Bulgar Taraftarlar Sahaya İndi İsrail Takımını Kovaladı

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Bulgaristan’da CSKA Sofya ile İsrail’in Aşdod takımları arasında oynanan maçta konuk ekibin sert faullerine kızan seyirciler sahaya inerek rakip oyuncuları kovaladı.

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da CSKA Sofyaile İsrail’in Aşdod futbol takımları arasında 2 Ağustos’ta oynanan dostluk maçında, İsrailli takımın sert müdahalelerine kızan Bulgar taraftarlar sahaya indi. Üzerlerine koşan taraftarları gören İsrailli oyuncular çareyi kaçmakta buldu. Aşdodlu oyuncuların bazıları kendini tam zamanında soyunma odasına atarken, önü kesilen diğer oyuncular da boş tribünlere çıkarak saldırıdan kurtulmaya çalışt

// <![CDATA[
(function(_){var l=function(a){return function(){return aa[a].apply(this,arguments)}},aa,ga,ha;_.n=function(a,b){return aa[a]=b};var ba=function(a){return"function"==typeof window.encodeURIComponent?(0,window.encodeURIComponent)(a):(0,window.escape)(a)};aa=[];_.p=this;_.q=function(a){return void 0!==a};_.r=function(a,b,c){a=a.split(".");c=c||_.p;a[0]in c||!c.execScript||c.execScript("var "+a[0]);for(var d;a.length&&(d=a.shift());)!a.length&&_.q(b)?c[d]=b:c=c[d]?c[d]:c[d]={}};_.ca=function(){};_.da=function(a){var b=typeof a;if("object"==b)if(a){if(a instanceof Array)return"array";if(a instanceof Object)return b;var c=Object.prototype.toString.call(a);if("[object Window]"==c)return"object";if("[object Array]"==c||"number"==typeof a.length&&"undefined"!=typeof a.splice&&"undefined"!=typeof a.propertyIsEnumerable&&!a.propertyIsEnumerable("splice"))return"array";if("[object Function]"==c||"undefined"!=typeof a.call&&"undefined"!=typeof a.propertyIsEnumerable&&!a.propertyIsEnumerable("call"))return"function"}else return"null";else if("function"==b&&"undefined"==typeof a.call)return"object";return b};_.u=function(a){return"array"==_.da(a)};_.v=function(a){return"string"==typeof a};_.ea=function(a){return"function"==_.da(a)};_.fa=function(a){var b=typeof a;return"object"==b&&null!=a||"function"==b};ga=function(a,b,c){return a.call.apply(a.bind,arguments)};ha=function(a,b,c){if(!a)throw Error();if(2<arguments.length){var d=Array.prototype.slice.call(arguments,2);return function(){var c=Array.prototype.slice.call(arguments);Array.prototype.unshift.apply(c,d);return a.apply(b,c)}}return function(){return a.apply(b,arguments)}};_.w=function(a,b,c){_.w=Function.prototype.bind&&-1!=Function.prototype.bind.toString().indexOf("native code")?ga:ha;return _.w.apply(null,arguments)};_.x=function(a,b){var c=Array.prototype.slice.call(arguments,1);return function(){var b=c.slice();b.push.apply(b,arguments);return a.apply(this,b)}};_.y=Date.now||function(){return+new Date};_.z=function(a,b){function c(){}c.prototype=b.prototype;a.Gb=b.prototype;a.prototype=new c;a.ui=function(a,c,f){for(var g=Array(arguments.length-2),k=2;k<arguments.length;k++)g[k-2]=arguments[k];return b.prototype[c].apply(a,g)}};_.ia=function(a){a[0]||(a[0]=[]);return a[0]};_.ka=function(a){return a[0]?a[0].length:0};var ma,oa;_.la=function(a){return"true"==a.toLowerCase()};ma=String.prototype.trim?function(a){return a.trim()}:function(a){return a.replace(/^[\s\xa0]+|[\s\xa0]+$/g,"")};_.pa=function(a){var b=0,c=ma(String(na)).split(".");a=ma(String(a)).split(".");for(var d=Math.max(c.length,a.length),e=0;0==b&&e<d;e++){var f=c[e]||"",g=a[e]||"",k=RegExp("(\\d*)(\\D*)","g"),m=RegExp("(\\d*)(\\D*)","g");do{var t=k.exec(f)||["","",""],E=m.exec(g)||["","",""];if(0==t[0].length&&0==E[0].length)break;b=oa(0==t[1].length?0:(0,window.parseInt)(t[1],10),0==E[1].length?0:(0,window.parseInt)(E[1],10))||oa(0==t[2].length,0==E[2].length)||oa(t[2],E[2])}while(0==b)}return b};oa=function(a,b){return ab?1:0};var qa,ra,ta,ua,wa,xa,Ca,Ea,Fa,Ga,Ha,Ia,La,Ra,Ta,Ua;_.A=function(a){this.g=a||[]};qa=function(a){this.g=a||[]};ra=function(a){this.g=a||[]};_.sa=function(a){this.g=a||[]};ta=function(a){this.g=a||[]};ua=function(a){this.g=a||[]};wa=function(a){this.g=a||[]};xa=function(a){this.g=a||[]};_.ya=function(a){this.g=a||[]};_.za=function(a){this.g=a||[]};_.A.prototype.K=function(){return this.g};_.A.prototype.va=function(){var a=this.g[1];return null!=a?a:0};_.A.prototype.da=function(){var a=this.g[2];return null!=a?a:0};_.Aa=function(a){a=a.g[3];return null!=a?a:!1};_.h=_.A.prototype;_.h.getEscapedQemQueryId=function(){var a=this.g[6];return null!=a?a:""};_.h.getEscapedGwsQueryId=function(){var a=this.g[7];return null!=a?a:""};_.h.getWebProperty=function(){var a=this.g[9];return null!=a?a:""};_.h.ec=l(1);_.h.bc=l(3);var Ba=function(a){a=a.g[12];return null!=a?a:!1};_.A.prototype.dc=l(5);_.A.prototype.cc=l(7);_.A.prototype.rb=l(9);Ca=new ra;_.Da=function(a){return(a=a.g[5])?new ra(a):Ca};Ea=new wa;Fa=function(a){return(a=a.g[8])?new wa(a):Ea};Ga=new xa;Ha=new qa;Ia=function(a){return(a=a.g[23])?new qa(a):Ha};_.Ja=new _.ya;_.A.prototype.ac=l(11);_.Ka=new _.za;La=function(a,b){return new _.sa(_.ia(a.g)[b])};qa.prototype.K=function(){return this.g};ra.prototype.K=function(){return this.g};_.Ma=function(a){a=a.g[0];return null!=a?a:!1};_.Na=function(a){a=a.g[1];return null!=a?a:!1};_.Oa=function(a){a=a.g[2];return null!=a?a:!1};_.Pa=function(a){a=a.g[3];return null!=a?a:0};_.sa.prototype.K=function(){return this.g};_.sa.prototype.getIndex=function(){var a=this.g[1];return null!=a?a:0};_.sa.prototype.va=function(){var a=this.g[2];return null!=a?a:0};_.sa.prototype.da=function(){var a=this.g[3];return null!=a?a:0};var Qa=function(a){a=a.g[4];return null!=a?a:""};_.sa.prototype.Tc=function(){var a=this.g[7];return null!=a?a:""};Ra=new ua;_.Sa=function(a){return(a=a.g[8])?new ua(a):Ra};Ta=new ta;Ua=function(a){return(a=a.g[9])?new ta(a):Ta};ta.prototype.K=function(){return this.g};ta.prototype.Tc=function(){var a=this.g[0];return null!=a?a:""};var Va=function(a){a=a.g[2];return null!=a?a:""};ua.prototype.K=function(){return this.g};_.Wa=function(a){a=a.g[2];return null!=a?a:""};wa.prototype.K=function(){return this.g};xa.prototype.K=function(){return this.g};_.ya.prototype.K=function(){return this.g};_.za.prototype.K=function(){return this.g};var B,$a,bb,db;B=Array.prototype;_.Xa=B.indexOf?function(a,b,c){return B.indexOf.call(a,b,c)}:function(a,b,c){c=null==c?0:0>c?Math.max(0,a.length+c):c;if(_.v(a))return _.v(b)&&1==b.length?a.indexOf(b,c):-1;for(;c<a.length;c++)if(c in a&&a[c]===b)return c;return-1};_.Ya=B.forEach?function(a,b,c){B.forEach.call(a,b,c)}:function(a,b,c){for(var d=a.length,e=_.v(a)?a.split(""):a,f=0;f<d;f++)f in e&&b.call(c,e[f],f,a)};_.Za=B.filter?function(a,b,c){return B.filter.call(a,b,c)}:function(a,b,c){for(var d=a.length,e=[],f=0,g=_.v(a)?a.split(""):a,k=0;k<d;k++)if(k in g){var m=g[k];b.call(c,m,k,a)&&(e[f++]=m)}return e};$a=B.every?function(a,b,c){return B.every.call(a,b,c)}:function(a,b,c){for(var d=a.length,e=_.v(a)?a.split(""):a,f=0;f<d;f++)if(f in e&&!b.call(c,e[f],f,a))return!1;return!0};_.ab=function(a,b){var c=(0,_.Xa)(a,b),d;(d=0<=c)&&B.splice.call(a,c,1);return d};bb=function(a){return B.concat.apply(B,arguments)};_.cb=function(a){var b=a.length;if(0<b){for(var c=Array(b),d=0;db?1:a<b?