Cartvvright, Edmund

Cartvvright, Edmund

Henri Cartier-Bresson’un, Keşmirli Kadınlar adlı fotoğrafı. H. CartierjBresson, renkli fotoğrafın genellikle konuyu yüzeysel olarak yansıttığını, oysa siyah-beyaz fotoğrafın, çoğunlukla fotoğrafı çekilen konunun altındaki derin anlamı aktardığını savunmuştur.
va, 1955), l’Homme et la Machine (İnsan ve Makine, 1972), vb.

Cartvvright, Edmund

İngiliz mucidi (Maruham 1743-Hastings 1823). VVatt’ın sanayide kullanılmaya elverişli hale getirdiği buhar makinesini elle çalışan dokuma tezgâhlarına uygulayan (1785) Edmund Cartvvright, bir yün tarama makinesi yapmaya çalıştı (1790). Sayısız berat aldıysa (bunlar arasında atsız hareket eden taşıma araçlarının beratı da vardır) da, buluşlarını iyi değerlendiremedi ve iflas etti.

Caruso, Enrico_

İtalyan tenoru (Napoli 1873-ay. y. 1921). Gelmiş geçmiş en büyük tenorlardan sayılan Enrico Caruso, ilk olarak 1894’te Napoli’de sahneye çıkıp, ardından İtalya’nın her yerinde söyleme çağrıları aldı. Giorda-no’nun Fedora’sında (1898), Cilea’nın Adriana Leco-uvreur’ünde, Puccini’nin La Fanciulla del l/Vesfinde (Altın Batının Kızı, 1910) büyük başarı kazanıp, 1902′ de Covent Garden’da, 1903-20 arasında Metropolitan Opera’da sahneye çıkarak, hem verismo hem de bel canto repertuvarlarına uygun görkemli sesiyle yaklaşık 40 operanın 600 temsilinde yer aldı. Gramofon henüz emekleme dönemindeyken plak doldurmaya başlayıp (1903), plak çalışmalarını ölümüne kadar sürdürdü. 1920’de Brooklyn Akademisi’nde Aşk İksirinde^L’Elisir d’Amore), oynarken sahnede kan tükürmeye başlayıp, 1920 Noel Gecesi’nde Metropolitan Opera’da ayakta güçlükle durabilecek kadar hastayken sahneye çıktı.

Cary, Joyce_

İngiliz yazarı (Londonderry 1888-Oxford 1957). Sanat öğrenimi gördükten sonra, Nijerya’da sömürge yönetiminde memurluk yapan (1913-1920) Joyce Cary, deneyimlerini 1939’da yayınladığı başlıca romanı Mister Johnson’da anlattı. Daha sonra bir üçleme yayınlayıp^ (The House of Children [Çocuk Evi, 1941], Hersen Surprized [1941], To be a Pilgrim [Bir Hacı Olmak, 1942]), siyasetle ilgili kitaplar da yazdı.

Casablanca
Fas’ta liman kenti. Atlas okyanusu kıyısında yeralan,
Fas’ın en büyük kenti olan Casablanca’da ülke nüfusunun % 10’undan çoğu yaşar. Kuzey Afrika’nın en işlek limanlarından biri olan yapay limanı 1916’da, Fransız sömürge yönetimi döneminde yapılmıştır.
Fas’ın en büyük, Afrika’nın da ikinci büyük kenti olan Casablanca’nın (Arapça Darülbeyza: “Beyaz ev”), nüfusu 3 milyonun üstündedir. Verimli tarım alanlarının ve fosfat yataklarının yakınında yeralan limanından fosfat, yapay gübre, turunçgiller, sebze, balık konservesi, deri ürünleri dışsatımı yapılır. Medine adlı eski kentin dolambaçlı ve dar sokakları çevresinde, yarım-daire biçiminde düzenlenmiş modern kesim yeralır. Hızlı nüfus artışı, günümüzde gecekondu semtleriyle kuşatılmasına yol açmıştır.

1468’de Portekizliler tarafından eski Anfa kentinin bulunduğu yerde kurulan Casablanca, 1755’te bir depremle büyük ölçüde yıkıldıysa da, çok geçmeden yeniden yapıldı. 1907’de Fransızlar tarafından işgal edildi.

Casablanca konferansı

14 Ocak-23 Ocak 1943 arasında ABD başkanı Franklin

D. Roosevelt ile Büyük Britanya başbakanı VVinston Churchill arasında Casablanca’da yapılan görüşmeye verilen ad. İkinci Dünya Savaşı’nda müttefiklerin stratejisini yeniden belirlemek için yapılan konferansta, Sicilya’ya çıkarma yapma konusunda anlaşıldı. Toplantıdan sonra Roosevelt, Almanya, İtalya ve Japonya’ya koşul-. suz teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Casals, Pablo

İspanyol çello virtüözü, orkestra yöneticisi ve bestecisi (Tarragona 1876-San Juan, Porto Riko 1973). İlk keman derslerini babasından alan Pablo Casals, on iki yaşında çelloya geçip, henüz yirmi bir yaşındayken çello tekniğine önemli değişiklikler getirdi ve büyük bir çello virtüözü olarak ün saldı. Avrupa’da ve Amerika kıtalarında geniş turnelere çıkarak, çellonun solo çalgısı olarak yaygınlık kazanmasına büyük katkıda bulundu. Fransız kemancı Jacques Thibaut ve Fransız piyanocu Alfred Cortot’yla birlikte, dünya çapında ün yapan bir üçlü oluşturdu. 1908’de orkestra yöneticiliğine başlayıp, 1919’da Barcelona’da Pau Casals orkestrasını kurdu. Ateşli bir faşizm düşmanı olduğundan, Franco rejimini protesto etmek için İspanya’dan ayrıldı. 1950 yıllarında

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.