BUSAYRİ

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

BUSAYRİ, Meşhur İslâm şâirlerinden ve tasavvuf
büyüklerinden. Ebul-Abbâs Mürsî Şâzili’nin yetiştirdiği
evliyâdandır. Milâdî 1313 (H. 609)’da Mısır’da
Busayr şehrinde doğdu. 1295 (H. 695) tarihinde Mısır’
da vefât etti*
Asıl adı “Serefüddin Ebû Abdullah Muhammed
bin Saîd Sanhâcî’dir. Aslen Mağrib’li olup, ecdâdı
Mısır’a yerleşmiştir. Busayrî, hadis ilminde ve güzel
san’aflârdan olan hattâtlıkta da söz sahibi idi. Mâhâret
ve metâneti tartışılamayacak kadar yüksek derecededir.
Hayatının sonlarında felç hastalığına yakalandı.
Vücûdunun yarısı hareketsiz kaldı. Bu halde iken, kâinatın
efendisi, insanların en üstünü Hz. Muhammed
(s.a.v.)’i öven meşhur kasidesini yazdı. Aynı kasideyi
rü’yasında Resûlullah’a okudu. Kaside Hz. Peygamberin
(s.a.v) çok hoşuna gitti. Sırtından mübarek hırkasını
(P a lto su n u ) ç ıkarıp Busayri’ye giydirdi.
Vücûdunun felçli olan yerlerini mübârek elleriyle
sıvadı. Bu rüyâdan hemen sonra uyanan Busayri bedeninin
sağlam olduğunu, hırka-ı seâdetin de arkasında
(sırtında) bulunduğunu gördü. Bunun için bu kasideye,
hırka, palto anlamına gelen (Kasîde-i Bürde) denildi.
Busayrî’nin eserleri: a-Kasîde-i Bürde adıyla bilinen
(El-Kevâkib-üd-dûrriye fî medh-i hayr-il-beriyye)’dir.
Hemziye ile birlikte çeşitli dillerde doksandan fazla
şehrleri vardır. Okumak din büyüklerine olan sevgiyi
artırır.
Kasîde-i Bürde 10 kısımdan meydana gelir:
Birinci Kısmı: Resûlullah’a olan sevginin kıymetini
bildirmektedir.
İkinci Kısım: İnsanların nefsinin kötülüğünü
anlatmaktadır.
Üçüncü Kısım: Resûlullah’ı övmektir.
Dördüncü Kısım: Resûlullah’ın dünyaya gelişini
anlatmaktadır.
Beşinci Kısım: Resûlullah’ın duâlarının hemen kabul
olduğunu bildirmektedir.
Altıncı Kısım: Kur’ân-ı Kerîm övülmektedir.
Yedinci Kısım: Resûlullah’m Mi’racındaki incelikleri
bildirmektedir.
Sekizinci Kısım: Resûlullah’ın cihâdlarını anlatmaktadır.
Dokuzuncu Kısım: Allahü teâlâ’dan af, mağfiret ve
Resûlullah ’dan. şefâat istemektedir.
Onuncu Kısım: Resûlullah’m derecesinin yüksekliği
bildirilmektedir.
b-Hemziyye
c-Bânet Suâdî üzerine yazılan kaside


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.