Callet, Charles

Callet, Charles

Callet, Charles

Fransız dilcisi ve yazarı (Paris 1853 ay.y. 1931). Tarihçi Auguste Callet’nin oğlu olan Charles Callet, Paleolingu-istique et Prehistorique, Le Mystere du Langage, Les Sons Primitifs etLeurs Eı/o/uf/ons(Paleolinguistik ve Tarihöncesi, Dilin Gizemi, İlkel Sesler ve Evrimleri, 1918) adlı yapıtıyla ün saldı. Dillerin doğuşunu ve gelişmesini konu alan bu yapıtta, ilkel insanın, doğa olayları karşısında bazı sesler çıkardığını, doğal haykırış ya da tür sesi adı verilen bu seslerin dillerin ilk belirtisi olduğunu öne sürerek, “doğal haykırış”ı üçe ayırdı: Islık, homurtu, böğürtü. Ona göre, bu üç ana seste yeralan”c, m, s, f, g,r,k” sesleri sözcüklerin yapısını oluşturan kök sesleridir; insan, geliştikçe bu ana seslerden sözcükler türetmeye başlamıştır. Callet’nin görüşlerinde, Darvvin’in ve Marxs ile Engels’in “emek kuramı”nın etkileri büyüktür. Türkiye’de 1935 yıllarında ortaya atılan”Güneş-Dil kuramı” da büyük ölçüde Callet’nin görüşlerine dayanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.