Canbolat, İsmail

Canbolat, İsmail

 Canbolat, İsmail

Türk siyasetçisi (İstanbul 1880 – İzmir 1926). Harp Oku-lu’nu bitiren İsmail Canbolat, daha sonra, İttihat ve Terakki Cemiyeti adını alan Osmanlı Hürriyet Cemiye-ti’nin kurucuları ve yönetim kurulu üyeleri arasında ye-raldı ve IMeşrutiyet’in ilanı için,Makedonya’da çaba harcadı. İkinci Meşrutiyet’ten sonra, İstanbul Harp Okulu’nda öğretmenlik (1908), Büyükada kaymakamlığı yapıp (1909), Mebusan Meclisi üyeliğine seçilerek (1912), Balkan Savaşı’na gönüllü olarak katıldı. Milli emniyet müdürlüğü, kısa süre sonra emniyet genel müdürlüğü (1914). İstanbul valiliği (1915), İstanbul şehre-
minliği (1916), Stockholm elçiliği, (1917), Dahiliye nazırlığı (30 Temmuz 1918-30 Eylül 1918) yaptı. İttihat ve Terakki kapanınca, Teceddüt Fırkası’nın kurucuları arasında yer aldı. Damat Ferit hükümeti tarafından tutuklanıp, işgal kuvvetleri tarafından Malta’ya sürüldü. Serbest bırakılınca Anadolu’ya geçerek, TBMM’de milletvekilliğine seçildi (1923). Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın yöneticileri arasında yeralıp, İzmir suikastına katılmakla suçlanarak, yargılandı ve idam edildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.