Cardano, Gerolamo

Cardano, Gerolamo
İtalyan bilgini (Pavia 1501 -Roma 1576). Pavia ve Padova’da
öğrenim gören Gerolamo Cardano, önce hekimlik
yaptı; sonra Milano ve Bologna’da matematik dersleri
verdi. Büyücülükle suçlanınca (1570), Bologna’dan
kaçarak Roma’ya sığındı (1571). Bütün bilim
dallarıyla ilgilenip (ama bu bilimlere büyücülüğü, yıldız
falcılığını ve simyacılığı karıştırıyordu) çağının bütün bilim
tartışmalarına katıldı ve bilimin çok çeşitli dallarında
(tıp, fizik, astronomi, aritmetik, cebir, felsefe, oyun kuramı,
vb.) yapıtlar verdi. Özellikle Latince yazılmış ilk
eksiksiz cebir kitabı olan Ars Magna’y\ (Büyük Sanat)
yazdı. Üçüncü dereceden cebir denklemlerinin çözümü
Cardano’nun adıyla anılmaktaysa da, aslında Tartaglia
tarafından bulunduğu sanılmaktadır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.