-1:0};var eb=function(a){eb[" "](a);return a};eb[" "]=_.ca;var gb,jb;_.fb=function(a,b,c){for(var d in a)b.call(c,a[d],d,a)};gb="constructor hasOwnProperty isPrototypeOf propertyIsEnumerable toLocaleString toString valueOf".split(" ");_.ib=function(a,b){for(var c,d,e=1;e<arguments.length;e++){d=arguments[e];for(c in d)a[c]=d[c];for(var f=0;f<gb.length;f++)c=gb[f],Object.prototype.hasOwnProperty.call(d,c)&&(a[c]=d[c])}};jb=function(a){var b=arguments.length;if(1==b&&_.u(arguments[0]))return jb.apply(null,arguments[0]);for(var c={},d=0;d(0,window.parseFloat)(a))?String(b):a}();xb={};_.F=function(a){return xb[a]||(xb[a]=0<=_.pa(a))};yb=_.p.document;zb=yb&&_.D?wb()||("CSS1Compat"==yb.compatMode?(0,window.parseInt)(na,10):5):void 0;var Ab=!_.D||9<=zb,Bb=_.D&&!_.F("9");!_.tb||_.F("528");_.sb&&_.F("1.9b")||_.D&&_.F("8")||_.qb&&_.F("9.5")||_.tb&&_.F("528");_.sb&&!_.F("8")||_.D&&_.F("9");_.G=function(){this.Xb=this.Xb;this.ab=this.ab};_.G.prototype.Xb=!1;_.G.prototype.Vd=l(12);_.G.prototype.U=l(14);_.H=function(a,b){this.type=a;this.currentTarget=this.target=b;this.defaultPrevented=this.cb=!1;this.Wf=!0};_.H.prototype.stopPropagation=l(16);_.H.prototype.preventDefault=function(){this.defaultPrevented=!0;this.Wf=!1};_.Cb=function(a,b){_.H.call(this,a?a.type:"");this.relatedTarget=this.currentTarget=this.target=null;this.charCode=this.keyCode=this.button=this.screenY=this.screenX=this.clientY=this.clientX=this.offsetY=this.offsetX=0;this.metaKey=this.shiftKey=this.altKey=this.ctrlKey=!1;this.$b=this.state=null;if(a){var c=this.type=a.type;this.target=a.target||a.srcElement;this.currentTarget=b;var d=a.relatedTarget;if(d){if(_.sb){var e;a:{try{eb(d.nodeName);e=!0;break a}catch(f){}e=!1}e||(d=null)}}else"mouseover"==c?d=a.fromElement:"mouseout"==c&&(d=a.toElement);this.relatedTarget=d;this.offsetX=_.tb||void 0!==a.offsetX?a.offsetX:a.layerX;this.offsetY=_.tb||void 0!==a.offsetY?a.offsetY:a.layerY;this.clientX=void 0!==a.clientX?a.clientX:a.pageX;this.clientY=void 0!==a.clientY?a.clientY:a.pageY;this.screenX=a.screenX||0;this.screenY=a.screenY||0;this.button=a.button;this.keyCode=a.keyCode||0;this.charCode=a.charCode||("keypress"==c?a.keyCode:0);this.ctrlKey=a.ctrlKey;this.altKey=a.altKey;this.shiftKey=a.shiftKey;this.metaKey=a.metaKey;this.state=a.state;this.$b=a;a.defaultPrevented&&this.preventDefault()}};_.z(_.Cb,_.H);_.Cb.prototype.stopPropagation=l(15);_.Cb.prototype.preventDefault=function(){_.Cb.Gb.preventDefault.call(this);var a=this.$b;if(a.preventDefault)a.preventDefault();else if(a.returnValue=!1,Bb)try{if(a.ctrlKey||112=a.keyCode)a.keyCode=-1}catch(b){}};var Db,Fb;Db="closure_listenable_"+(1E6*Math.random()|0);_.Eb=function(a){return!(!a||!a[Db])};Fb=0;var Gb;Gb=function(a,b,c,d,e){this.listener=a;this.od=null;this.src=b;this.type=c;this.Lc=!!d;this.Xc=e;this.key=++Fb;this.Bb=this.Jc=!1};_.Hb=function(a){a.Bb=!0;a.listener=null;a.od=null;a.src=null;a.Xc=null};_.Ib=function(a){this.src=a;this.F={};this.yc=0};_.Ib.prototype.add=function(a,b,c,d,e){var f=a.toString();a=this.F[f];a||(a=this.F[f]=[],this.yc++);var g=Jb(a,b,d,e);-1<g?(b=a[g],c||(b.Jc=!1)):(b=new Gb(b,this.src,f,!!d,e),b.Jc=c,a.push(b));return b};_.Ib.prototype.remove=function(a,b,c,d){a=a.toString();if(!(a in this.F))return!1;var e=this.F[a];b=Jb(e,b,c,d);return-1<b?(_.Hb(e[b]),B.splice.call(e,b,1),0==e.length&&(delete this.F[a],this.yc–),!0):!1};var Kb=function(a,b){var c=b.type;c in a.F&&_.ab(a.F[c],b)&&(_.Hb(b),0==a.F[c].length&&(delete a.F[c],a.yc–))};_.Ib.prototype.qd=l(17);_.Ib.prototype.fc=function(a,b,c,d){a=this.F[a.toString()];var e=-1;a&&(e=Jb(a,b,c,d));return-1<e?a[e]:null};var Jb=function(a,b,c,d){for(var e=0;e<a.length;++e){var f=a[e];if(!f.Bb&&f.listener==b&&f.Lc==!!c&&f.Xc==d)return e}return-1};var Lb,Mb,Nb,Sb,Vb,Tb,Yb,Xb,Ub,Zb;Lb="closure_lm_"+(1E6*Math.random()|0);Mb={};Nb=0;_.Ob=function(a,b,c,d,e){if(_.u(b)){for(var f=0;f<b.length;f++)_.Ob(a,b[f],c,d,e);return null}c=_.Pb(c);return _.Eb(a)?a.listen(b,c,d,e):_.Qb(a,b,c,!1,d,e)};_.Qb=function(a,b,c,d,e,f){if(!b)throw Error("Invalid event type");var g=!!e,k=_.Rb(a);k||(a[Lb]=k=new _.Ib(a));c=k.add(b,c,d,e,f);if(c.od)return c;d=Sb();c.od=d;d.src=a;d.listener=c;if(a.addEventListener)a.addEventListener(b.toString(),d,g);else if(a.attachEvent)a.attachEvent(Tb(b.toString()),d);else throw Error("addEventListener and attachEvent are unavailable.");Nb++;return c};Sb=function(){var a=Ub,b=Ab?function(c){return a.call(b.src,b.listener,c)}:function(c){c=a.call(b.src,b.listener,c);if(!c)return c};return b};Vb=function(a,b,c,d,e){if(_.u(b))for(var f=0;f<b.length;f++)Vb(a,b[f],c,d,e);else c=_.Pb(c),_.Eb(a)?a.unlisten(b,c,d,e):a&&(a=_.Rb(a))&&(b=a.fc(b,c,!!d,e))&&_.Wb(b)};_.Wb=function(a){if("number"!=typeof a&&a&&!a.Bb){var b=a.src;if(_.Eb(b))Kb(b.ua,a);else{var c=a.type,d=a.od;b.removeEventListener?b.removeEventListener(c,d,a.Lc):b.detachEvent&&b.detachEvent(Tb(c),d);Nb–;(c=_.Rb(b))?(Kb(c,a),0==c.yc&&(c.src=null,b[Lb]=null)):_.Hb(a)}}};Tb=function(a){return a in Mb?Mb[a]:Mb[a]="on"+a};Yb=function(a,b,c,d){var e=!0;if(a=_.Rb(a))if(b=a.F[b.toString()])for(b=b.concat(),a=0;ae.keyCode||void 0!=e.returnValue)){a:{var f=!1;if(0==e.keyCode)try{e.keyCode=-1;break a}catch(g){f=!0}if(f||void 0==e.returnValue)e.returnValue=!0}e=[];for(f=c.currentTarget;f;f=f.parentNode)e.push(f);for(var f=a.type,k=e.length-1;!c.cb&&0<=k;k–){c.currentTarget=e[k];var m=Yb(e[k],f,!0,c),d=d&&m}for(k=0;!c.cb&&k>>0);_.Pb=function(a){if(_.ea(a))return a;a[Zb]||(a[Zb]=function(b){return a.handleEvent(b)});return a[Zb]};_.I=function(){_.G.call(this);this.ua=new _.Ib(this);this.Ag=this;this.Ae=null};_.z(_.I,_.G);_.I.prototype[Db]=!0;_.h=_.I.prototype;_.h.addEventListener=function(a,b,c,d){_.Ob(this,a,b,c,d)};_.h.removeEventListener=function(a,b,c,d){Vb(this,a,b,c,d)};_.h.dispatchEvent=function(a){var b,c=this.Ae;if(c)for(b=[];c;c=c.Ae)b.push(c);var c=this.Ag,d=a.type||a;if(_.v(a))a=new _.H(a,c);else if(a instanceof _.H)a.target=a.target||c;else{var e=a;a=new _.H(d,c);_.ib(a,e)}var e=!0,f;if(b)for(var g=b.length-1;!a.cb&&0<=g;g–)f=a.currentTarget=b[g],e=$b(f,d,!0,a)&&e;a.cb||(f=a.currentTarget=c,e=$b(f,d,!0,a)&&e,a.cb||(e=$b(f,d,!1,a)&&e));if(b)for(g=0;!a.cb&&g<b.length;g++)f=a.currentTarget=b[g],e=$b(f,d,!1,a)&&e;return e};_.h.U=l(13);_.h.listen=function(a,b,c,d){return this.ua.add(String(a),b,!1,c,d)};_.h.te=l(18);_.h.unlisten=function(a,b,c,d){return this.ua.remove(String(a),b,c,d)};var $b=function(a,b,c,d){b=a.ua.F[String(b)];if(!b)return!0;b=b.concat();for(var e=!0,f=0;f<b.length;++f){var g=b[f];if(g&&!g.Bb&&g.Lc==c){var k=g.listener,m=g.Xc||g.src;g.Jc&&Kb(a.ua,g);e=!1!