Cable, George Washington

Cable, George Washington

Cable, George Washington

ABD’li yazar (NevvOrleans 1844-Saint Petersburg, Flo-rida 1925). Amerikan edebiyatında yerel renkli azınlıklar hareketinin başlıca temsilcilerinden olan George VVashington Cable, XIX. yy’daki Nevv Orleans ve Loui-siana toplumlarını anlatan romanlarıyla ün saldı: Old Creole Days (Eski Kreol Günleri, 1879), The Grandissi-mes(1880), Dr.Sevier{ 1885). The SilentSouth (Sessiz Güney, 1885) ve The Negro Question (Zenci Sorunu, 1888) adlı yapıtlarında, kent yaşamının kargaşasına, toplumsal adaletsizliklere, özellikle de Güneyli siyahların durumuna ilişkin kaygılarını dile getirdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.