Bulgaristan Prensinden Gelen Mektup!..

Bulgaristan Prensinden Gelen Mektup!..

Bulgar Prensi1

Osmanlı Devleti’nin ilk yıllarında, Rumeli’ye geçişin he- men ardından Osmanlı idaresine giren Bulgaristan’a OsmanlI’nın tam hâkimiyeti. 1878’lere kadar devam etmiştir. Bu tarihteki meşhur Osmanlı-Rus Harbi’nin (93 Harbi) kay- bedilmesi ile beraber, Rusya’nın da deste- ği ve kışkırtmasıyla, diğer pek çok Balkan ülkesinde olduğu gibi Bulgaristan’da da parlayan bağımsızlık kıvılcımları (ki bu kıvılcımlar yüzünden Balkanlar bugün bile hâlâ durulmamıştır) neticesinde Osmanlı Devleti, Bulgaristan’ı içişlerinde serbest bir prenslik olarak kabul etmek durumunda kalmıştır.

Bu tarihten, yaklaşık 17 yıl sonra Bulgar Prensi Ferdinand tarafından Osmanlı Sultanı İkinci Abdülhamid Han’a gönderilen bir mektup vardır ki bu mektup, prensin Osmanlı sultanı karşısındaki aczi ve ona olan sadakati ile başlamış ve aynı minval üzere nihayet bulmuştur.

Bu mektubunda Prens Ferndinand, padişaha olan hürmet ve sadakatini her ne kadar “değişmez” olarak nitelemişse de 1908 yılında Bulgaristan, Osmanlı ile olan bağlarını koparmış ve bağımsızlığını ilan etmiştir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.