Caesarea (İsrail)_

Caesarea (İsrail)_

Caesarea (İsrail)_

Filistin’de eski kent. Tel Aviv’in 55 km kuzeyinde yera-lan İ.Ö. 22-İ.Ö. 10 arasında Büyük Herodes’in buyruğuyla kurulan Caesarea, İ.S. VI. yy’da Roma valilerinin merkezi ve Filistin’in limanı olarak gelişti. İ.S. 70’te Kudüs’ün yıkılmasından sonra Filistin’in en önemli kenti haline gelip, VI. yy’da nüfusu 100 000’e yaklaştı. VII. yy. başında Araplartarafındanfethedilip, 1101 ‘de Haç-lılar tarafından alındı. 1265’te Memluklar tarafından geri alınarak, bütünüyle yıkıldı.

1950-1961 arasında yapılan arkeoloji kazılarında, Herodes döneminden kalma bir su kemeri, Roma döneminden bir tiyatro, Pontius Pilatus’un bir yazıtı ortaya çıkarılmış, Haçlılar tarafından yapılmış surlar onarılmıştır. 1980 yıllarında sualtı arkeologlarının yaptıkları araştırmalarda da, eski belgelerde anlatılan iki dalgakıranlı liman bulunmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.