==k.call(m,d)&&e}}return e&&0!=d.Wf};_.I.prototype.fc=function(a,b,c,d){return this.ua.fc(String(a),b,c,d)};var ac=function(){this.j=[];this.Ac=[]};_.h=ac.prototype;_.h.Ia=function(){return this.Ac.concat()};_.h.Wa=function(){return this.j.concat()};_.h.qa=function(a){return 0<=(0,_.Xa)(this.j,a)};_.h.remove=function(a){a=(0,_.Xa)(this.j,a);return 0<=a?(this.j.splice(a,1),this.Ac.splice(a,1),!0):!1};_.h.get=function(a,b){var c=(0,_.Xa)(this.j,a);return 0<=c?this.Ac[c]:b};_.h.set=function(a,b){var c=(0,_.Xa)(this.j,a);0<=c?this.Ac[c]=b:(this.j.push(a),this.Ac.push(b))};var bc;_.J=function(a,b,c,d){a.addEventListener?a.addEventListener(b,c,d||!1):a.attachEvent&&a.attachEvent("on"+b,c)};bc=function(a,b,c,d){a.removeEventListener?a.removeEventListener(b,c,d||!1):a.detachEvent&&a.detachEvent("on"+b,c)};_.K=function(a,b,c){a.google_image_requests||(a.google_image_requests=[]);var d=a.document.createElement("img");if(c){var e=function(a){c(a);bc(d,"load",e);bc(d,"error",e)};_.J(d,"load",e);_.J(d,"error",e)}d.src=b;a.google_image_requests.push(d)};_.L=window.document;_.M=window;var dc;_.cc=function(a,b){for(var c in a)Object.prototype.hasOwnProperty.call(a,c)&&b.call(null,a[c],c,a)};dc=function(a,b,c,d,e,f){var g;if(window.document.createEvent)g=window.document.createEvent("MouseEvents"),g.initMouseEvent(b,!0,!0,null,0,0,0,0,0,d,!1,e,f,c,null);else if(window.document.createEventObject)g=window.document.createEventObject(),g.ae="on"+b,g.button=c,g.ctrlKey=d,g.shiftKey=e,g.metaKey=f;else return!1;window.document.createEvent?a.dispatchEvent(g):a.fireEvent(g.ae,g);return!0};_.N=function(a){a.preventDefault?a.preventDefault():a.returnValue=!1};_.ec=function(a){return a.preventDefault?a.defaultPrevented:!1===a.returnValue};var fc=function(a,b,c){this.Eh=c;this.Og=a;this.$h=b;this.fd=0;this.Yc=null};fc.prototype.get=function(){var a;0<this.fd?(this.fd–,a=this.Yc,this.Yc=a.next,a.next=null):a=this.Og();return a};fc.prototype.put=function(a){this.$h(a);this.fd<this.Eh&&(this.fd++,a.next=this.Yc,this.Yc=a)};var gc=function(a){_.p.setTimeout(function(){throw a;},0)},hc,ic=function(){var a=_.p.MessageChannel;"undefined"===typeof a&&"undefined"!==typeof window&&window.postMessage&&window.addEventListener&&!C("Presto")&&(a=function(){var a=window.document.createElement("IFRAME");a.style.display="none";a.src="";window.document.documentElement.appendChild(a);var b=a.contentWindow,a=b.document;a.open();a.write("");a.close();var c="callImmediate"+Math.random(),d="file:"==b.location.protocol?"*":b.location.protocol+"//"+b.location.host,a=(0,_.w)(function(a){if(("*"==d||a.origin==d)&&a.data==c)this.port1.onmessage()},this);b.addEventListener("message",a,!1);this.port1={};this.port2={postMessage:function(){b.postMessage(c,d)}}});if("undefined"!==typeof a&&!C("Trident")&&!C("MSIE")){var b=new a,c={},d=c;b.port1.onmessage=function(){if(_.q(c.next)){c=c.next;var a=c.ef;c.ef=null;a()}};return function(a){d.next={ef:a};d=d.next;b.port2.postMessage(0)}}return"undefined"!==typeof window.document&&"onreadystatechange"in window.document.createElement("SCRIPT")?function(a){var b=window.document.createElement("SCRIPT");b.onreadystatechange=function(){b.onreadystatechange=null;b.parentNode.removeChild(b);b=null;a();a=null};window.document.documentElement.appendChild(b)}:function(a){_.p.setTimeout(a,0)}};var jc=function(){this.Dd=this.Jb=null},lc=new fc(function(){return new kc},function(a){a.reset()},100);jc.prototype.add=function(a,b){var c=lc.get();c.set(a,b);this.Dd?this.Dd.next=c:this.Jb=c;this.Dd=c};jc.prototype.remove=function(){var a=null;this.Jb&&(a=this.Jb,this.Jb=this.Jb.next,this.Jb||(this.Dd=null),a.next=null);return a};var kc=function(){this.next=this.scope=this.ee=null};kc.prototype.set=function(a,b){this.ee=a;this.scope=b;this.next=null};kc.prototype.reset=function(){this.next=this.scope=this.ee=null};var qc=function(a,b){mc||nc();oc||(mc(),oc=!0);pc.add(a,b)},mc,nc=function(){if(_.p.Promise&&_.p.Promise.resolve){var a=_.p.Promise.resolve(void 0);mc=function(){a.then(rc)}}else mc=function(){var a=rc;!_.ea(_.p.setImmediate)||_.p.Window&&_.p.Window.prototype&&_.p.Window.prototype.setImmediate==_.p.setImmediate?(hc||(hc=ic()),hc(a)):_.p.setImmediate(a)}},oc=!1,pc=new jc,rc=function(){for(var a=null;a=pc.remove();){try{a.ee.call(a.scope)}catch(b){gc(b)}lc.put(a)}oc=!1};var O=function(a,b){this.Oa=0;this.Vf=void 0;this.Kc=this.ib=this.kd=null;this.Vc=this.be=!1;if(a!=_.ca)try{var c=this;a.call(b,function(a){sc(c,2,a)},function(a){sc(c,3,a)})}catch(d){sc(this,3,d)}},tc=function(){this.next=this.context=this.yb=this.oc=this.kb=null;this.Od=!1};tc.prototype.reset=function(){this.context=this.yb=this.oc=this.kb=null;this.Od=!1};var uc=new fc(function(){return new tc},function(a){a.reset()},100),vc=function(a,b,c){var d=uc.get();d.oc=a;d.yb=b;d.context=c;return d},xc=function(a,b,c){wc(a,b,c,null)||qc(_.x(b,a))},yc=function(a){return new O(function(b,c){a.length||b(void 0);for(var d=0,e;d<a.length;d++)e=a[d],xc(e,b,c)})},zc=function(a){return new O(function(b,c){var d=a.length,e=[];if(d)for(var f=function(a,c){d–;e[a]=c;0==d&&b(e)},g=function(a){c(a)},k=0,m;k<a.length;k++)m=a[k],xc(m,_.x(f,k),g);else b(e)})};O.prototype.then=function(a,b,c){return Ac(this,_.ea(a)?a:null,_.ea(b)?b:null,c)};O.prototype.then=O.prototype.then;O.prototype.$goog_Thenable=!0;var Cc=function(a,b){a.ib||2!=a.Oa&&3!=a.Oa||Bc(a);a.Kc?a.Kc.next=b:a.ib=b;a.Kc=b},Ac=function(a,b,c,d){var e=vc(null,null,null);e.kb=new O(function(a,g){e.oc=b?function(c){try{var e=b.call(d,c);a(e)}catch(t){g(t)}}:a;e.yb=c?function(b){try{var e=c.call(d,b);a(e)}catch(t){g(t)}}:g});e.kb.kd=a;Cc(a,e);return e.kb};O.prototype.ni=function(a){this.Oa=0;sc(this,2,a)};O.prototype.oi=function(a){this.Oa=0;sc(this,3,a)};var sc=function(a,b,c){0==a.Oa&&(a==c&&(b=3,c=new TypeError("Promise cannot resolve to itself")),a.Oa=1,wc(c,a.ni,a.oi,a)||(a.Vf=c,a.Oa=b,a.kd=null,Bc(a),3!=b||Dc(a,c)))},wc=function(a,b,c,d){if(a instanceof O)return Cc(a,vc(b||_.ca,c||null,d)),!0;var e;if(a)try{e=!!a.