ÇALIŞKAN

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

(çalmak, vurmak’tan çal-ı-ş-kan). Çok çalışan, çalışmayı seven: O tanıdığım insanların en çalışkanlarından biridir (Y.Z. Ortaç). Bin çalışkan çiftçi, açlıktan ölüyor (N. Kemal).
٠ Çalışkanlık i. Çalışkan olma hali. (M)
ÇALIŞMA BAKANLAltl
Dr. Sadi Irmak (7 haziran 1945), Tahsin Bekir Balta (5 eylül 1947), Reşat Şemsettin • Sirer (16 ocak 1949), Haşan Polatkan (2 mayıs 1950), Hulüsi Köymen (22 aralık 1950), Nuri özsan (9 mart 1951), Samet Ağaoğlu (5 kasım 1952), Hayrettin Erkmen (9 nisan 1953), Mümtaz Tarhan (9 aralık 1955), Hayrettin Erkmen (25 kasım 1957), Haluk Şaman (11 haziran 1959), Cahit Ta-las (28 mayıs 1960), Raşit Beşerler (5 ey-lül 1960), Ahmet Tahtakılıç (6 ocak 1961), Cahit Talaş (3 mart 1961), Bülent Ecevit (20 kasım 1961), İhsan Sabri Çağlayangil (21 şubat 1965), Ali Naili Erdem (27 ekim 1965), Turgut Toker (15 mart 1970). [M] ÇALIŞMAK geçz. f. (çalmak, vurmak’tan çal-ı-ş-mak). [Bir şey meydana getirmek için] Sürekli çaba göstermek: Sanat adamı yalnız güzellik yaratmak için çalışır (N. Ataç). را İş görmek veya iş yapmak: Yu-nus ٠^٠, dedim, nerede çalışayım, […] kim bana iş verir (Sabahattin Ali). Yusufla Ali on beş gün içinde hiç ٠١٠٢٠ kalmadan هء-lıştılar (Orhan Kemal). ار [Bir şeyi öğren-mek için] Gayret sarf etmek, u^raşm؛ık: Ne diye mektepte iken farisiye çalışmadım (N. Ataç). ١١ [Bir şeyi yapmak için] Müm-kün ola¿ ve gereken her çareye başvurarak uğraşmak: Yatağıma oturarak beni avut-mağa çalışırdı (A.H. Tanpınar). Verdiği SÖ-zü tutmak için elinden geldiği kadar ça-lışacaktı (H.^. Adıvar). ا) işlemek: Motor
127


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.