cak hârika

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

cak hârika, fakat garip bir ay görünümünü            kenarlı büyük bir taş ile kapatılmaktaydı. Eğer

seyretmek olanağını bulurlar. Bir ressamın fırça-     dışarıdakiler giriş deliğini bulurlarsa, kentte

sından çıkmış görünüme sahip Çavuşin köyünün saklananlar alt katta yeralan ve yerin dibinde

güneybatısında yeralan iki dar geçitte Osmanlı-      kilometrelerce uzanan labirent’e sığınırlardı,

ların akınları sırasında gizlenecek barınak arayan          Kaçışta girilen her yeni kısım kapatılır ve

yerli halkın mağaraları saklıdır. Ayrıca bu kısımda  saldırganların yolları, takipden vazgeçinceye

tavanlarındaki resimleri bin yıldan beri yıpran-                                                    kadar, engellenirdi.

mamış ve hâlâ kullanılır durumda küçük kiliseler Diğer bir büyük yeraltı kenti de Avanos’un yeralmaktadır. ~ 20 km kuzeyinde bulunmaktadır, özkonak olarak Nevşehir’e 20 km uzaklıktaki sekiz katlı adlandırılan bu yer 60.000 kişinin saklanmasına yeraltı kenti Kaymaklı konukları şaşkınlık içinde yardımcı olmuştur. Halen kazılar tamamlanma- bırakmaktadır. İlk 1964 yılında bu gibi yeraltı  mış olduğundan konukların gezisine kapalıdır, kentlerinin varlığı M.ö. 400 yıllarında Xenophon Ancak “20.000 piramid ülkesi”, tarih ve tarafından yazılmış “Anabasis” kitabında yeral- jeoloji açısından Avrupa’da benzerini bulamamaktadır. Kaymaklı ve Derinkuyu 6. ile 10. yüz- yanlar için büyüleyici bir gezi erekidir. yıllar arasında tüf toprak yapılı arazide kazılmıştır. Yaklaşık 15.000 kişi buralarda barınabilmiş ve      KOSMOSdan gıda maddeleri yeterli olduğu hallerde üç aya                                                                                    Çeviren: Dr. Aydm ÖZTAN

 

 

Bir enerji bunalımından söz ettiğimiz zaman, biz aynı zamanda mimarî bir bunalımdan da söz etmek zorundayız. İçinde yaşadığımız ve çalıştığımız binalar bugün Amerika’da tükettiğimiz tüm enerjinin üçte birini tüketmektedirler, ve endüstride kullanılan enerjinin % 15’ini de bu binaları yapmak için harcamaktayız. Hatta bizim ulaştırma araçlarından faydalanmamız, özellikle özel otomobillerimizi kullanmamız, bizim toplumlarımızı, çevre ve varoşlarımızı planlamamızla etkilidir…

Herşeyi gözönünde tutarsak, Amerika’da tükettiğimiz enerjinin % 40’ından binalarımız sorumludur. Bu kullanılışın en önemli kısmı ise önceden verilen mimarî kararlara bağlıdır… bu kararlar ki onlarca yıl süren bir enerji tüketiminin kalıplarını daha önceden ortaya koyarlar.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.