BURDUR İlçeleri

BURDUR İlçeleri
Merkez ilçe dahil 6 ilçesi vardır.
Merkez (Burdur): 1980 nüfus sayımına göre toplam
nüfusu 87 bin 999 olup, bunun 44 bin 630’u kentlerde ve
Gölhisar çevresinde, tarihi Horzum şehrinin kalıntıları
43 bin 369’u köylerde yaşar. Yüzölçümü 1937 km2 ve
nüfus kesafeti 45’tir. ilçe nüfus (1930-1960) 30 senş
içinde 2 misli, 1960’dan, sonra daha da artmıştır. Deniz
den yüksekliği 975 m’dir. Yazları gündüz sıcak, gece
serin ve kuraktır. Burdur Gölü’ne 4 km uzaklıkta vşj
Kurna deresi civarında kurulmuştur. Şehir yolları düzgün
ve bakımlıdır. Burdurun içi, yemyeşil, etrafı da bağ
ve bahçelerle kaplıdır. Merkez bucağına bağlı 47 Çel-ı
tikçi bucağına bağlı 7 ve Kemer bucağına bağlı 8 köyü
vardır. ,
Ağlasun: 1980 nüfus sayımına göre toplam nüfusd
10 bin 786 olup, bunun 4 bin 442’si kentlerde ve 6 birj
344’ü köylerde yaşar. Yüzölçümü 317 km2 ve nüfuî
kesafeti 34’dür. İsparta ve Antalya’ya asfaltla bağiıdrıj
Ankara-Isparta yolu üzerindedir. Ekonomisi tanmij
dayanır. Çok sulak, verimli ve yeşillik bir yerdir. 1958Î
de bucak olmuştur. Merkez bucağına bağlı 8 köyü vâı4
dır. Aksu vadisi kavak, ceviz, kiraz, elma ve gül
bahçeleri ile civarı çam ormanları ile kaplıdır. Köylerde
halı ve kilim dokunur. Çanaklı köyünün testileri meşhurdur.
Mısır ve fasulye tarımı oldukça yaygındır. Köylerinin
hepsinde ilkokul, ilçede ortaokul ve lise vardır.
Bucak: 1980 nüfus sayımına göre toplam nüfusu 45
bin 693 olup, bunun 18 bin 852’si kentlerde ve 26 bin
841’i köylerde yaşar. Merkez ilçeden sonra en kalabalık
ilçedir. Yüzölçümü 1436 km2 ve nüfus kesafeti 32’dir,
Merkez bucağına bağlı 19, Kızılkaya bucağına bağlı 9
ve Kocaaliler bucağına bağlı 8 köyü vardır. Toprakları
verimlidir. Kestel gölünün bir kısmı kurutularak tarım
alanları genişletilmiştir. Burdur-Antalya karayolu üzen
rindedir. Denizden yüksekliği 750 m’dir. Ekonomisi
tarıma dayanır. Tahıl, pamuk, pirinç, tütün, şeker pancarı
yetişir, meyvesi boldur. Dokuma ve halı tezgâhları,
kıl keçisi ve kereste önemli gelir kaynaklarıdır. Dağları
ormanlarla kaplıdır. 1926’da ilçe olmuştur. 1926’dan
önce Oğuzhan isimli köy idi. Sanayii mobilya, tuğla ve
kiremit fabrikaları ile gelişmektedir. Köylerde ilkokul,
ve ilçede ortaokul, lise vardır.
Gölhisar: Burdur merkez ilçesine en uzak ilçedir.
1980 nüfus sayımına göre toplam nüfusu 40 bin 712
olup, bunun 8 bin 283’ü kentlerde ve 32 bin 429’u
köylerde yaşar. Yüzölçümü 1011 km2 olup, nüfus kesafeti
40’dır. Merkez bucağına bağlı 6, Altmyayla bucağına
bağlı 10 ve Çevdır bucağına bağlı 14 köyü vardır.
Ekonomisi ormancılık, hayvancılık ve tarıma dayanır.
Gölhisar dağlık ve yaylalıktır. Orman bakımından zengindir.
Gölhisar ovasında tahıl, mısır, şeker pancarı
yetişir. Marangozluk ve ağaç işleri ileridir. Köylerinde
ilkokul, ilçede ortaokul, lise kütüphane ve sağlık merkezi
vardır.
Tefenni: Tefenni ovasında ve 1140 m yükseklikte
kurulu bir ilçedir. 1980 nüfus sayımına göre toplam
nüfusu 20 bin 830 olup, bunun 4 bin 377’si kentlerde ve
16 bin 453’ü köylerde yaşar. Yüzölçümü 835 km2 ve
nüfus kesafeti 25’tir. Merkez bucağına bağlı 15 ve
Karamanlı bucağına bağlı 5 köyü vardır. Köylerinde
ilkokul, ilçede ortaokul ve lise, sağlık merkezi ve kütüphane
vardır. Ekonomisi tarıma dayanır. Tahıi, anason,
patetes, keten, soğan ve bol meyve yetişir. Krom maden
yatakları mevcuttur. Hayvancılık gelişmiştir. El tezgâh-larında halı ve kilim dokunur. Fethiye’ye bir karayolu
ile bağlıdır.
Yeşilova: İsmi gibi çok yeşil bir ilçedir. Bir mesire
yeridir. 1936’da ilçe olmuştur. Daha önce Taşırlar isimli
bucak idi. 1980 nüfus sayımına göre toplam nüfusu 28
bin 989 olup, bunun 4 bin 399’u kentlerde, 24 bin 590’ı
köylerde yaşar. Yüzölçümü 1351 km2 ve nüfus kesafeti
21’dir. Merkez bucağına bağlı 42 köyü vardır. Turizme
çok müsaittir. Sulak, yeşillik, güzel manzaralı bir yerdir.
El sanatları, halı ve kilim dokumacılığı yaygındır.
Ekonomisi tarıma dayanır. Tahıl, anason, sebze ve
meyve yetişir. Ormanlık ve hayvancılık ileridir. Dünyanın
en güzel gölü olan Salda Gölü bu ilçededir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.