Caferoğlu, Ahmet

Caferoğlu, Ahmet

Caferoğlu, Ahmet

Türk dilcisi, halkbilimcisi ve yazarı (Gence, Azerbaycan 1899-İstanbul 1975). İlköğrenimini Semerkand’da (1908), ortaöğrenimini Gence’de (1916) tamamlayan Ahmet Caferoğlu, Kiev Yüksek Ticaret Okulu’nda üç sömestr okuduktan sonra, Gence’ye dönerek Azerbaycan bağımsızlık hareketine katıldı; bu arada Bakü Üniversitesi Türkoloji bölümüne bir sömestr devam etti (1919). Sovyetlerin Azerbaycan’a girmeleri üstüne İstanbul’a gelip (1920), Edebiyat Fakültesi’ni bitirerek (1924), önce İlahiyat Fakültesi kütüphanesine memur, sonra da Türkiyat Enstitüsü’ne asistan oldu (1925). Alman hükümetinin verdiği bursla Berlin ve Breslau üniversitelerinde türkoloji çalışmaları yapıp (1926-1929), doktorasını verdi. Türkiye’ye dönünce, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ndeTürk DiliTarihi doçentliğine ve profesörlüğüne (1938) yükseldi.

Dörtyüzün üstünde makale ve kitabı bulunan Ahmet Caferoğlu, Türk dili tarihi, eski Türk ağızları, Türk özel adları, Anadolu ağızları, Azerbaycan dili ve edebiyatı üstüne çalışmalarıyla uluslararası ün kazanmıştır.

Başlıca yapıtları: Azeri Türk Hayatında Batıl İtikatlar (1939), Anadolu Dialektolojisi Üzerine Malzeme (I. cilt 1940; II. cilt, oyunlar, tekerlemeler, yanıltmaçlar ve oyun ıstılahları, 1941), Doğu İllerimiz Ağızlarından Toplamalar, /(1942), Anadolu Ağızlarından Toplamalar (1943), Sivas ve Tokat İlleri Ağızlarından Toplamalar

(1944), Güney-doğu İllerimiz Ağızlarından Toplamalar

(1945), Kuzey-doğu İllerimiz Ağızlarından Toplamalar

! 1946), Orta Anadolu Ağızlarından Derlemeler (1948), Anadolu İlleri Ağızlarından Derlemeleri 1951), Türk Dili Tarihi(I. cilt, 1958; II. cilt, 1964), Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.