Buzdan tablolar

Buzdan tablolar

Enis ÖNDER

 

 

 

Karlı bir günde gökyüzünden uçuşa­rak inen veya ayaklanmızm altında ezi­len kar taneleri, usta ressamlara ilham verecek kadar güzel şekillere sahiptir.

Üstelik bu kar tanelerinin hiçbiri ayni değildir ve hepsi ayn bir tablo kadar sanatlıdır.

Bu durum; sesleri, simâları veya parmak uçlarını ayrı ayrı mühürle­yen İlâhî Kudretin, kar tanelerindeki tecellisidir ve hiçbir hâdisede en ufak bir tesadüf olmadığının, kar taneleri adedince isbatıdır.

Kar kalınlığının 50 cm. olduğu bir yerin her metrekaresinde, 1 milyon civa- nnda kar taneceği vardır ve bir ülkenin tamamı karla kaplansa dahi, hiçbir kar kristali birbirine benzemez.

Bu gerçek, 1885 yılında Amirakalı Wilson Bentleydin 50 yıl boyunca uğraşarak çekmiş olduğu 6000 fotoğ­rafla başlayan çalışmalar sonucunda kesinleşmiş ve kar kristallerinin fotoğra­fını çekmek, âdeta bir sanat dalı haline gelmiştir.

Evet, her bir kar kristali, gökyü­zünden inen muhteşem bir tablo kadar sanatlıdır ve su zerrelerinden meydana gelen bu toblolar, yine bir su zerresinden yaratılan İnsan oğluna, yaratıcısını göstermeye yeterlidir.

 

Herbir kar kristali, gök yüzünden inen muhteşem bir tablo kadar sanatlıdır ve su zerrelerinden meyda­na gelen bu tablolar, yine bir su zerresin­den yaratılan insa­noğluna yaratıcısını göstermeğe kâfidir.

Bu kadar çok kar kristalleri arasında mutlaka benzer birkaç tane bulunabileceği- ni zannedebilirsiniz. Fakat insanların parmak izleri gi­bi, hiçbir kar kristali de bir diğerinin aynı değildir. Şimdiye kadar kar tanecik­leri arasında aynı büyük­lükte, aynı şekilde ve aynı sayıda su molekülü ihtiva eden iki kristal dahi buluna­mamıştır.

Evet Cenab-ı Hak her kar tanesini diğerinden farklı olarak şekillendir­mekte ve sanatının yüceliği- ne birer örnek olarak insan* ların nazarına sunmaktadır.

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*