Anasayfa » ÇALIK AHMED PAŞA

ÇALIK AHMED PAŞA

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

osmanlı veziri ve 1703 yılı Edime vakası elebaşlarından (öl. Rodos 1703). Enderundan yetişti. Zağarcı-başı ve kulkethüdası oldu (1694). Bir süre sonra ocaktan kaydı silindiği için. Çalık adiyle anıldı. Şeyhülislâm Feyzullah Efen-dinin, Mustafa II’ye söz geçirmesi ve dev-let işlerine karışması yüzünden doğan ayak-lanmada (Edirne veya Feyzullah Efendi va-kası) İstanbul’da toplanan zorbaların başı-na geçti. Kendisini ocaktan atanlardan öç almak amacıyle Edirne’ye gitti. Asiler ta-rafından önce sekbanbaşı, daha sonra da yeniçeri ağalığına getirildi. Ahmed Hl’-ün tahta çıkışı sırasında vezirlik rütbe-siyle bu makamda kaldı. Saray ve hükû-met adamlarıyle birlikte İstanbul’a dön düğü zaman saray bostancıları ve cebe-çilerin hazırladıkları yeni bir ayaklanma-yı şiddetle bastırdı. Kazandığı başarıdan şımararak, âdet olmadığı halde Ağakapı-sında padişaha ziyafet verdi ve sadrazam-lığa göz dikti. İstanbul’dan uzaklaştırılması gerektiği için bir düzenle Kıbrıs valiliğine tayin edildi. Rusya seferi yüzünden saray-da toplanan mecliste, bu maksatla kendisi-ne hilât giydirilerek yeni görevi bildirildi. Ahmed Paşa gitmemekte direnince Rodos’a
sürülmesine karar verildi. ١٠ Kasım 1703’-te, bir çektiri ile İstanbul’dan ayrıldı ve arkadan gelen yeni bir fermanla Rodos’a varır varmaz öldürüldü,


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.