$goog_Thenable}catch(f){e=!1}else e=!1;if(e)return a.then(b,c,d),!0;if(_.fa(a))try{var g=a.then;if(_.ea(g))return Ec(a,g,b,c,d),!0}catch(k){return c.call(d,k),!0}return!1},Ec=function(a,b,c,d,e){var f=!1,g=function(a){f||(f=!0,c.call(e,a))},k=function(a){f||(f=!0,d.call(e,a))};try{b.call(a,g,k)}catch(m){k(m)}},Bc=function(a){a.be||(a.be=!0,qc(a.$g,a))},Fc=function(a){var b=null;a.ib&&(b=a.ib,a.ib=b.next,b.next=null);a.ib||(a.Kc=null);return b};O.prototype.$g=function(){for(var a=null;a=Fc(this);){var b=this.Oa,c=this.Vf;if(3==b&&a.yb&&!a.Od)for(var d=void 0,d=this;d&&d.Vc;d=d.kd)d.Vc=!1;if(a.kb)a.kb.kd=null,Gc(a,b,c);else try{a.Od?a.oc.call(a.context):Gc(a,b,c)}catch(e){Hc.call(null,e)}uc.put(a)}this.be=!1};var Gc=function(a,b,c){2==b?a.oc.call(a.context,c):a.yb&&a.yb.call(a.context,c)},Dc=function(a,b){a.Vc=!0;qc(function(){a.Vc&&Hc.call(null,b)})},Hc=gc;jb("area base br col command embed hr img input keygen link meta param source track wbr".split(" "));_.Ic=function(a,b,c){return Math.min(Math.max(a,b),c)};_.Jc=!_.D||9<=zb;!_.sb&&!_.D||_.D&&9<=zb||_.sb&&_.F("1.9.1");var Kc=_.D&&!_.F("9");var Pc,Qc,Rc;_.Mc=function(a,b){var c=b||window.document;return c.querySelectorAll&&c.querySelector?c.querySelectorAll("."+a):_.Lc("*",a,b)};_.Lc=function(a,b,c){var d=window.document;c=c||d;var e=a&&"*"!=a?a.toUpperCase():"";if(c.querySelectorAll&&c.querySelector&&(e||b))return c.querySelectorAll(e+(b?"."+b:""));if(b&&c.getElementsByClassName){a=c.getElementsByClassName(b);if(e){c={};for(var f=d=0,g;g=a[f];f++)e==g.nodeName&&(c[d++]=g);c.length=d;return c}return a}a=c.getElementsByTagName(e||"*");if(b){c={};for(f=d=0;g=a[f];f++){var e=g.className,k;if(k="function"==typeof e.split)k=0<=(0,_.Xa)(e.split(/\s+/),b);k&&(c[d++]=g)}c.length=d;return c}return a};_.Nc=function(a,b){if(a.contains&&1==b.nodeType)return a==b||a.contains(b);if("undefined"!=typeof a.compareDocumentPosition)return a==b||Boolean(a.compareDocumentPosition(b)&16);for(;b&&a!=b;)b=b.parentNode;return b==a};_.Oc=function(a){return 9==a.nodeType?a:a.ownerDocument||a.document};Pc={SCRIPT:1,STYLE:1,HEAD:1,IFRAME:1,OBJECT:1};Qc={IMG:" ",BR:"\n"};_.Sc=function(a){if(Kc&&"innerText"in a)a=a.innerText.replace(/(\r\n|\r|\n)/g,"\n");else{var b=[];Rc(a,b,!0);a=b.join("")}a=a.replace(/ \xAD /g," ").replace(/\xAD/g,"");a=a.replace(/\u200B/g,"");Kc||(a=a.replace(/ +/g," "));" "!=a&&(a=a.replace(/^\s*/,""));return a};Rc=function(a,b,c){if(!(a.nodeName in Pc))if(3==a.nodeType)c?b.push(String(a.nodeValue).replace(/(\r\n|\r|\n)/g,"")):b.push(a.nodeValue);else if(a.nodeName in Qc)b.push(Qc[a.nodeName]);else for(a=a.firstChild;a;)Rc(a,b,c),a=a.nextSibling};var Uc=function(a,b,c){var d="mouseenter_custom"==b,e=Tc(b);return function(f){f||(f=window.event);if(f.type==e){if("mouseenter_custom"==b||"mouseleave_custom"==b){var g;if(g=d?f.relatedTarget||f.fromElement:f.relatedTarget||f.toElement)for(var k=0;kg?c=a+f+c:(g+=f.length,f=a.indexOf("&",g),c=0<=f?a.substring(0,g)+c+a.substring(f):a.substring(0,g)+c)}return 2E3<c.length?_.q(d)?Vc(a,b,d,void 0,e):a:c};var Wc="StopIteration"in _.p?_.p.StopIteration:{message:"StopIteration",stack:""},Xc=function(){};Xc.prototype.next=function(){throw Wc;};Xc.prototype.zg=function(){return this};var Yc=function(a,b){this.fa={};this.j=[];this.Cd=this.B=0;var c=arguments.length;if(1<c){if(c%2)throw Error("Uneven number of arguments");for(var d=0;d<c;d+=2)this.set(arguments[d],arguments[d+1])}else a&&this.addAll(a)};Yc.prototype.Ia=function(){Zc(this);for(var a=[],b=0;b2*this.B&&Zc(this),!0):!1};var Zc=function(a){if(a.B!=a.j.length){for(var b=0,c=0;b<a.j.length;){var d=a.j[b];$c(a.fa,d)&&(a.j[c++]=d);b++}a.j.length=c}if(a.B!=a.j.length){for(var e={},c=b=0;b<a.j.length;)d=a.j[b],$c(e,d)||(a.j[c++]=d,e[d]=1),b++;a.j.length=c}};_.h=Yc.prototype;_.h.get=function(a,b){return $c(this.fa,a)?this.fa[a]:b};_.h.set=function(a,b){$c(this.fa,a)||(this.B++,this.j.push(a),this.Cd++);this.fa[a]=b};_.h.addAll=function(a){var b;if(a instanceof Yc)b=a.Wa(),a=a.Ia();else{b=[];var c=0,d;for(d in a)b[c++]=d;c=[];d=0;for(var e in a)c[d++]=a[e];a=c}for(e=0;e<b.length;e++)this.set(b[e],a[e])};_.h.forEach=function(a,b){for(var c=this.Wa(),d=0;d=d.j.length)throw Wc;var e=d.j[b++];return a?e:d.fa[e]};return e};var $c=function(a,b){return Object.prototype.hasOwnProperty.call(a,b)};var ad,cd,fd;ad=/^(?:([^:/?#.]+):)?(?:\/\/(?:([^/?#]*)@)?([^/#?]*?)(?::([0-9]+))?(?=[/#?]|$))?([^?#]+)?(?:\?([^#]*))?(?:#(.*))?$/;_.ed=function(a){if(cd){cd=!1;var b=_.p.location;if(b){var c=b.href;if(c&&(c=_.dd(_.ed(c)[3]||null))&&c!=b.hostname)throw cd=!0,Error();}}return a.match(ad)};cd=_.tb;_.dd=function(a){return a?(0,window.decodeURI)(a):a};fd=function(a,b){if(a)for(var c=a.split("&"),d=0;d<c.length;d++){var e=c[d].indexOf("="),f=null,g=null;0<=e?(f=c[d].substring(0,e),g=c[d].substring(e+1)):f=c[d];b(f,g?(0,window.decodeURIComponent)(g.replace(/\+/g," ")):"")}};_.gd=function(a,b){this.ta=this.fb=this.Na="";this.zb=null;this.Va=this.N="";this.M=this.Ah=!1;var c;if(a instanceof _.gd)this.M=_.q(b)?b:a.M,hd(this,a.Na),c=a.fb,P(this),this.fb=c,id(this,a.ta),jd(this,a.zb),c=a.N,P(this),this.N=c,kd(this,a.ya.clone()),c=a.Va,P(this),this.Va=c;else if(a&&(c=_.ed(String(a)))){this.M=!!b;hd(this,c[1]||"",!0);var d=c[2]||"";P(this);this.fb=ld(d);id(this,c[3]||"",!0);jd(this,c[4]);d=c[5]||"";P(this);this.N=ld(d,!0);kd(this,c[6]||"",!0);c=c[7]||"";P(this);this.Va=ld(c)}else this.M=!!b,this.ya=new md(null,0,this.M)};_.gd.prototype.toString=function(){var a=[],b=this.Na;b&&a.push(nd(b,od,!0),":");if(b=this.ta){a.push("//");var c=this.fb;c&&a.push(nd(c,od,!0),"@");a.push((0,window.encodeURIComponent)(String(b)).replace(/%25([0-9a-fA-F]{2})/g,"%$1"));b=this.zb;null!=b&&a.push(":",String(b))}if(b=this.N)this.ta&&"/"!=b.charAt(0)&&a.push("/"),a.push(nd(b,"/"==b.charAt(0)?pd:qd,!0));(b=this.ya.toString())&&a.push("?",b);(b=this.Va)&&a.push("#",nd(b,rd));return a.join("")};_.gd.prototype.resolve=function(a){var b=this.clone(),c=!!a.Na;c?hd(b,a.Na):c=!!a.fb;if(c){var d=a.fb;P(b);b.fb=d}else c=!!a.ta;c?id(b,a.ta):c=null!=a.zb;d=a.N;if(c)jd(b,a.zb);else if(c=!!a.N){if("/"!=d.charAt(0))if(this.ta&&!this.N)d="/"+d;else{var e=b.N.lastIndexOf("/");-1!=e&&(d=b.N.substr(0,e+1)+d)}e=d;if(".."==e||"."==e)d="";else if(-1!=e.indexOf("./")||-1!=e.indexOf("/.")){for(var d=0==e.lastIndexOf("/",0),e=e.split("/"),f=[],g=0;g<e.length;){var k=e[g++];"."==k?d&&g==e.length&&f.push(""):".."==k?((1b)throw Error("Bad port number "+b);a.zb=b}else a.zb=null},kd=function(a,b,c){P(a);b instanceof md?