ÇÂLÂKZADE MUSTAFA EFENDİ

Çalakzade Mustafa Efendi , Türk bestecisi (? – 1757). Cağaloğlu’ndaki Halvetî tekkesine şeyh tayin edildi. Himmetzade Abdüssamed Efendinin halifesîydi. Çalâkzade, Ali Şirügânî’den soma en çok İlâhî besteleyen besteci olarak tanındı. 67 Bestesi tespit edildi.Babası Halveti şeyhi Çalak Ahmed Efendi’ye nisbetle ”ÇALAKZADE” lakabı ile şöhret bulmuştur.Hayatına dair yeterli bilgi yoktur.İstanbul’da yaşadığı bilinmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.