Bulgar Prensi Ferdinand’ın Mektubu

Bulgar Prensi Ferdinand’ın Mektubu

“Padişah tarafından pek çok vesile ile hakkımda lütfen gösterilen teveccühlerin birçok meyvesine mazhar olmuş bulunmaktayım. Son olarak da tâbi olduğum padişah efendimiz, huzurlarına gelip tazim ve hürmetlerimi arz etmeme mani olan şeylerin bir an evvel ortadan kalkmasını temenni etmişler ve devamlı surette bize olan sevgi ve iyiliklerini esirgememişlerdir.

“Şimdiye kadar ben aciz kuluna yaptıkları bunca lütuf ve ihsanlarından dolayı bir minnet ifadesi olarak zatlarına, çok çok teşekkürlerimi arz etmek en hususî isteğimdir.

“Sahip oldukları yüce hasletlerine binaen; gerek kendileri ve gerekse devirleri hakkında sekiz seneden beri kalbimde beslediğim müsbet hislerimi tenezzül edip takdir buyurduklarını bildiğim için, kudretli padişahımı ben sadık kuluna bağlayan bağları sağlamlaştırmak üzere âcizane sadakatimi bizzat gelip arz edeceğim mesut vakti dört gözle beklemekteyim.

“Benim için son derece kıymetli olan teveccühlerine nasıl teşekkür edeceğimi bilemediğimden, naçizane bir şekilde ve belki sadakatimin kabulüne bir takdir vesilesi olur düşüncesiyle; aynı zamanda veliahdım olan oğlumun, anne ve babası arasında yapılmış bir resmini takdime cüret ediyorum.

“Padişahımıza şükranımın bir delili olan bu yadigârın kabulüyle, hakkımdaki teveccühlerini bir kat daha artıracaklarını ümit eder; değişmez olan hürmet ve sadakatimi arz ederim.

26 Mart 1895 Padişah Hazretleri’nin gayet sadık ve saygılı tâbii Ferdinand

1

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.