(a.ya=b,a.ya.Ie(a.M)):(c||(b=nd(b,sd)),a.ya=new md(b,0,a.M))},P=function(a){if(a.Ah)throw Error("Tried to modify a read-only Uri");};_.gd.prototype.Ie=function(a){this.M=a;this.ya&&this.ya.Ie(a);return this};var ld=function(a,b){return a?b?(0,window.decodeURI)(a.replace(/%25/g,"%2525")):(0,window.decodeURIComponent)(a):""},nd=function(a,b,c){return _.v(a)?(a=(0,window.encodeURI)(a).replace(b,td),c&&(a=a.replace(/%25([0-9a-fA-F]{2})/g,"%$1")),a):null},td=function(a){a=a.charCodeAt(0);return"%"+(a>>4&15).toString(16)+(a&15).toString(16)},od=/[#\/\?@]/g,qd=/[\#\?:]/g,pd=/[\#\?]/g,sd=/[\#\?@]/g,rd=/#/g,md=function(a,b,c){this.B=this.s=null;this.L=a||null;this.M=!!c},ud=function(a){a.s||(a.s=new Yc,a.B=0,a.L&&fd(a.L,function(b,c){a.add((0,window.decodeURIComponent)(b.replace(/\+/g," ")),c)}))};_.h=md.prototype;_.h.add=function(a,b){ud(this);this.L=null;a=vd(this,a);var c=this.s.get(a);c||this.s.set(a,c=[]);c.push(b);this.B++;return this};_.h.remove=function(a){ud(this);a=vd(this,a);return this.s.qa(a)?(this.L=null,this.B-=this.s.get(a).length,this.s.remove(a)):!1};_.h.qa=function(a){ud(this);a=vd(this,a);return this.s.qa(a)};_.h.Wa=function(){ud(this);for(var a=this.s.Ia(),b=this.s.Wa(),c=[],d=0;d<b.length;d++)for(var e=a[d],f=0;f<e.length;f++)c.push(b[d]);return c};_.h.Ia=function(a){ud(this);var b=[];if(_.v(a))this.qa(a)&&(b=bb(b,this.s.get(vd(this,a))));else{a=this.s.Ia();for(var c=0;c<a.length;c++)b=bb(b,a[c])}return b};_.h.set=function(a,b){ud(this);this.L=null;a=vd(this,a);this.qa(a)&&(this.B-=this.s.get(a).length);this.s.set(a,[b]);this.B++;return this};_.h.get=function(a,b){var c=a?this.Ia(a):[];return 0<c.length?String(c[0]):b};_.h.toString=function(){if(this.L)return this.L;if(!this.s)return"";for(var a=[],b=this.s.Wa(),c=0;c<b.length;c++)for(var d=b[c],e=(0,window.encodeURIComponent)(String(d)),d=this.Ia(d),f=0;f<d.length;f++){var g=e;""!==d[f]&&(g+="="+(0,window.encodeURIComponent)(String(d[f])));a.push(g)}return this.L=a.join("&")};_.h.clone=function(){var a=new md;a.L=this.L;this.s&&(a.s=this.s.clone(),a.B=this.B);return a};var vd=function(a,b){var c=String(b);a.M&&(c=c.toLowerCase());return c};md.prototype.Ie=function(a){a&&!this.M&&(ud(this),this.L=null,this.s.forEach(function(a,c){var d=c.toLowerCase();c!=d&&(this.remove(c),this.remove(d),0<a.length&&(this.L=null,this.s.set(vd(this,d),_.cb(a)),this.B+=a.length))},this));this.M=a};var wd=C("Android")&&!(pb()||C("Firefox")||ob()||C("Silk"));pb();var Q;Q={sg:0,oa:1,URL:2,ma:3,la:4,Fc:5,Ec:7,FAVICON:8,Dc:9,na:6,Xe:10,Id:11,Hd:12,We:13,Bc:14,Gd:15,Jd:16,yg:29,qg:30,Ye:17,Fd:18,Ve:19,rg:20,Ue:21,wg:22,Nb:23,Kb:24,Mb:25,Lb:26,Ed:27,Kd:28,xg:31,pg:32,Cc:33,tg:1E3,ug:1001,vg:1002};_.xd=[Q.Id,Q.Hd,Q.Jd,Q.Fd,Q.Ed,Q.Kd];_.R={};_.R[Q.sg]="c";_.R[Q.oa]="t";_.R[Q.URL]="u";_.R[Q.ma]="b";_.R[Q.la]="a";_.R[Q.Fc]="s";_.R[Q.FAVICON]="f";_.R[Q.Dc]="g";_.R[Q.na]="i";_.R[Q.Xe]="ih";_.R[Q.Id]="ib";_.R[Q.Hd]="ic";_.R[Q.Ec]="r";_.R[Q.Jd]="ig";_.R[Q.We]="cre";_.R[Q.Bc]="addr";_.R[Q.Gd]="ia";_.R[Q.Ye]="mf";_.R[Q.Fd]="bc";_.R[Q.Ve]="cl";_.R[Q.rg]="c1ct";_.R[Q.Ue]="amo";_.R[Q.Lb]="pr";_.R[Q.Nb]="rv";_.R[Q.Kb]="asi";_.R[Q.Mb]="ph";_.R[Q.Ed]="at";_.R[Q.Kd]="mb";_.R[Q.Cc]="ai";_.R[Q.tg]="e";var yd=function(a,b,c,d){b=c(d,b);if(!(b instanceof Array))return a;(0,_.Ya)(b,function(b){if(2!==b.length&&3!==b.length)return a;a=Vc(a,b[0],b[1],b[2],!0)});return a},Ad=function(a,b,c){if(window.ona&&(_.N(a),a=b.href,window.agss&&(a=window.agss(a)),!zd(a,c)))window.ona(a)},zd=function(a,b){if(window.ona){window.agss&&(a=window.agss(a));if(b.match(/^https?:\/\/itunes[.]apple[.]com/)){if(window.onc)window.onc(a),window.ona(b);else window.ona(a);return!0}var c=a;if(c.match(/market[.]android[.]com|play[.]google[.]com/)&&c.match(/[\?&]sa=L/)&&!c.match(/googleadservices[.]com/)){var d=window.location.host;if(d){for(var e=1,f=d.split(":"),d=[];0<e&&f.length;)d.push(f.shift()),e–;f.length&&d.push(f.join(":"));e=d[0];d=d[1];c=new _.gd(c);id(c,e);jd(c,d);c=c.toString()}c=c.replace("?","?"+(0,window.encodeURIComponent)("rct")+"="+(0,window.encodeURIComponent)("j")+"&");e=new window.XMLHttpRequest;e.open("GET",c,!1);window.jstiming&&_.ea(window.jstiming.report)?(d=new window.jstiming.Timer,e.send(),d.tick("cr_csr"),window.jstiming.report(d)):e.send();e.responseText&&(e=e.responseText.match(/URL=\'([^\']*)\'/),1<e.length&&(c=e[1].replace(/&/g,"&")));b=wd||ub?c.replace(/https?:\/\/(market.android.com|play.google.com\/store\/apps)\//,"market://"):c}else b=null;if(b)return window.ona(b),!0}return!1};_.S=function(a){this.R=a;this.Re=[];this.Ic=[];this.me={};this.o={};this.Lf=1;this.pc="data-original-click-url";this.Fe="data-landing-url";this.Aa={};this.pe=!1;this.Pc=[]};_.S.prototype.rc=l(20);var Bd=function(a,b,c){var d=b=b.getAttribute(a.pc);if(d)for(var e=0;e<a.Re.length;e++)d=yd(d,b,a.Re[e],c);return d},Cd=function(a,b,c,d){if(0!=a.Ic.length&&!_.ec(d)){_.N(d);for(var e=[],f=0;f<a.Ic.length;f++){var g=a.Ic[f](c);if(g){var k=new O(function(a){_.K(window,g,a)});e.push(k)}}c=zc(e);e=new O(function(a){window.setTimeout(a,2E3)});yc([c,e]).then((0,_.w)(_.S.prototype.Vh,a,b,d))}};_.S.prototype.Vh=function(a,b){this.pe=!0;var c=!1;b.target&&(c=dc(b.target,"click",b.button,b.ctrlKey,b.shiftKey,b.metaKey));a.href&&!c&&(_.M.top.location=a.href)};_.S.prototype.ah=function(a,b,c,d){if(this.pe)this.pe=!1;else{d||(d=window.event);_.fb(this.o[c][b],function(a){a(d)});if(a.href){var e=Bd(this,a,d.type);e&&(this.Aa[b]?a.ping=e:a.href=e)}"click"==c&&Cd(this,a,b,d);Dd(this);"click"!=c||_.ec(d)||Ad(d,a,Qa(this.R))}};var Ed=function(a,b,c,d){a.o[d]||(a.o[d]={});a.o[d][c]||(a.o[d][c]={});a=(0,_.w)(a.ah,a,b,c,d);_.J(b,d,a,void 0)};_.h=_.S.prototype;_.h.J=function(a,b){for(var c=0;c<a.length;c++){var d=a[c];d.href&&d.setAttribute(this.pc,d.href);Ed(this,d,b,"mousedown");Ed(this,d,b,"click")}this.me[b]=!0};_.h.zc=l(22);_.h.Wb=l(24);_.h.wc=l(26);_.h.tc=l(28);_.h.queueOnObjectAfterClickModifiers=function(a,b,c,d){this.Pc.push({Bg:a,ae:b,Zg:c,Jg:d})};var Dd=function(a){for(var b=0;b<a.Pc.length;b++){var c=a.Pc[b],d=c.Bg,e=c.ae,f=c.Zg;c.Jg&&_.ec(f)||d.fireOnObject(e,f)}a.Pc=[]};var Fd;Fd="undefined"!