Anasayfa » ÇAMLIBEL

ÇAMLIBEL

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

İç Anadolu’da (Yukarı Kızıl-ırmak bölümü, Samsun-Sıvas yolu üzerin-de) ünlü geçit (yüksl. 1 646 m) ve bunun çevresindeki dağlar. Tokat’tan Sivas’a gi-derken, Kızıliniş geçidi (yüksl. 1 150 m) yoluyle, Çamlıbel bucak merkezine uğradık-tan sonra Çamlıbel geçidine tırmanarak Yıl-dızeli’ne inilir. Dağ ve geçit çevresinde çam ormanlarına rastlanır. (M)
ÇAMLIBEL veya ÇİFTLIKKÖY, Yukarı Kızılırmak bölümünde (Tokat merkez il-çesi), bucak merkezi; 1 057 nüf. Tokat’a uzaklığı 29 km; yüksl. 1 090 m. — Bucak;
11 844 nüf.; 22 köy. (M)
ÇAMLIBEL (Faruk Nafiz), türk şair ve ya-zarı (doğ. İstanbul 1898). Bakırköy idadîsini bitirdi. Tıp fakültesini yarıda bırakarak öğ-retmen oldu. Kayseri (1922), Ankara (1924-1932) ve İstanbul’da (1932-1946) edebiyat öğretmenliği ve İstanbul milletvekilliği yap-tı (1946-1960). Aruz ve hece ile yazdığı şiir-leri kendisine büyük bir ün sağladı. Ayrı-ca oyunlar ve bir roman yazdı. Şiirlerinde hece vezninin 7 { 7’lik ölçüsüne yeni bir ses zenginliği kazandırdı. Anadolu insanı-١١١١١ askım, tutkularını anlattı. Türk ede-biyatının Anadolu’ya yönelmesi gereğine işaret etti. Halk sanatına dayanan temala-rı isledi ve aydınlık diliyle «memleket ede-biyatı»nın kurucularından oldu. Şiir ki-tapları: Şarkın Sultanları (1918), Gönülden Gönüle (1919), Dinle Neyden (1919), Çoban Çeşmesi (1926), Suda Halkalar (1928), Bir Ömür Böyle Geçti (1933), Elimle Seçtiklerim (1934), Akarsu (1937), Akıncı Türküleri (1938), Tatlı Sert (mizah şiirleri, 1939), He-yecan ve Sükûn (1959). Oyunları: Canavar (manzum, 1925), Akın (manzum, 1932), öz-yurt (1932), Kahraman (1933), Yayla ء/هسم (1945). Romanı: Yıldız Yağmuru (1936). [ج Bibliyo.] (M)
131


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.