Çanakkale

ÇanakkaleEkran Alıntısı

Çanakkale’de sıkışan ve başarı sağlayamayan
İngilizlerin, Suğla (Anafarta) körfezi kıyılarına çıkarma
yapmaları (6-7/Ağustos gecesi) ve Arıburnu’ndaki Türk
kuvvetlerinin kuzey kanadını kuşatmak için harekete
geçmeleriyle başlayan Anafartalar Savaşı’nda, Türk
kuvvetleri başlangıçta hazırlıksız yakalandılarsa da,
bölge yakınındaki 19. Tümen komutanı albay Mustâfa
Kemal’in duruma kısa sürede el koyması ve İngilizleri
bölge için ve bütün Gelibolu Yarımadası için çok
önemli olan Conkbayırı-Kocaçimen bölgesinde 7Ağus-
tos gecesi boyunca küçük bir kuvvetle durdurmayı ba­
şarması, harekâtın gidişini hızla değiştirdi. 8 Ağustos sa­
bahı Çanakkale’deki 5. Ordu komutanı Liman von San-
ders’in, 7. ve 12. tümenleri Anafartalar’a yardıma gön­
dermesi ve Albay Mustafa Kemal’i Anafartalar Grubu
komutanlığına atamasından sonra, 8-9îAğustos gecesi
Anafartalar’a gelen Mustafa Kemal, saldırı buyruğu ver­
di. Geri püskürtülerek kıyıdaki Anafartalar düzlüğünde
sıkışan İngilizler, 21 Ağustos’ta son ve şiddetli bir saldırı­
ya geçtilerse de, özellikle 12. Tümen’in direnişiyle bir
ke
2
| daha püskürtüldüler ve bir daha saldırmayı göze
alamayarak, 19-20 Aralık 1915 gecesi Anafartalar’ı ve
Arıburnu’nu boşaltarak geri çekilmek zorunda kaldı­
lar.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*