=typeof window.DOMTokenList;_.Gd=function(a,b){if(Fd){var c=a.classList;0==c.contains(b)&&c.toggle(b)}else if(c=a.className){for(var c=c.split(/\s+/),d=!1,e=0;ec.indexOf(b))){for(var c=c.split(/\s+/),d=0;d<c.length;++d)c[d]==b&&c.splice(d–,1);a.className=c.join(" ")}};var Jd,Kd;_.Id=!0;Jd=Math.random();_.Ld=function(a,b,c){try{if(("jserror"==a?Math.random():Jd)<(c||.01)){var d="/pagead/gen_204?id="+a+Kd(b),e="http"+("http:"==_.M.location.protocol?"":"s")+"://pagead2.googlesyndication.com"+d,e=e.substring(0,2E3);_.K(_.M,e,void 0)}}catch(f){}};Kd=function(a){var b="";_.cc(a,function(a,d){if(0===a||a)b+="&"+d+"="+ba(String(a))});return b};_.T=function(a,b,c){this.ke=new _.I;this.l=a;this.l[0]=[b];this.Kf=[];this.Ub=b.style.display;this.aa=new _.S(c);this.R=c;if(b=window.document.getElementById("common_15click_anchor"))a[20]=[b],this.J(20)};_.h=_.T.prototype;_.h.navigationAdPieces=function(){return this.Kf};_.h.ne=function(){return!0};_.h.hide=function(){for(var a=this.l[0],b=0;b<a.length;b++)a[b].style.display="none"};_.h.reset=function(){for(var a=this.l[0],b=0;b<a.length;b++)a[b].style.display=this.Ub};_.h.has=function(a){return(a=this.l[a])&&0<a.length};_.h.listen=function(a,b,c){var d=this.l[a];if(d){var e=this.aa,f=Tc(b),g=("click"==b||"mousedown"==b)&&e.me[a],k=Uc(d,b,_.x(c,a,this));e.o[f]||(e.o[f]={});e.o[f][a]||(e.o[f][a]={});var m=e.Lf;e.o[f][a][m]=k;e.Lf=m+1;if(!g)for(e=0;e<d.length;e++)_.J(d[e],f,k,void 0);c.pa||(c.pa={});c.pa[b]||(c.pa[b]={});c.pa[b][a]=m}};_.h.unlisten=function(a,b,c){var d;if(c.pa&&c.pa[b]&&c.pa[b][a]){var e=c.pa[b][a];delete c.pa[b][a];d=e}else d=-1;if(c=this.l[a]){var f=this.aa,e=Tc(b);b=("click"==b||"mousedown"==b)&&f.me[a];if(f.o[e]&&f.o[e][a]){var g=f.o[e][a][d];delete f.o[e][a][d];a=g}else a=null;if(a&&!b)for(b=0;b<c.length;b++)bc(c[b],e,a,void 0)}};_.Md=function(a,b,c,d,e,f){if(a=a.l[b])for(b=0;b<a.length;b++){var g="click",g=Tc(g);dc(a[b],g,c,d,e,f)}};_.T.prototype.registerClickUrlModifier=function(a){this.aa.Re.push(a)};_.T.prototype.rc=l(19);_.T.prototype.modifyCssClass=function(a,b,c){if(b&&(a=this.l[a]))for(var d=0;d<a.length;d++)(c?_.Hd:_.Gd)(a[d],b)};_.T.prototype.getComputedStyle=function(a){return(a=this.l[a])&&0<a.length?window.getComputedStyle(a[0]):null};var Nd=function(a,b){var c=a.l[b];if(!c||!c[0])return"rgb(255, 255, 255)";c=c[0].parentElement;if(!c)return"rgb(255, 255, 255)";for(var d=/rgba\([ \d]+,[ \d]+,[ \d]+,[ 0\.]+\)/;c;){var e=window.getComputedStyle(c).backgroundColor;if(e&&!d.exec(e)&&"transparent"!=e)return e;c=c.parentElement}return"rgb(255, 255, 255)"};_.h=_.T.prototype;_.h.Cf=function(a){return(a=this.l[a])&&0<a.length?_.Sc(a[0]):""};_.h.getAttribute=function(a,b){var c=this.l[a];if(c&&b)for(var d=0;d<c.length;d++){var e=c[d].getAttribute(b);if(e)return e}return null};_.h.setAttribute=function(a,b,c){(a=this.l[a])&&0<a.length&&b&&a[0].setAttribute(b,c)};_.h.removeAttribute=function(a,b){var c=this.l[a];c&&0<c.length&&b&&c[0].removeAttribute(b)};_.h.getBoundingClientRect=function(a){return(a=this.l[a])?a[0].getBoundingClientRect():null};_.h.forEachAdPiece=function(a){var b=this.l;_.fb(Q,function(c){b[c]&&0<b[c].length&&a(c)})};_.h.J=function(a){this.l[a]&&this.ne(a)&&(this.Kf.push(a),this.aa.J(this.l[a],a))};_.h.zc=l(21);_.h.Wb=l(23);_.h.wc=l(25);_.h.tc=l(27);_.Od=function(a,b){var c=a.l[b];if(!c)return!1;for(var d=0;d<c.length;d++)if(!c[d].href)return!1;return!0};_.h=_.T.prototype;_.h.creativeConversionUrl=function(){var a=this.R.g[5];return null!=a?a:""};_.h.adGroupCreativeId=function(){var a=this.R.g[6];return null!=a?a:""};_.h.redirectUrl=function(){return this.R.Tc()};_.h.Rc=function(){return Qa(this.R)};_.h.getIndex=function(){return this.R.getIndex()};_.h.va=function(){return this.R.va()};_.h.da=function(){return this.R.da()};_.h.listenOnObject=function(a,b){_.Ob(this.ke,a,b)};_.h.unlistenOnObject=function(a,b){Vb(this.ke,a,b)};_.h.fireOnObject=function(a,b){var c=this.ke;_.Eb(c)?$b(c,a,!1,b):Yb(c,a,!1,b)};_.h.queueOnObjectAfterClickModifiers=function(a,b,c){this.aa.queueOnObjectAfterClickModifiers(this,a,b,c)};_.T.prototype.modifyCssClass=_.T.prototype.modifyCssClass;_.T.prototype.has=_.T.prototype.has;_.T.prototype.listen=_.T.prototype.listen;_.T.prototype.unlisten=_.T.prototype.unlisten;_.T.prototype.registerClickUrlModifier=_.T.prototype.registerClickUrlModifier;_.T.prototype.hide=_.T.prototype.hide;_.T.prototype.reset=_.T.prototype.reset;_.T.prototype.forEachAdPiece=_.T.prototype.forEachAdPiece;_.T.prototype.getAttribute=_.T.prototype.getAttribute;_.T.prototype.setAttribute=_.T.prototype.setAttribute;_.T.prototype.removeAttribute=_.T.prototype.removeAttribute;_.T.prototype.getBoundingClientRect=_.T.prototype.getBoundingClientRect;_.T.prototype.creativeConversionUrl=_.T.prototype.creativeConversionUrl;_.T.prototype.adGroupCreativeId=_.T.prototype.adGroupCreativeId;_.T.prototype.redirectUrl=_.T.prototype.redirectUrl;_.T.prototype.finalDestinationUrl=_.T.prototype.Rc;_.T.prototype.getIndex=_.T.prototype.getIndex;_.T.prototype.listenOnObject=_.T.prototype.listenOnObject;_.T.prototype.unlistenOnObject=_.T.prototype.unlistenOnObject;_.T.prototype.fireOnObject=_.T.prototype.fireOnObject;_.T.prototype.navigationAdPieces=_.T.prototype.navigationAdPieces;_.T.prototype.queueOnObjectAfterClickModifiers=_.T.prototype.queueOnObjectAfterClickModifiers;var Qd=function(a,b,c){_.T.call(this,a,b,c);for(a=0;a<Pd.length;a++)this.J(Pd[a]);this.listen(4,"mouseover",(0,_.w)(this.modifyCssClass,this,0,"onhoverbg",!1));this.listen(4,"mouseout",(0,_.w)(this.modifyCssClass,this,0,"onhoverbg",!0))};_.z(Qd,_.T);var Pd=[Q.oa,Q.URL,Q.la,Q.Fc,Q.Ec,Q.FAVICON,Q.ma,Q.Dc,Q.na,Q.Bc,Q.Gd],Rd={oa:"rhtitle",ma:"rhbody",URL:"rhurl",la:"rhbutton",FAVICON:"rhfavicon",Bc:"rhaddress",na:"rhimage",Jd:"rhimagegallery",yg:"rhviewimagegallery",qg:"rhcloseimagegalleryview",xg:"rhtrydemobutton",pg:"rhclosetrydemoview",Xe:"rhimage-container",Id:"rhexpand-button",Hd:"rhimage-collapsed",Dc:"rhbackground",We:"rh-icore-empty",Fc:"rhsitelink",Ec:"rhradlink",Ye:"rh-multiframe",Fd:"rh-box-breadcrumbs",Ue:"rh-ms-mute-overlay",wg:"rh-ms-mute-undo",Nb:"rhstarratings",Kb:"rh-box-store-icon",Mb:"rhpromotext",Lb:"rhprice",Ed:"abgc",Kd:"cbc",ug:"rhoverlap-imagegallery",vg:"rhoverlap-trydemo"},Sd=function(a){var b={};b[0]=[a];for(var c in Rd){var d=Q[c],e=b,f=_.Lc(null,Rd[c],a);e[d]=[];for(var g=0;g<f.length;g++)e[d].push(f[g])}return b};Qd.prototype.ne=function(a){return _.Od(this,a)||4==a};_.U=function(a,b,c){_.I.call(this);this.S=a;this.Ub="none";this.S&&(this.Ub=this.S.style.display);this.G=b;this.g=c;this.o={};this.we=[];this.Ff=!1;this.ka=[]};_.z(_.U,_.I);_.U.prototype.forEachAd=function(a){(0,_.Ya)(this.G,a)};_.U.prototype.Gc=function(a){this.G.push(a)};_.Td=function(a){a=new _.U(null,[],new _.A(a));_.r("adSlot",a,void 0);return a};_.h=_.U.prototype;_.h.vf=function(a){if(a=window.document.getElementById(a))this.S=a,this.Ub=this.S.style.display;if(0==this.G.length)window.css=null;else{window.SlideConstructor&&0<this.G.length&&new window.SlideConstructor(this.G[0],this,_.Aa(this.g));window.ImageExpandConstructor&&1==this.G.length&&new window.ImageExpandConstructor(this,_.Aa(this.g));window.OneClickConstructor&&0<this.G.length&&new window.OneClickConstructor(this,0);window.OnePointFiveClickConstructor&&0<this.G.length&&(a=_.Da(this.g).g[4],new window.OnePointFiveClickConstructor(this,_.Ma(_.Da(this.g)),_.Na(_.Da(this.g)),_.Oa(_.Da(this.g)),_.Pa(_.Da(this.g)),null!