Bunların Yapılması İçin Fermanmı Yapmak Lazım ?

Bunların Yapılması İçin Fermanmı Yapmak  Lazım ?

Ramazan ayı geldi mı piyasalar hareketlenir, herkesi bir heyecan sarar; sahurlar, iftar davetleri, teravihler… 30 gün boyunca bu heyecanı hep canlı tutar. Fakat işin bir de halkın huzurunu kaçıran ciheti vardır ki o da, Ramazanla birlikte bazı fırsatçı esnafın fiyatları artırmasıdır. Hâlbuki bu mübarek günlerde yapılacak en güzel şeylerden biri de insanların maddeten ve manen rahat bir Ramazan geçirmelerini temin etmektir.İşte bunun en güzel misallerinden birini Sultan İkinci Mahmut Han‘ın şu hatt-ı hümâ yûnunda görüyoruz.

1

Benim vezirim!

Ram azan ayında piyasada mum azaldığından, insanların sıkıntı çektiklerini duydum . Bayramdan önce bunun bir çaresi bulunur diye düşünerek sana yazı gönderm em iştim . Bu günlerde tekrar araştırdım . H âlâ, mum piyasada çok az bulunup almak isteyenler bir okka m um u bir kerede alamıyorlar. Bakkallar, bir iki mum verip daha fazlasını verm iyorlar. Eğer bu durum , don yağının az gelm esinden kaynaklanıyorsa, şu an don yağı mevsimi olduğu hâlde niçin piyasaya gelmiyor? Şim di piyasaya sürülm esine dikkat edilmezse kasımda havalar m üsait olmayınca hiç gelemez. Böyle olursa, İstanbul sakinleri kışın ortasında ne yapar? Allah’a şükürler olsun ki şu anda savaş yok ve Tuna açık. Böyle olduğu hâlde gerekli erzakı getirm ekte ne zorluk var ki? Bu iş, ihmale gelmez. İstanbul sakinlerinin zaruri ihtiyaçları olan şeylerin çokça bulundurulm asına daima dikkat edilm elidir. Bu durum sabun için de geçerlidir. Bunların yapılması için ferman mı yazmak lazım? Yoksa mübaşir göndermek mi gerekir? Bu konuya vâkıf olanlardan durum un niye böyle olduğunu öğrenip bir şekilde bunun çaresini bul. Ayrıca, buradaki esnafı sıkıştırmakta fayda yoktur. Herifler, “gelmedi” diyerek cevap verirler. Zam anında tedbirini alıp bu maddeleri getirtm ek lazımdır. Bu durum u fırsat bilen Beyoğlu’ııdaki Avrupalılar, şişe m um unun okkasını 3,5 kuruşa kadar satmaya başladılar

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.