Caligula

Caligula

Caligula

Roma imparatoru (Antium İ.S. 12-Roma 41). Germani-cus ile Vipsania Agrippina’nın oğlu olan Caligula (asıl adı Caius Caesar Augustus Germanicus’tur), babasının komuta ettiği Ren ordusunda yetişti ve küçük yaşta üniforma giymeye başladı (“küçük çizme” anlamındaki Caligula lakabı buradan kaynaklanır). Sonra Germani-cus’la doğuya gidip (17-19), Sejanus’un devrilmesinden sonra, Tiberius tarafından Capri’ye çağrıldı ve Dru-sus’un oğlu Gemellus’la birlikte vâris ilan edildi (37). Aynı yıl ağır bir sinir hastalığına yakalanıp, Roma’da doğu tarzı bir monarşi kurmak istediği için senatoyla takıştı, Mısır’ı örnek alarak kızkardeşi Drusilla’yla yaşamaya başladı, Roma’da ve tüm imparatorlukta kendini tanrı ilan etmesi, Yahudilerin İskenderiye’de ayaklanmasına (38) yolaçtı. 39 yılı sonunda Ren kıyısına gitmek üzereyken, kızkardeşleri Agrippina ve Livilla’nın da katıldıkları C. Cornelius Lentulus Getulicus’un komplosunu açığa çıkardı. 40 yılında Bretagne’a bir sefer yaplmaya karar verdiyse de, vazgeçti. Roma’da, muhafız kıtasından Chaerea tarafından öldürüldü.

Calisher, Hortense

ABD’li yazar (Nevv York 1911). Bir öykü kitabıyla (Ab-sence ofAngels [Meleklerin Yokluğu, 1951]) yazarlığa başlayan Hortense Calisher, öykülerinde, kahramanlarının inançları, düşünceleri ile gerçek arasındaki çelişkiyi vurguladı. Romanlarının çoğunda, New York kentini ve içinde yetiştiği Yahudi çevresini işledi. The Nevv Yorks (Nevv Yorklular, 1969), Queenie (1971), Age (Yaş, 1987), vb.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.