ÇAMBEL

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

(Haşan Cenül) türk asker, siya-set adamı ve yazarı (İstanbul 1877-ay.y. 1967). 1899 Yılında Harp akademisinden mezun oldu. Dört yıl Almanya’da kala-rak öğrenimini tamamladı. Selânik’te Ru-meli Genel müfettişliği ve Jandarma Ten-sikat müfettişliklerinde görevlendirildi. Bal-kan savaşında genel karargâh 1. şube mü-dürlüğü yaptı. 1913 Yılında Berlin sefareti ataşemiliteri oldu, iki yıl sonra yurda dö-nerek 51. tümen komutanlığına getirildi; tü-meni ile Irak’ta Fellâhiye savaşına katıldı. 1917’de yeniden Berlin ataşemiliteri oldu. Mütarekeden sonra ordudan ayrıldı. 1925-1929 Arasında Haliç Vapur isletmesi şirketi müdürü oldu. T.B.M.M.’nin üçüncü dö-neminde Bolu milletvekilliğine seçildi ve sekizinci dönem sonuna kadar aynı il mil-letvekilliği yaptı. Atatürk’ün yönettiği türk tarihi araştırmalarına da katıldı. 1935-1941 Yılları arasında Türk Tarih kurumu baş-kanlığı yaptı. Tercümeleri dışında başlıca eserleri; Fichte ve Fichte’nin Hitabeleri
(1927), Jüpiter (1929), Yeni Ruh (1929), Milli Terbiyemizin Hedefleri (1930), Türk Gençliği Nasıl Yetiştirilmelidir? (1932), İs-tanbul’un Fethi (1947), Atilâ’dan Atatürk’e
Foto. X, Nadar-Holland (LAROUSSE) ; MEYDAN
(1948), Türk’ler, Dilleri ١،? Kaderleri (1949), Makaleler ve Hatıralar (1964). Çeşitli dergi ve gazetelerde edebiyat, felsefe ve tarihle il-gili yazıları vardır. (M)


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.