=a?a:!1));window.OnePointFiveClickExpConstructor&&0<this.G.length&&new window.OnePointFiveClickExpConstructor(this);if(window.IntentfulClickConstructor&&0<this.G.length){a=Fa(this.g).g[0];var b=Fa(this.g).g[1],c=Fa(this.g).g[2],d=Fa(this.g).g[3],e=Fa(this.g).g[4];new window.IntentfulClickConstructor(this,null!=a?a:"",null!=b?b:!1,null!=c?c:!1,null!=d?d:!1,null!=e?e:!1)}window.MultiframeConstructor&&window.MultiframeConstructor(this);if(a=window.ona)a=this.g.g[4],a=!(null!=a&&a);a&&(window.ona=null);for(a=0;a<this.we.length;++a)this.we[a]();this.Ff=!0}};_.h.listenOnContainer=function(a,b){var c=Uc([this.S],a,_.x(b,this));_.J(this.S,Tc(a),c,void 0);this.o[a]||(this.o[a]=new ac);this.o[a].set(b,c)};_.h.unlistenOnContainer=function(a,b){var c;this.o[a]&&this.o[a].qa(b)?(c=this.o[a].get(b),this.o[a].remove(b)):c=null;c&&bc(this.S,Tc(a),c,void 0)};_.h.listenOnObject=function(a,b){_.Ob(this,a,b)};_.h.unlistenOnObject=function(a,b){Vb(this,a,b)};_.h.fireOnObject=function(a,b){b.si=this;_.Eb(this)?$b(this,a,!1,b):Yb(this,a,!1,b)};_.h.registerFinalizeCallback=function(a){this.Ff?a():this.we.push(a)};_.h.registerWidget=function(a,b){0<=(0,_.Xa)(this.ka,a)||(this.ka[b]=a,a.reset(this))};var Ud=function(a){a.S.style.display="none";for(var b=0;b<a.ka.length;b++)a.ka[b]&&a.ka[b].hide(a)};_.U.prototype.resetAll=function(){this.S.style.display=this.Ub;for(var a=0;a<this.ka.length;a++)this.ka[a]&&this.ka[a].reset(this)};_.U.prototype.showOnly=function(a){var b=this;Ud(this);Vd(this,a,function(a){a.show(b)})};var Vd=function(a,b,c){a.ka[b]&&c(a.ka[b])};_.h=_.U.prototype;_.h.isDirectContent=function(){var a=this.g.g[14];return null!=a?a:!1};_.h.ac=l(10);_.h.getEscapedQemQueryId=function(){return this.g.getEscapedQemQueryId()};_.h.getEscapedGwsQueryId=function(){return this.g.getEscapedGwsQueryId()};_.h.getWebProperty=function(){return this.g.getWebProperty()};_.h.va=function(){return this.g.va()};_.h.da=function(){return this.g.da()};_.h.ec=l(0);_.h.bc=l(2);_.h.dc=l(4);_.h.cc=l(6);_.h.rb=l(8);_.h.getSerializedAdSlotData=function(){return this.g.K()};_.h.getAdsLength=function(){return this.G.length};_.h.getAd=function(a){return 0<=a&&a<this.G.length&&this.G[a].getIndex()==a?this.G[a]:null};_.U.prototype.forEachAd=_.U.prototype.forEachAd;_.U.prototype.addAd=_.U.prototype.Gc;_.U.prototype.finalize=_.U.prototype.vf;_.U.prototype.registerFinalizeCallback=_.U.prototype.registerFinalizeCallback;_.U.prototype.listenOnContainer=_.U.prototype.listenOnContainer;_.U.prototype.unlistenOnContainer=_.U.prototype.unlistenOnContainer;_.U.prototype.registerWidget=_.U.prototype.registerWidget;_.U.prototype.resetAll=_.U.prototype.resetAll;_.U.prototype.showOnly=_.U.prototype.showOnly;_.U.prototype.isDirectContent=_.U.prototype.isDirectContent;_.U.prototype.getEscapedQemQueryId=_.U.prototype.getEscapedQemQueryId;_.U.prototype.getEscapedGwsQueryId=_.U.prototype.getEscapedGwsQueryId;_.U.prototype.getWebProperty=_.U.prototype.getWebProperty;_.U.prototype.getAdsLength=_.U.prototype.getAdsLength;_.U.prototype.getAd=_.U.prototype.getAd;_.U.prototype.listenOnObject=_.U.prototype.listenOnObject;_.U.prototype.unlistenOnObject=_.U.prototype.unlistenOnObject;_.U.prototype.fireOnObject=_.U.prototype.fireOnObject;_.U.prototype.getSerializedAdSlotData=_.U.prototype.getSerializedAdSlotData;_.r("buildAdSlot",_.Td,void 0);var Xd=function(a,b,c){_.T.call(this,a,b,c);for(a=0;a<Wd.length;a++)this.J(Wd[a])};_.z(Xd,_.T);var Wd=[Q.oa,Q.URL,Q.ma,Q.la,Q.FAVICON,Q.na];Xd.prototype.ne=function(a){return _.Od(this,a)||4==a};var Yd=function(a){var b="";_.cc(a,function(a,d){if(0===a||a)b+="&"+ba(d)+"="+ba(a)});return b},Zd="UNKNOWN",$d="UNKNOWN",ae=null,be=function(a,b){var c="//pagead2.googlesyndication.com"+("/pagead/gen_204?id=glaurung"+Yd({gqid:Zd,qqid:$d,com:a})+Yd(b)),c=c.substring(0,2E3);_.K(_.M,c,void 0)},V={oa:"ad-title",URL:"ad-url",ma:"ad-body",la:"ad-button",FAVICON:"ad-favicon",na:"ad-image",Lb:"ad-price",Nb:"ad-reviews",Kb:"ad-app-store-image",Mb:"ad-promo-headline",Cc:"ad-app-icon"},ce=function(a,b,c){var d=a.g,e;e=(e=d.g[15])?new xa(e):Ga;var f;if(f=e)e=e.g[0],f=null!=e?e:!1;f&&(V={oa:"title-link",URL:"url-link",ma:"body",la:"button-link",FAVICON:"favicon-link",na:"image-link",Lb:"price",Nb:"reviews",Kb:"app-store",Mb:"promo-headline",Cc:"app-icon"});e=b.getElementById("adunit");b=b.getElementById("ads");if(!e||!b)return 1;e.style.width=d.va()+"px";e.style.height=d.da()+"px";try{c(b,a)}catch(g){return Ba(d)&&(ae=g),2}for(c=0;c<_.ka(d.g);c++){e=La(d,c);b="taw"+e.getIndex();f=window.document.getElementById(b);if(!f)return 3;var k=V,m={};if(f){m[0]=[f];var t=void 0;for(t in k){var E=Q[t],va=m,mf=_.Lc(null,k[t],f);va[E]=[];for(var bd=0;bdb||b>=_.ka(a.g.g))return null;var c;c=La(a.g,b);var d=_.L.getElementById("google_image_div"),e=_.L.getElementById("aw0");if(d&&e){for(var f=_.Mc("google_image_inside_det_button"),g=[],k=0;kb||b>=_.ka(a.g.g))return null;var c=La(a.g,b),d=_.L.getElementById("google_richmedia_div");return d?new ee(c,d):null},void 0);var ge=function(a,b,c){_.T.call(this,a,b,c);for(a=0;a<fe.length;a++)this.J(fe[a])};_.z(ge,_.T);var fe=[Q.oa,Q.URL,Q.la,Q.Fc,Q.Ec,Q.FAVICON,Q.ma,Q.Dc,Q.na,Q.Bc,Q.Gd],he={oa:"headline",ma:"description",la:"button",Ve:"logo",na:"product"};_.r("buildTemplateAd",function(a){var b;a=new _.sa(a);var c={},d=window.document.getElementById("adContent");if(d){c[0]=[d];for(b in he){var e=Q[b],f=c,g=_.Lc(null,he[b],d);f[e]=[];for(var k=0;kc||void 0==c){c=null;try{c=a.cssRules||a.rules}catch(d){if(15==d.code)throw d.styleSheet=a,d;}c=c.length}if(a.insertRule)a.insertRule(b,c);else{var e=/^([^\{]+)\{([^\{]+)\}/.exec(b);if(3==e.length)a.addRule(e[1],e[2],c);else throw Error("Your CSSRule appears to be ill-formatted.");}};var ke=function(a){var b;a:{var c=a.match(je);if(c){b=Number(c[1]);var d=Number(c[2]),c=Number(c[3]);if(0=b&&0=d&&0=c){b=[b,d,c];break a}}b=[]}if(!b.length)throw Error(a+" is not a valid RGB color");return b},le=function(a){var b=a[0]/255,c=a[1]/255;a=a[2]/255;var d=Math.max(b,c,a),e=Math.min(b,c,a),f=0,g=0,k=.5*(d+e);d!=e&&(d==b?f=60*(c-a)/(d-e):d==c?f=60*(a-b)/(d-e)+120:d==a&&(f=60*(b-c)/(d-e)+240),g=0=k?(d-e)/(2*k):(d-e)/(2-2*k));return[Math.round(f+360)%360,g,k]},je=/^(?:rgb)?\((0|[1-9]\d{0,2}),\s?(0|[1-9]\d{0,2}),\s?