CAĞDAS BİLGİ ERİŞİMİ

CAĞDAS BİLGİ ERİŞİMİdunyada_internet_duzenlemeleri

İlgi alanınız ne olursa olsun, bir araştırma-geliştirme çalışması yapıyor­sanız; bir uygulama veya karar aşamasmaa iseniz bilgiye ihtiyacınız var de­mektir. İhtiyaç duyulan, güvenilir bilgiye erişmek için de. ciltler dolusu bil­gi kaynağından araştırma yapmak zorunda kalırsınız. Bu ise hem yorucu, hem zaman alıcı, hem de çok büyük olasılıkla yetersiz olacaktır. Çünkü bilim dünyasında yılda yaklaşık 100 bin dergi. 300 bin kitap ve 4 milyon bildiri yayınlanmakta, yüzbinlerce patent alınmaktadır. Bilimsel buluşlar 10 yılda ıkı kat. bilgi ise on kat artmaktadır. Bilgi patlaması olarak nitelendiri­len bu olgu, bilgiye erişimde kullanılan geleneksel kaynak araştırması yön­temlerinin yavaş ve yetersiz kalmasına neden olmuştur. Bilgisayar ve ileti­şim teknolojilerindeki gelişmeler, Bilgi Erişim Sistemlerinin kurularak ihti­yaç duyulan bilgiye anında ulaşım olanağını sağlamıştır.

Bilgi Erişim Sistemleri, temel olarak, veri tabanı kütüklerinin bulundu ğu bir merkezi bilgisayar, iletişim ağı ve bir bilgisayar terminalinden oluşur. Veri tabanları, genel olarak, geleneksel bilgi tarama kaynaklarının manyetik ortama, aktarılmış şeklidir ve kullanıcılar, bilgisayar terminalinden verdikle­ri komutlarla veri tabanındaki bilgilere anında ulaşırlar.

Daha önce geleneksel yöntemlerle bilgi tarama hizmeti veren TtJBI TAK/TÜRDOK, 1984 yılı içinde kurulan TÜBİTAK BİLGİ ERİŞİM SİSTEMİ (TÜBES) ile bu hizmette otomasyona kavuşmuş ve aylarla ölçülen yanıt süresi dakikalara indirilmiştir. Özel kuruluşlarda, kamu kuruluşlarında, üni­versitelerde görevli araştırmacılar, sanayiciler ve mühendisler ABD ve Av rupa’nınfen gelişmiş, tam ve güncel bilgi kaynaklarına, artık TÜBES kanalı ile erişebilmektedirler.

TÜBES. bağlandığı bu sistemlerdeki 310’dan fazla veri tabanından yak laşık 150 milyon belgeye hızla erişmektedir. Bu veri tabanlarına devamıı yeni belgeler eklenmekte, hizmete sunulan yeni veri tabanları da erişim ağınfc katılmaktadır.

TÜBES, İLGİ ALANI NE OLURSA OLSUN, İSTEYEN HER­KESİN, BU ÇAĞDAŞ OLANAKTAN YARARLANMASI AMA­CIYLA KURULMUŞTUR.

TÜB E STEN NASIL YARARLANABİLİRSİNİZ?

TÜBES hizmetinden yararlanabilmek için yapacağınız tek iş, bu amaçla hazırlanmış “Bilgi Erişim İstem Formu”nu doldurarak başvuruda bulunmaktır.

Bilgi Erişim İstem Formlarında, oldukça ayrıntılı gibi görünen açıkla­malar istenmektedir. Bu. konunuzdaki araştırmanın doğru, sağlıklı, hızlı ve ucuz bir şekilde gerçekleştirilmesi için gereklidir.

İstem konunuzdaki bilgi taraması, tecrübeli konu uzmanlan tarafından yapılacaktır. Hemen her konuda istenilen bilgiye sağlıklı bir şekilde ulaşa­bilmek’amacıyla TÜBES’te değişik konu uzmanlan çalışmaktadır. Uzman­lar. en uygun tarama terimlerini seçerek araştırma mantığını kurarlar ve konunuzla ilgili veri tabanlarını “sorgulayarak” isteminize ilişkin bilgileri saptarlar.

Bu hizmetten yararlanmak için ödeyeceğiniz ücret, yalnızca TÜBES’in sizin için yaptığı harcamadır, bu da bilgi alınan merkezlere ödenen miktar ile PTT’ye ödenen haberfeştne ücretinden oluşmaktadır. Ücreti etkileyen en önemli unsur, merkezi bilgisayara bağlantı süresi olduğundan, hizmet sonucu oluşacak tutar, konunun özelliğine ve istem formunda belirtilmiş kısıtlama ve seçeneklere göre değişmektedir. Doğaldır ki çok sayıda tara­ma terimiyle ifade edilebilen, birkaç veri tabanının kullanımını gerektiren bir bilgi taramasının ücreti, bir-iki tarama terimi ile tek bir veri tabanının yeterle olacağı bilgi taramasına göre daha yüksek olacaktır

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*