Çıkarması) da,
hareket başarıya ulaşamadı (Nisan 1961).ABD’nin 1962 Ekimi nde Küba’ya abluka uygulamaya
başlaması üstüne komünist ülkelerden yeterli destek
göremeyen F. Castro ile bu ülkelerin arası açıldı. Havana
konferansında SSCB’yle ilişkileri düzeldiyse de, Komünist
Çin’le anlaşmazlığı iyice kötüye gitti. Daha sonra,
“barış içinde birarada yaşama” siyasetinden ayrılarak,
“silahlı anti-emperyalist savaşıma hız verilmesi”ni
savunması, Çin ve SSCB’yle ilişkilerini yeniden gerginleştirdi.
1967’de, Latin Amerika’daki devrimci eylemleri
destekleyeceğini açıklayıp, 1968’de SSCB’nin Çekoslovakya’ya
yaptığı askerî müdahaleyi onayladığını ve
Vietnam’la dayanışma içinde bulunduklarını bildirdi.
Lenin’in yüzüncü doğum yıldönümünde (1970),
SSCB’yle tam anlaşma içinde bulunduğunu belirtip,
1971 ‘de Şili’ye yaptığı gezide, Şilili maden işçilerine ücret
konusunda sabırlı olmalarını öğütledi. 1972’de, daha
çok komünist ülkeleri içine alan uzun bir geziye çıkıp,
Antil denizi devletleriyle (Guyana, Barbados, Trinidad,
vb.) yakın diplomatik ilişkiler kurdu. 1973’te, iktisadi
suçlara (tembelliği önleme yasası, vb.) ve yasa dışı
cinsel eylemlere karşı önlemler aldı. Angola’nın bağımsızlık
savaşını asker ve araç gereç yardımıyla destekledi.
1986’da parti birinci sekreterliğine yeniden seçildi.
Körfez bunalımı sırasında (1991), BM Güvenlik Konseyi’ninKonseyi’nin
Irak’a yaptırım uygulanması kararlarına karşı çıktı.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.