(0|[1-9]\d{0,2})\)$/i;var oe,ne,re,se,qe;_.me=function(a){a=String(a);if(/^\s*$/.test(a)?0:/^[\],:{}\s\u2028\u2029]*$/.test(a.replace(/\\["\\\/bfnrtu]/g,"@").replace(/"[^"\\\n\r\u2028\u2029\x00-\x08\x0a-\x1f]*"|true|false|null|-?\d+(?:\.\d*)?(?:[eE][+\-]?\d+)?/g,"]").replace(/(?:^|:|,)(?:[\s\u2028\u2029]*\[)+/g,"")))try{return eval("("+a+")")}catch(b){}throw Error("Invalid JSON string: "+a);};_.pe=function(a){var b=[];ne(new oe,a,b);return b.join("")};oe=function(){this.rd=void 0};ne=function(a,b,c){if(null==b)c.push("null");else{if("object"==typeof b){if(_.u(b)){var d=b;b=d.length;c.push("[");for(var e="",f=0;f=c[2]?c[1]*c[2]:c[1]*(1-c[2]);f=.5>=d[2]?d[1]*d[2]:d[1]*(1-d[2]);return.15<=(c[2]-d[2])*(c[2]-d[2])+e*e+f*f-2*e*f*Math.cos(2*(c[0]/360-d[0]/360)*Math.PI)}catch(g){return!1}},ve=function(a,b){var c=(0,window.parseFloat)(a),d=(0,window.parseFloat)(b);return 0<d?c/d:1E6},we=function(a,b){a||(a=0);b||(b=0);return db(a,b)},xe=function(a,b){for(var c=0;c<a.$.length;++c)if($a(a.ra,function(a){return b[a]==this.$[c].style[a]},a))return c;return-1},ye=function(a,b,c){for(var d={},e=0;e<a.ra.length;++e){var f=a.ra[e];d[f]=b[f]}b={style:d,stats:c};d=xe(a,d);0<=d?-1==a.jf(b,a.$[d])&&(a.$[d].stats=c):a.$.push(b)};te.prototype.log=function(a){for(var b=0;bb;++b)_.Ld("auto_css",{style:_.pe(this.$[b]),rank:b,qid:a},1)};te.prototype.sort=function(){var a=(0,_.w)(this.jf,this);this.$.sort(a||db);for(var a=[],b=0;b<this.$.length;++b){for(var c="",d=0;dd||1=b[2])){if(1<=d&&0<c.height){var d=(0,window.parseFloat)(c.height),e=c.text,f=(0,window.parseFloat)(a["font-size"]),g=window.document.createElement("div");g.style.width=Math.floor((0,window.parseFloat)(c.width))+"px";for(var k=window.document.createElement("span"),m=0;m<this.ra.length;++m){var t=this.ra[m];k.style[t]=a[t]}k.style["line-height"]="normal";k.style.display="inline-block";k.insertAdjacentHTML("afterbegin",e);g.appendChild(k);for(window.document.body.appendChild(g);0<f;){k.style["font-size"]=f+"px";if((0,window.parseFloat)(window.getComputedStyle(k).height)<=d)break;f–}window.document.body.removeChild(g);d=f+"px";0<(0,window.parseFloat)(d)?(a["font-size"]=d,a["line-height"]="normal"):a["font-size"]=c["font-size"]}else 1d&&3<b[6]||1.2<d||!ue(a.color,c.bgcolor)||(a["line-height"]="normal",ye(this,a,b))}};Ae.prototype.compare=function(a,b){var c=we(a[6],b[6]);return 0!=c?c:we(b[1],a[1])};var Be=function(){te.call(this,["background-color"])};_.z(Be,te);Be.prototype.nd=function(a,b,c){if(0!=b[1]){var d;if(d=a["background-color"])d=a["background-color"],d=!("rgba(0, 0, 0, 0)"==d||"transparent"==d);d?b[4]=1:a["background-color"]=a.color;ue(a["background-color"],c.bgcolor)&&ye(this,a,b)}};Be.prototype.compare=function(a,b){if(0<a[1]&&0==b[1]||0<a[1]&&0==b[1])return-1;var c=we(b[4],a[4]);if(0!=c)return c;c=we(b[3],a[3]);return 0!=c?c:we(b[1],a[1])};_.r("buildAutoCssBodySorter",function(){return new ze},void 0);_.r("buildAutoCssTitleSorter",function(){return new Ae},void 0);_.r("buildAutoCssButtonSorter",function(){return new Be},void 0);var Ce=function(a,b,c,d){Qd.call(this,a,b,c);(!_.D||_.F("10"))&&window.getComputedStyle&&window.postMessage&&(this.hide(),this.vc=[],this.Nd={},this.ud={},this.ve={},a=window.document,b=a.createElement("STYLE"),b.type="text/css",a.getElementsByTagName("HEAD")[0].appendChild(b),b.styleSheet?b.styleSheet.cssText="":b.appendChild(a.createTextNode("")),this.hg=b.sheet,this.wf={},this.of=this.jg=!1,this.i=d)};_.z(Ce,Qd);Ce.prototype.Zf=function(){var a=window,b=(0,_.w)(Ce.prototype.ph,this);_.J(a,"message",b,void 0);window.setTimeout((0,_.w)(this.sh,this),3E3);a={};a.auto_css_request=window.name;window.top.postMessage(a,"*")};Ce.prototype.sh=function(){this.jg=!0;this.reset()};Ce.prototype.ph=function(a){if(a&&(!this.jg||this.of)&&(a.data.auto_css_font_css&&ie(this.hg,a.data.auto_css_font_css),a.data.auto_css_font_sheet&&De(this,a.data.auto_css_font_sheet),a.data.auto_css_styles)){a=a.data.auto_css_styles;for(var b=0;b<this.vc.length;++b){var c=this.vc[b];if(this.has(c)){var d=this.Nd[c],e;e=c;var f={},g=this.getComputedStyle(e);g&&(f.bgcolor=Nd(this,e),f["font-size"]=g["font-size"],f["font-family"]=g["font-family"],f.text=this.Cf(e),this.reset(),e=this.getBoundingClientRect(e),f.height=e.height,f.width=e.width,this.hide());e=f;for(f=0;fm;m++){var t="’\"".charAt(m);if(k.charAt(0)==t&&k.charAt(k.length-1)==t){k=k.substring(1,k.length-1);break a}}k=(0,window.encodeURIComponent)(String(k));k="http://fonts.googleapis.com/css?family="+k;k+="|Lora";De(this,k)}d.nd(g.style,g.stats,e)}e=d.sort();for(f=this.ve[c]=0;f<e.length;++f)ie(this.hg,"."+Ee(c,f)+"{ "+e[f]+" }"),this.ve[c]++;this.modifyCssClass(c,Ee(c,this.ud[c]));d.log(this.i.getEscapedQemQueryId())}}this.reset()}};var De=function(a,b){if(!a.wf[b]){if("http:"!=_.M.location.protocol&&0==b.indexOf("http://"))if(-1=this.ve[a]&&(b=-1);this.ud[a]=b;this.modifyCssClass(a,Ee(a,d),!0);this.modifyCssClass(a,Ee(a,b));window.console.log("Start Style: ",b);d=this.Nd[a];a=this.getComputedStyle(a);for(var e=0;e<d.ra.length;++e){var f=d.ra[e];window.console.log(f,": ",a[f])}0b||b>=_.ka(c.g))){var d=null,d=Ia(c).g[0];if(null!=d&&d){var e=a.g;if(0>b||b>=_.ka(e.g))d=null;else{var d=La(a.g,b),f=window.document.getElementById("taw"+b);if(f)var g=Sd(f),d=new Ce(g,f,d,a);else d=null;if(d){e=Ia(e);f=e.g[2];Fe(d,1,new Ae,null!=f?f:0);f=e.g[3];Fe(d,2,new ze,null!=f?f:0);f=e.g[4];Fe(d,3,new ze,null!=f?f:0);f=e.g[5];Fe(d,4,new Be,null!=f?f:0);f=e.g[1];if(null!=f&&f)for(f=d,f.of=!0,g=0;g<f.vc.length;g++)f.listen(f.vc[g],"click",(0,_.w)(f.Qg,f));f=e.g[6];e=d;f=null!=f?f:0;0b||b>=_.ka(a.g.g)?d=null:(d=La(a.g,b),(e=window.document.getElementById("taw"+b))?(f=Sd(e),d=new Qd(f,e,d)):d=null);d&&(window.registerAd&&window.registerAd(d,"taw"+b),a.Gc(d),c=La(c,b),e=c.g[11],null!=e&&e&&window.registerAdPing&&window.registerAdPing(d),null!=Ua(c).g[2]&&window.init_ctc&&(e=Ua(c),null!=e.g[1]?(f=e.g[1],window.init_ctc_gv(d,e.Tc(),null!=f?f:"",Va(e))):window.init_ctc(d,e.Tc(),Va(e))),c=c.g[10],null!=c&&c&&window.initAppPromo&&window.initAppPromo(d))}},void 0);if(_.L&&_.L.URL){var Ge=_.L.URL,He;if(He=Ge){var Ie;if(Ge){var Je=/.*[&#?]google_debug(=[^&]*)?(&.*)?$/.exec((0,window.decodeURIComponent)(Ge));Ie=Je?Je[1]&&1<Je[1].length?Je[1].substring(1):"true":""}else Ie="";He=0<Ie.length}_.Id=!He};_.Ke=function(a){if(a.classList)return a.classList;a=a.className;return _.v(a)&&a.match(/\S+/g)||[]};_.Le=function(a,b){var c;a.classList?c=a.classList.contains(b):(c=_.Ke(a),c=0<=(0,_.Xa)(c,b));return c};_.Me=function(a,b){a.classList?a.classList.add(b):_.Le(a,b)||(a.className+=0// // // <![CDATA[


 


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.